Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Novice in obvestila


Novo za pripravnike, sekundarije in specializante

22.6.2020
Seznanite se s svojimi pravicami s področja delovnega prava. Pojasnila se nanašajo in veljajo za pripravnike, sekundarije in specializante, zaposlene v mreži javne zdravstvene službe (javni zdravstveni zavodi, izvajalci s koncesijo).

Preberite več


Uveljavljanje zahtevkov koncesionarjev za financiranje dodatka za delo v rizičnih razmerah

16.6.2020
Zdravniška zbornica Slovenije je 15. 6. 2020 pridobila dopisa Ministrstva za zdravje Republike Slovenije, v katerih slednje spreminja svoja predhodno izdana navodila ter navaja, da je rok za vložitev zahtevkov za financiranje dodatka za delo v rizičnih razmerah koncesionarjev primarne in sekundarne ravni 30. 6. 2020.

Preberite več


Navodila ministrstva za zdravje glede proračunskega financiranja dodatka za delo v rizičnih razmerah za koncesionarje na sekundarni ravni

11.6.2020
Ministrstvo za zdravje RS je po več s strani zbornice poslanih pozivih 10. 6. 2020 izdalo navodila glede financiranja dodatka za delo v rizičnih razmerah koncesionarjem, ki dejavnost opravljajo v okviru mreže javne službe na sekundarni ravni zdravstvene dejavnosti in imajo koncesijo podeljeno s strani ministrstva za zdravje.

Preberite več


Vozimo v napačno smer

9.6.2020
Zdaj je čas za pregled dogajanja v času epidemije, da strokovnjaki ugotovijo, kaj je delovalo, kaj bi bilo treba izboljšati in kaj ukiniti. Potrebujemo jasne in učinkovite državne načrte, po katerih se bo lahko, če bo potrebno, vzpostavilo delovanje zdravstva v izrednih razmerah. Vse drugo obračunavanje služi le namenu, kot ga ima »blatilni stroj«.

Preberite več


Sistemski nadzor – kaj je že to? ​

4.6.2020
Dr. Zdenka Čebašek - Travnik: "Poudarjam, ne gre za iskanje krivcev z namenom, da bi jih »odstavili« ali kako drugače kaznovali, temveč za odkrito priznanje ugotovljenih slabih praks, ki jim morajo obvezno slediti predlogi in ukrepi za izboljšanje."

Preberite več


Pravni učinki preklica epidemije na organizacijo dela zdravnikov in zobozdravnikov

4.6.2020
Odlok o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) v 4. členu določa, da se prične uporabljati z 31. 5. 2020. Ob tem smo prejeli več vprašanj zdravnikov in zobozdravnikov glede učinka preklica epidemije na njihovo organizacijo dela ter na obveznosti izvajanja preventivnih ukrepov v povezavi s COVID-19, na katere podajamo odgovore.

Preberite več


Proračunsko financiranje koncesionarjev, ki izvajajo javno zdravstveno službo, v času epidemije COVID-19

3.6.2020
Dne 31. 5. 2020 je pričel veljati novi Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19, ki v 76. členu določa proračunsko financiranje izvajalcev javne zdravstvene službe, ki se izvede skladno z navodili Ministrstva za zdravje Republike Slovenije.

Preberite več

Sabina Senčar dr med novinarska konferenca 03 06 2020_www

Birokratske ovire pri vključevanju zdravnikov in zobozdravnikov v delo v času COVID-19

3.6.2020
V času epidemije COVID-19 se je vzporedno odvijal še dodaten stresni test za zdravstvo v celoti: Ali je človeško življenje in zdravje res vredno dovolj, da premaga birokratske ovire v zdravstvu?

Preberite več


Pojasnila glede refundacije dodatka za delo v rizičnih razmerah za koncesionarje

29.5.2020
Zdravniška zbornica Slovenije je na podlagi mnenja Ministrstva za javno upravo na Ministrstvo za zdravje naslovila več dopisov, v katerih je ministrstvo pozvala, da pojasni način in postopek uveljavljanja proračunskega financiranja dodatka za delo v rizičnih razmerah.

Preberite več


Zbornica preko MZZ avstrijsko pristojno ministrstvo poziva k odprtju meje ​

27.5.2020
Ob upoštevanju epidemiološke situacije v Republiki Sloveniji in dejstvu, da je tveganje glede epidemije COVID-19 v njej manjše kot v številnih drugih državah, s katerimi je Republika Avstrija že odprla mejo, vas naprošamo, da storite vse, kar je v vaši moči, da bi se meja ponovno odprla.

Preberite več

EM_DAY_BANNER_LINKEDIN_www

Dan urgentne medicine

27.5.2020
Na današnji dan – 27. maja – ne praznujemo le dneva urgentne medicine, temveč prosimo tudi Vlado republike Slovenije in vas vse, da podprete zahtevo za povečanje števila usposobljenih zdravnikov specialistov urgentne medicine, saj bomo le tako v primeru ponovnih pandemij lahko skrbeli za vaše zdravje in varnost.

Preberite več


Veljavnost pogodb o zaposlitvi sekundarijev, pripravnikov in specializantov

22.5.2020
Zdravniška zbornica Slovenije je dne 22. 5. 2020 s strani Ministrstva za zdravje RS prejela tolmačenje petega odstavka 2. člena Odloka o začasnih ukrepih na področju izvajanja sekundariata, pripravništva in specializacije v času epidemije Covid-19 (uradni list RS, št.64/20).

Preberite več


Zdravniška zbornica Slovenije pozvala ZZZS k preklicu pozivov koncesionarjem k predložitvi stroškov opreme

21.5.2020
Zdravniška zbornica Slovenije je dne 21. 5. 2020 pozvala ZZZS, da prekliče pozive koncesionarjem za poročanje o podatkih o dodatnih stroških, ki so povezani z zamejevanjem širjenja bolezni COVID-19.

Preberite več


Odredba o omejitvi določenih pravic zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev je bila preklicana

21.5.2020
Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije je sprejelo Odredbo o prenehanju veljavnosti Odredbe o omejitvi določenih pravic zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev, ki prične veljati 21. 5. 2020.

Preberite več


Obračunavanje dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije in dodatka za delo v rizičnih razmerah pripravnikom, sekundarijem in specializantom

21.5.2020
Zdravniška zbornica Slovenije je dne 20. 5. 2020 s strani Ministrstva za zdravje RS prejela pojasnilo glede obračunavanja dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije in dodatka za delo v rizičnih razmerah pripravnikom, sekundarijem in specializantom.

Preberite več


Predlog za podaljšanje usposabljanja - obvestilo za glavne in nadzorne mentorje

21.5.2020
Glavni in nadzorni mentorji lahko predlog za podaljšanje usposabljanja zbornici posredujejo pisno po pošti ali po elektronski poti na naslov: lidija.zupancic@zzs-mcs.si

Preberite več


Refundacija dodatka za delo v rizičnih razmerah koncesionarjev

20.5.2020
Zdravniška zbornica Slovenije je 18. 5. 2020, po več poslanih prošnjah za pojasnilo s strani ministrstva za javno upravo prejela okvirna pojasnila glede načina refundacije dodatka za delo v rizičnih razmerah (11. točka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor) iz proračuna za koncesionarje.

Preberite več


Stališče Sveta za izobraževanje zdravnikov do mobinga

20.5.2020
Svet za izobraževanje zdravnikov pri Zdravniški zbornici Slovenije stremi k strokovni odličnosti in profesionalizmu na področju izvajanja specializacij ter izobraževanja mladih zdravnikov in verjame v profesionalno ter etično vedenje zdravnikov.

Preberite več


Zbornica ponovno odprta za svoje člane

18.5.2020
Obveščamo vas, da je zbornica 20. 5. 2020, ponovno odprta za svoje člane. Ker je delovanje zbornice še vedno prilagojeno aktualnim razmeram, pozivamo vse, da svoj prihod najavite strokovnemu uslužbencu. ​

Preberite več


Pojasnilo v zvezi z vladnim preklicem epidemije COVID-19

15.5.2020
Vsi odloki in drugi podzakonski predpisi, ki vsebujejo ukrepe v zvezi z omejevanjem ter zajezitvijo virusa SARS-CoV-2, se torej uporabljajo še naprej, dokler vlada ali drug pristojen organ izrecno ne odločita drugače.

Preberite več


Kdo bo (premagal) koga

14.5.2020
Zbornica obžaluje, da je Ministrstvo za zdravje zavzelo stališče, ki močno vpliva na položaj mladih zdravnikov, ki so bili v času izvajanja ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19 še posebej izpostavljeni, ter omogoča ponovno poseganje v njihovo usposabljanje.

Preberite več


POMEMBNO obvestilo specializantom

13.5.2020
Zaradi izjemno povečanega obsega dela, ki ga je prinesel sprejem novega Odloka dne 7. 5. 2020 in smo mu priča vse od petka 8. 5. 2020 dalje, telefonska konzultacija z zaposlenimi na Oddelku za specializacije ni mogoča, so pa vsi dosegljivi preko elektronske pošte in odgovarjajo na vaša vprašanja. Za razumevanje se vam iskreno zahvaljujemo.

Preberite več


S 1. junijem 2020 se ponovno pričnejo izvajati strokovni izpiti za poklic zdravnik

12.5.2020
S ponedeljkom, 1. 6. 2020, se ponovno pričnejo izvajati strokovni izpiti za poklic zdravnik. Pisni in ustno/praktični del izpita bosta potekala v prostorih Zdravniške zbornice Slovenije, Dunajska cesta 162, 1000 Ljubljana.

Preberite več


Obvestilo specializantom

12.5.2020
S sprejetjem novega Odloka o začasnih ukrepih na področju izvajanja sekundariata, pripravništva in specializacije v času epidemije COVID-19 dne 7.5.2020, vse specializante vljudno prosimo za razumevanje, saj obdelava in vpis vsake spremembe v register zdravnikov zahteva nekaj dela in časa.

Preberite več


Sporočilo Odbora za pravno-etična vprašanja Zdravniške zbornice Slovenije

12.5.2020
Družbeni mediji, kot so Facebook, Twitter, Instagram, blogi, mreženje in številni ostali, bistveno spreminjajo način komunikacije med ljudmi, saj poenostavljajo in širijo možnost izražanja stališč. Ta sodoben pretok informacij odpira nove razsežnosti tudi v zdravstvenih obravnavah in odnosih med zdravnikom in bolnikom.

Preberite več


Pregled drugega svežnja zakonov za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo

8.5.2020
Za potrebe svojega članstva smo na zbornici oblikovali kratek in jasen pregled ukrepov, ki jih vzpostavljajo najnovejši trije zakoni na področju obvladovanju posledic epidemije COVID-19, ki so stopili v veljavo s 1. 5. 2020.

Preberite več


Bistvene novosti odloka, ki na novo ureja specializacije v času izvajanja ukrepov epidemije COVID-19

8.5.2020
Znova je dovoljeno izvajanje specializacij, če so za to izpolnjeni predpisani pogoji in je to izvedljivo v skladu z vsemi ukrepi za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2. V letu 2020 se izvedeta po en javni razpis specializacij za zdravnike in doktorje dentalne medicine za potrebe mreže javne zdravstvene službe. Več v pregledu novosti.

Preberite več


Sprejet je odlok, ki na novo ureja sekundariat in pripravništvo v času trajanja epidemije COVID-19

8.5.2020
Od dneva uveljavitve odloka dalje je znova dovoljeno izvajanje sekundariata in pripravništva, če so za to izpolnjeni predpisani pogoji. Ponovno bo možno opravljanje strokovnih izpitov. Vse spremembe, ki jih prinaša odlok, si oglejte v pregledu bistvenih novosti.

Preberite več


Vzorci dopisov za uveljavljanje oprostitve plačila najemnine za poslovne prostore

7.5.2020
Za potrebe uveljavljanja oprostitve plačila najemnine za poslovne prostore in vračila že plačanih zneskov za obdobje od 13. 3. 2020 do 31. 5. 2020 je minister za javno upravo sprejel pravilnik z vzorci za uveljavljanje te pravice.

Preberite več


Javno pismo g. Marjanu Sušlju, generalnemu direktorju ZZZS

7.5.2020
Zobozdravniki smo na Zboru zobozdravnikov in z Manifestom za spremembo zobozdravstvenega sistema v preteklem letu opozorili, da zobozdravstveni sistem ni več varen in ne zagotavlja več kakovostnih storitev v okviru javne mreže.

Preberite več


V času epidemije se pišejo številne pozitivne zgodbe

5.5.2020
55 študentov medicine, zdravstvene nege in fizioterapije je prostovoljno v obliki interdisciplinarnih timov na pomoč priskočilo tam, kjer je bilo pomanjkanje največje - to je v domovih za starejše občane. V imenu Zdravniške zbornice Slovenije in zdravnikov jim izrekamo pohvalo in zahvalo.

Preberite več


Pozivamo, da policija zaradi groženj takoj zaščiti zdravnika

4.5.2020
Zdravniška zbornica Slovenije ostro obsoja grožnje, ki jih je deležen zdravnik Rihard Knafelj, ki je minuli četrtek nastopil v oddaji Tarča in pojasnil strokovno stališče o kakovosti s strani države kupljenih ventilatorjev enega od dobaviteljev.

Preberite več


V imenu diplomatk in diplomatov tujih držav v Sloveniji - iz srca hvala 🙏 ❤️ 🌍 #SkupajZmoremo #COVID19

25.4.2020
Tuji veleposlaniki v Sloveniji so stopili skupaj, da bi se zahvalili vsem, ki se v prvih vrstah borite proti novemu koronavirusu.

Preberite več


Izjava predsednice Zdravniške zbornice Slovenije v primeru DSO Ljutomer

24.4.2020
Zdravniška zbornica Slovenije obžaluje, da je prišlo do zapleta pri nameravani preselitvi oskrbovancev DSO Ljutomer in s tem povezanega trpljenja tam živečih prebivalcev in njihovih bližnjih. Dokler ne bodo znani vsi podatki o poteku priprav na nameravano selitev, se zbornica glede postopkov ne more izreči.

Preberite več


Izjava za javnost zaposlenih v SB Ptuj

24.4.2020
Zaposleni Bolnišnice Ptuj se popolnoma zavedamo resnosti situacije obvladovanja epidemije Covid-19 in svojega poslanstva in vloge v tej situaciji. V ta namen je naša bolnišnica že na začetku epidemije v skladu z navodili Ministrstva za zdravje in NIJZ pripravila ter nato striktno izvajala vse varnostne postopke obravnave naših bolnikov.

Preberite več


Webinar o COVID-19 - z prof. dr. Janezom Tomažičem in doc. dr. Matejo Logar ter drugimi

22.4.2020
Katedra za infekcijske bolezni Medicinske fakultete UL organizira webinar naslovom o COVID-19, ki bo potekal danes, 22. 4. 2020, od 15:00 do 16:00.

Preberite več


Odlok o razporejanju diplomantov, sekundarijev, pripravnikov in specializantov

17.4.2020
Obveščamo vas, da je danes, 17.4.2020, pričel veljati Odlok o razporejanju zdravnikov diplomantov, doktorjev dentalne medicine diplomantov, zdravnikov sekundarijev, doktorjev dentalne medicine pripravnikov, zdravnikov specializantov in doktorjev dentalne medicine specializantov. Predstavljamo bistvene novosti iz vsebine odloka.

Preberite več


»BRAVO« in hvala zdravnikom in vsem zdravstvenim delavcem – #gledališkiinfilmskiigralci

17.4.2020
Gledališča in gledališki ter filmski projekti so v času epidemije COVID-19 zaprti in ustavljeni. Kljub temu pa so igralci povezani in zaznavajo duh časa. Zdravnikom in vsem zdravstvenim delavcem, ki v tem času nesebično skrbijo za vse, ki potrebujejo zdravniško pomoč, so pripravili ganljiv poklon.

Preberite več


Pregled zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo

10.4.2020
Predstavljamo ukrepe tega zakona, ki se neposredno ali posredno nanašajo na zdravnike in zobozdravnike ali izvajalce zdravstvene dejavnosti (zdravnike zasebnike oz. pravne osebe, ki izvajajo zdravstveno dejavnost).

Preberite več

Dr. Zdenka Čebašek -Travnik

Odziv zbornice na aktualne razmere in dogodke povezane z zajezitvijo epidemije COVID-19

8.4.2020
Prosim vse prebivalce Slovenije, da dosledno upoštevajo navodila in omejitve, predpisane z odloki vlade. In delim občutek razočaranja, ki ga doživljajo zdravstveni delavci ob odlogu izplačil dodatkov za delo v pogojih izpostavljenosti. Nerazumljivo in nerazumno je, da je prišlo do nejasnosti ravno pri izplačilih zanje, pravi predsednica zbornice.

Preberite več