Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Novice in obvestila


Poziv ZZZS k spoštovanju izrednih razmer dela v zobozdravstvu

30.10.2020
Zbornica je ZZZS pozvala k prenehanju nadlegovanja zobozdravnikov z nenapovedanimi nadzori inšpektoric ZZZS. Pri čemer se dogaja, da inšpektorji ZZZS kršijo pravila, ki so namenjena preprečevanju prenosa okužbe znotraj javnih zavodov kot tudi zasebnih ordinacij (nagibanje čez okna ordinacij in preverjanje prisotnosti kadra v ordinaciji).

Preberite več


Poziv vodstvom javnih zavodov in ZZZS

30.10.2020
Prejemamo zaskrbljujoča sporočila o pritiskih na zobozdravnike. Predvsem gre za zahteve po doseganju normativa in izvajanju vseh zobozdravstvenih storitev, tudi tistih, ki v tem trenutku spadajo v bolj zahtevna in jih je tudi Ministrstvo za zdravje odsvetovala v odloku.

Preberite več


NUJNO SPOROČILO - napadi z izsiljevalskimi virusi, katerih tarča je zdravstveni sektor

30.10.2020
Objavljamo nujno sporočilo Microsofta o izvajanju napadov z izsiljevalskimi virusi in ostalo zlonamerno programsko opremo, katerih tarča je zdravstveni sektor.

Preberite več


Ministrstvo podalo pojasnila o vključevanju koncesionarjev

29.10.2020
Ministrstvo za zdravje je na poziv zbornice podalo pojasnila in navodila glede vključevanja koncesionarjev v delo javnih zdravstvenih zavodov.

Preberite več


Kje je zdravniška zbornica? ​

29.10.2020
V zadnjem času smo v medijih zasledili članke in stališča, kje je zbornica, ki bi morala biti bolj aktivna v primerih, ko so se v javnosti pojavile izjave in zapisi zdravnikov v povezavi z epidemijo COVID-19, ki so s strokovnega vidika sporne. Zato smo pripravili kratek pregled vseh naših aktivnosti, povezanih s to problematiko.

Preberite več


Zdravniki o COVID-19: Gripa ali COVID-19?

28.10.2020
V tretji epizodi serije Zdravniki o COVID-19 David Zupančič, infektolog, o tem, zakaj letos potrebujemo dodatne ukrepe, kljub temu da imamo vsako leto sezono gripe.

Preberite več


Delo v zobozdravstvenih ambulantah

26.10.2020
Zobozdravniki smo tu, da opravljamo svoj poklic kot poslanstvo in skrbimo za ustno zdravje naših pacientov, seveda v varnem okolju. To je v teh trenutkih največ, kar lahko doprinesemo kot pomoč kolegom zdravnikom, ki so v zadnjih tednih res v hudih stiskah.

Preberite več


Poziv ministrstvu za dodatna pojasnila glede omejitve izvajanja zdravstvenih storitev in položaja koncesionarjev

26.10.2020
Zbornica je na Ministrstvo za zdravje RS naslovila dopis, v katerem ga je pozvala, naj natančneje navede, katere zdravstvene storitve in dejavnosti se smejo še vedno izvajati, in naj natančneje uredi pravni položaj koncesionarjev.

Preberite več


Zdravniki o COVID-19: Čemu panika?

26.10.2020
V drugi epizodi serije Zdravniki o COVID-19 Žiga Martinčič odgovori na vprašanje - Čemu panika? Zaradi gripe je v bolnišnicah vsako leto na stotine ljudi!

Preberite več


V obvladovanje epidemije se vključuje sekundarije, pripravnike in specializante

25.10.2020
Od danes velja včeraj v Uradnem listu RS objavljena Odredba o začasnih ukrepih na področju izvajanja sekundariata, pripravništva in specializacije v času obvladovanja in preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19.

Preberite več


Začasno prekinjeno izvajanje nenujnih in preventivnih zdravstvenih storitev

25.10.2020
Danes je v veljavo stopila Odredba o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja epidemije COVID in zagotavljanja neodložljive zdravstvene obravnave pacientov.

Preberite več


Ministrstvo za infrastrukturo podalo pojasnila v zvezi z izdajo potrdila osebnega zdravnika pri izdaji parkirne karte

22.10.2020
Ministrstvo za infrastrukturo je odgovorilo na dopis zbornice v zvezi s problematiko potrdil osebnih zdravnikov v postopku izdajanja parkirnih kart težko duševno prizadetim osebam.

Preberite več


Državni zbor RS sprejel amandma Zdravniške zbornice Slovenije

20.10.2020
V skladu s predlogom Zdravniške Zbornice Slovenije bodo financiranje enomesečne zaščitne opreme prejeli tudi zdravniki koncesionarji.

Preberite več


NUJNO OBVESTILO - nov termin za strokovne izpite

20.10.2020
Strokovni izpit za poklic DOKTOR DENTALNE MEDICINE bo potekal 28. 10. 2020.

Preberite več


Državni zbor sprejel peti protikoronski paket ukrepov za omilitev in odpravo posledic COVID-19

19.10.2020
Državni zbor je na seji dne 15. 10. 2020 sprejel Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19.

Preberite več


Ministrstvo za zdravje RS sprejelo dopolnitev Pravilnika, ki ureja pomoč izvajalcem zdravstvene dejavnosti v višini 80% pogodbene vrednosti z ZZZS

19.10.2020
Ministrstvo za zdravje RS je spremenilo pravilnik, ki podrobneje ureja pravico iz 76. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list št. 80/20).

Preberite več


Kolegica, kolega, združimo moči!

18.10.2020
Že nekaj časa delujemo v času epidemije, čeprav ta še ni uradno proglašena. V takšnih časih zdravniki moramo strniti vrste, biti solidarni s tistimi, ki delajo v najtežjih pogojih in se odzvati na izgovorjene in neizgovorjene klice po pomoči. Zdaj je čas, da še bolj zaupamo vase, da delujemo enotno in povezano.

Preberite več


Nujno opozorilo ​

18.10.2020
Obveščamo vas, da smo MZ opozorili, da je Odredba o začasnih ukrepih na področju izvajanja specializacij in sekundariata v času obvladovanja in preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19, ki je pričela veljati 17. 10. 2020, polna pravnih pomanjkljivosti in praktično neizvršljiva.

Preberite več


Zdravniki o COVID- 19: Kaj pa otroci in COVID-19?

17.10.2020
V prvi epizodi serije Zdravniki o COVID-19 Denis Baš, pediater, o otrocih in COVID-19.

Preberite več


Vnovič opozarjamo: »Brez jasnih pravnih podlag in navodil MZ ni mogoče prerazporejati specializantov«

14.10.2020
Takšne razmere vodijo v kaos, ki je po našem mnenju nedopusten in nepotreben, ter lahko vodi v dodatne konflikte in nezadovoljstvo tako zdravstvenih ustanov, kot med zdravniki in pacienti.

Preberite več


Zobozdravniki želimo, da zobozdravstvene ordinacije ostanejo odprte

14.10.2020
Zdravniška zbornica v imenu zobozdravnikov Slovenije sporoča, da si zapiranja zobozdravstvene dejavnosti ne želimo. Če pa do tega pride, si želimo, da bi bili ti ukrepi časovno čim bolj omejeni. V luči navedenega vas spoštovani prebivalci in prebivalke Slovenije pozivamo, da nam pomagate in da vsi dosledno spoštujmo vse preventivne ukrepe.

Preberite več


Poziv zobozdravnikom

14.10.2020
Odbor za zobozdravstvo v skrbi, da tudi ta val preživimo kar se da varno in z minimalnim tveganjem prenosa okužbe, kljub ohranjanju obratovanja zobozdravstvene dejavnosti, ponovno opozarja, naj bodo zobozdravniki toliko bolj pozorni na določene poudarke pri sprejemanju pacientov v ordinacije.

Preberite več


Zbornica obsoja izjave poslanca Kordiša

13.10.2020
Poslanec je del zdravnikov zasebnikov označil za mazače in s tem javno omalovaževal njihovo delo. Zbornica takšno komunikacijo, ki neutemeljeno žali celotno poklicno skupino, obsoja in pričakuje opravičilo poslanca zdravnikom in zdravnicam.

Preberite več


Pomanjkanje specialistov družinske medicine na območju Mestne občine Ljubljana

12.10.2020
Zbornica se je seznanila s perečo problematiko pomanjkanja specialistov družinske medicine na območju Mestne občine Ljubljana, zato je Mestni občini Ljubljana predlagala sprejetje ustreznih korakov.

Preberite več


Obvestilo Zdravniške zbornice Slovenije o potrjeni okužbi

11.10.2020
Predsednica bo svoje delo opravljala od doma, sestankov se bo udeleževala preko spletnih povezav, v prostorih zbornice pa jo bo nadomeščal podpredsednik prim. Dean Klančič.

Preberite več


Brez jasnih pravnih podlag in navodil MZ ni mogoče prerazporejati specializantov

9.10.2020
Zbornica, ki je nosilec javnih pooblastil za izvajanje specializacij, nikakor ne nasprotuje prerazporejanju specializantov, saj se zavedamo, da je njihova pomoč v sedanjih razmerah potrebna, ponekod celo nujna, vendar pa je treba kar najhitreje urediti pravne podlage za prerazporeditve tistih specializantov, za katere se bo izkazala potreba.

Preberite več

DomusMedica_56

Obvestilo o poslovanju z zbornico ​

8.10.2020
Vse člane, bodoče člane in stranke vljudno prosimo, da se na zbornico in strokovne službe obračate po telefonu, po pošti ali preko elektronske pošte. V kolikor zadeve ni mogoče urediti po navedenih komunikacijskih poteh, pa vas prosimo, da se za termin osebnega obiska predhodno dogovorite s pristojno osebo.

Preberite več


Zbornica predlagala amandmaje na predlog novele Zakona o pacientovih pravicah

7.10.2020
Državni zbor obravnava predlog novele Zakona o pacientovih pravicah, ki ureja zlasti vprašanje vodenja čakalnih seznamov oz. naročilnih knjig. Zbornica je svoje komentarje poslala vsem poslanskim skupinam, hkrati je predlaga sprejetje ukrepov, ki bi zagotovili večjo varnost zdravstvenih delavcev napram nasilnim pacientom.

Preberite več


V predlogu Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2020 umaknjena zahteva po akreditaciji

2.10.2020
Ministrstvo za zdravje je po posredovanju zbornice in drugih deležnikov umaknilo predlog zahteve, da bi izvajalci specialistično bolnišnične dejavnosti in izvajalci na preostalih ravneh zdravstvene dejavnosti morali pridobiti akreditacijo.

Preberite več


Poziv za dostop do rezultatov testiranja pacientov na COVID-19 vsem pooblaščenim zdravstvenim delavcem

2.10.2020
Zbornica je Vlado RS pozvala, da nemudoma poskrbi za vzpostavitev ustrezne baze podatkov o izvedenih testih na COVID-19 in njihovih rezultatih ter zagotovi dostopnost podatkov iz te baze vsem pooblaščenim zdravstvenim delavcem.

Preberite več

IMG_1987

Nujno je dvigniti zavedanje prebivalcev o pomenu ustnega zdravja v vseh življenjskih obdobjih ​

2.10.2020
Od 1. oktobra naprej so na spletni strani Zdravniške zbornice Slovenije na voljo informativne zgibanke in videi, ki nas prebivalce v vseh življenjskih obdobjih nagovarjajo k večji skrbi za ustno zdravje. Vabljeni k ogledu.

Preberite več


Prof. dr. Alojz Ihan odgovarja na dileme zdravniških kolegov o COVID-19

1.10.2020
Prof. dr. Alojz Ihan je na prošnjo predsednice zdravniške zbornice pripravil odgovore na nekaj dilem naših zdravniških kolegov, ki so jih poslali na ZZS in s katerimi sicer zelo intenzivno nagovarjajo javnost prek družbenih omrežij.

Preberite več


Webinar o COVID-19 za zdravnike

1.10.2020
Infekcijska klinika Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana vabi na webinar o COVID za zunanje zdravnike. Webinar bo potekal v ponedeljek, 5. oktobra, od 15.30 do 19.45 preko spletne povezave.

Preberite več


POMEMBNO: Obvestilo specializantom

1.10.2020
Specializante obveščamo, da se morate predstojniku oddelka ali odgovorni osebi za razporejanje specializantov na lokaciji novega kroženja (na novem oddelku ali ustanovi) javiti vsaj 1 MESEC PRED PRIČETKOM.

Preberite več


Naše besede o COVID-19 v javnosti

29.9.2020
Različna razmišljanja zdravnikov so dobrodošla tudi v času epidemije COVID-19, vendar naj jih izražajo kompetentni strokovnjaki, usposobljeni za delo na področju infekcijskih bolezni. Zato zdravniška zbornica vsem, ki se s svojimi razmišljanji oglašajo v javnosti, priporoča, da se najprej seznanijo z argumenti stroke.

Preberite več


Obvestilo kandidatom za specializacije, nacionalnim koordinatorjem in pooblaščenim ustanovam ​

28.9.2020
Potrudili se bomo, da bodo vse odločbe izdane do roka za izdajo odločb, to je do 7. 11. 2020, nemogoče pa je, da bi vsem kandidatom, ki ste bili izbrani, v tako kratkem času izdali tudi sklep o določitvi glavnega mentorja, delodajalca in roka, do katerega morate pričeti opravljati specializacijo. Vljudno prosimo za razumevanje!

Preberite več


Zbornica opozorila prisojne državne organe na njihova nedopustna ravnanja pri uveljavljanju pomoči na podlagi 76. člena ZIUOOPE

25.9.2020
Zbornica je v zadnjih mesecih neprestano opozarjala na kršitve, povezane s postopkom izvajanja 76. člena ZIUOOPE. Ker menimo, da je bilo v postopku izvajanja te zakonske določbe storjenih večje število nepravilnosti, smo pristojne organe pozvali, da v novem »protikorona zakonu« le-te odpravijo.

Preberite več


Predlog novega Zakona o nalezljivih boleznih – vabilo k sodelovanju v javni razpravi

23.9.2020
Ministrstvo za zdravje objavilo predlog novega Zakona o nalezljivih boleznih. Zbornica vabi člane, da na spletnem portalu e-demokracija do 30. 9. 2020 podajo svoje predloge oziroma mnenja v zvezi z njim.

Preberite več


Zdravstveni sistem je treba prilagoditi razmeram in ne iskati izgovorov

22.9.2020
V javnosti predstavljeni primeri kažejo, da je takoj treba najti rešitev za strokovno in hitro obravnavo vseh tistih nujnih stanj, ki zahteva takojšnje ukrepanje. V takih primerih namreč lahko nekajdnevno ali celo samo nekajurno čakanje na test povzroči hujše posledice za zdravstveno stanje bolnika ali je zanj tako čakanje lahko celo usodno.

Preberite več


Zbornica ponovno pozvala Ministrstvo za zdravje RS k ureditvi sistema nekrivdne odškodninske odgovornosti države v primeru zdravljenja

22.9.2020
Zbornica je pripravila predlog Zakona o nekrivdni odškodninski odgovornosti države v primeru zdravljenja in ga posredovala Ministrstvu za zdravje RS.

Preberite več