Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Novice in obvestila

Pirc Musarjeva: Popolna prepoved popoldanskega dela zdravnikov bi lahko vodila do neenake obravnave različnih poklicev

16.5.2022
Pravna strokovnjakinja Nataša Pirc Musar je za STA ocenila, da bi popolna prepoved dodatnega dela zdravnikov lahko vodila do neenake obravnave ene poklicne skupine v primerjavi z drugimi.

Preberite več


(ODZIV) Koalicijska pogodba

16.5.2022
Birokratsko omejevanja obsega in organizacije dela zdravnikov v razmerah, ko jih primanjkuje vsaj tisoč, lahko vodi v dodatno zmanjšanje kapacitet slovenskega zdravstvenega sistema. Že današnje omejitve ob trenutnih pogojih dela zmanjšujejo zanimanje za delo v javnih zdravstvenih ustanovah. Predlog popolne prepovedi popoldanskega dela postavlja zdravnike v še bolj neenakopraven položaj v primerjavi z drugimi zaposlenimi v javnih ustanovah...

Preberite več

Kam po študiju medicine?

12.5.2022
 Tutorstvo Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je po treh letih premora organiziralo že dvanajsti posvet Kam po študiju splošne medicine. Dogodek Kam po študiju splošne medicine, je posvet o zaposlitvenih možnostih bodočih zdravnikov, ki se ga je letos udeležilo skupno okoli 300 študentov.

Preberite več

Končno stanje prijav na Prvi javni razpis specializacij zdravnikov 2022

11.5.2022
Zdravniška zbornica Slovenije je dne 10. 5. 2022 objavila končno stanje prijav na Prvi javni razpis specializacij zdravnikov 2022 za posamezne izvajalce in za območje celotne države.

Preberite več

Odbor zdravniške zbornice v Mariboru o specializacijah in urgentnih centrih

11.5.2022
V torek, 10.5.2022, je v UKC Maribor potekala seja Odbora za bolnišnično in specialistično zdravstvo Zdravniške zbornice Slovenije. Med drugim so obravnavali poročilo revizijskega sodišča, ki ZZS očita manko podatkov o razpisanih specializacijah za zdravnike.

Preberite več


Anonimne pritožbe vezane na izvajanje specializacij zdravnikov

9.5.2022
Poslovnik o delu skupščine, izvršilnega odbora ter njunih organov v prvem odstavku 85. člena določa, da se anonimne pritožbe in vloge ne obravnavajo, razen če pristojni odbor oceni, da je to potrebno. Ker je bilo v zadnjem obdobju na Svet za izobraževanje zdravnikov (v nadaljevanju: Svet) naslovljenih kar nekaj anonimnih pritožb, je Svet na aprilski seji sprejel sklep, da anonimnih pritožb ne bo obravnaval.

Preberite več


Zdravstvena obravnava razseljenih oseb iz Ukrajine s priznanim statusom začasne zaščite

9.5.2022
Predstavitev pojasnil ministrstva za zdravje v zvezi z zagotavljanjem zdravstvenih storitev osebam iz Ukrajine.

Preberite več

Teh naših 30 let

9.5.2022
»Vsem, ki bodo odločali o zadevah v zdravstvu: odslej računajte z nami, kar pomeni, da ponujamo roko, a pomeni tudi svarilo, da nam je iger z zdravstvom in zdravniki dovolj.« Zapis Prim. Marko Demšar, dr. med., doc. dr. Marjan Premik, dr. dent. med., in prof. dr. Matjaž Rode, dr. dent. med., v. svet.,

Preberite več

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zdravniških licencah

6.5.2022
Člane obveščamo, da je bil v Uradnem listu RS, št. 58/22 objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zdravniških licencah. Predstavljamo bistvene novosti, ki jih uvaja pravilnik.

Preberite več

Vodstvo zdravniške zbornice v koroško-velenjski regiji o prizadevanjih za izboljšanje kadrovske slike

5.5.2022
Zelo smo veseli, da vas lahko pozdravimo v naši sredini – izredno lepa pobuda, da se zbornica približa svojemu članstvu, je ob obisku koroško-velenjske regije povedal primarij Bojan Vujkovac.

Preberite več

Vloge na prve razpise specializacij za leto 2022

4.5.2022
Včeraj smo odpirali vloge na prve razpise specializacij za leto 2022, za zdravnike in zobozdravnike, ter za potrebe JZM in za znanega plačnika. V prilogi stanje prijav na dan 4. 5. 2022, ki je že objavljeno na spletni strani.

Preberite več

Modras

Prva pomoč pri ugrizu gada ali modrasa

4.5.2022
Kako ukrepati ob ugrizu strupene kače? Poskrbimo za svojo varnost pri reševanju in odženemo kačo, zastrupljenec mora mirovati,... VIR: Center za klinično toksikologijo in farmakologijo UKC Ljubljana

Preberite več

(OBRAZI ZDRAVNIŠTVA) »Delo z otroki in mladino je poslanstvo. Moraš biti potrpežljiv in vztrajen« dr. Sanda Lah Kravanja

3.5.2022
»Skrbim za to, da imajo tudi otroci na podeželju lep nasmeh,« na kratko pove dr. Sanda Lah Kravanja, ko jo prosimo, naj na kratko opiše svoje delo. Vendar pot do ortodontske obravnave na napotnico za otroke in mladostnike v Bovcu ni bila preprosta, trajala je kar dolgih 11 let.

Preberite več

Bojana Beovič - Foto Uroš Hočevar, Delo

"Vedno bomo nosili v svojih dušah koščke vseh usod, ki smo se jih dotaknili"

3.5.2022
Zdravniški poklic se bo spremenil v znanju in veščinah, ki jih bomo potrebovali, v načinu dela. Še vedno pa bomo stali ob bolniku, v njegovi stiski, bolečini, žalosti in veselju.

Preberite več


Javni poziv za imenovanje koordinatorja specializacije – alergologija in klinična imunologija (odrasli) ter žilna kirurgija

29.4.2022
Zdravniška zbornica Slovenije z dnem 29. 4. 2022 objavlja Javni poziv za imenovanje koordinatorja specializacije za specialistični področji: alergologija in klinična imunologija (odrasli) žilna kirurgija.

Preberite več


JAVNI POZIV za imenovanje članov izpitnih komisij za strokovni izpit za poklic zdravnik in za poklic doktor dentalne medicine

28.4.2022
Zdravniška zbornica Slovenije objavlja javni poziv za imenovanje članov izpitnih komisij za strokovni izpit za poklic zdravnik in za poklic doktor dentalne medicine. Rok za oddajo vloge: do vključno 15. maja 2022.

Preberite več


JAVNI POZIV za imenovanje članov izpitnih komisij za preizkus znanja slovenskega strokovnega jezika za zdravnike in doktorje dentalne medicine

28.4.2022
Zdravniška zbornica Slovenije objavlja javni poziv za imenovanje članov izpitnih komisij za preizkus znanja slovenskega strokovnega jezika za zdravnike in doktorje dentalne medicine. Rok za oddajo vloge: do vključno 15. maja 2022.

Preberite več

Uredba o podelitvi koncesij eden od pravih korakov v smeri skrajševanja čakalnih dob

26.4.2022
V Republiki Sloveniji glede na potrebe prebivalstva zobozdravnikov ne primanjkuje. Problem, ki ga vidimo, je kronično pomanjkanje programov, ki jih opravljajo zobozdravniki za Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Z uresničitvijo sprejete uredbe bi se pomembno povečala dostopnost do zobozdravstvih storitev ne glede na obliko organiziranosti izvajalca.

Preberite več

Zdravstvo in zdravniki z rastjo zaupanja

26.4.2022
Vračanje zaupanja v policijo in policiste ter v zdravstvo in zdravnike, toda raven izpred enega leta še ni dosežena. Raziskava Ogledalo Slovenije meri zadovoljstvo prebivalcev s “splošnim stanjem” v Sloveniji, oceno osebne sreče ter zaupanje v institucije in poklice.

Preberite več

Z zadrženjem sklepa bi se izognili dodatnim obremenitvam

21.4.2022
Odločitve o neizdajanju potrdil Zdravniška zbornica ni sprejela, niti nima prisojnosti, da bi jih sprejela. Je pa bilo predlagano, da Državna volilna komisija omogoči izpeljavo volitev na enak način kot do sedaj brez nepotrebnih dodatnih obremenitev in do razjasnitve pristojnosti in zakonskih podlag zadrži sklep, ki takšne obremenitve nalaga tako volivcem kot zdravnikom.

Preberite več

Pilotni projekt preverjanja znanja slovenskega jezika na zbornici

19.4.2022
V pilotnem projektu preverjanja znanja slovenskega strokovnega jezika za zdravnike smo ocenjevali znanje tako zdravnikov, ki so izpit pri Filozofski fakulteti že uspešno opravili, kot takih, ki do sedaj niso bili uspešni, ali pa so k preverjanju znanja slovenskega jezika pristopili sploh prvič.

Preberite več

Hipokratova prisega zdravnikom nalaga ohranjanje življenja

19.4.2022
Odločitev, ali ima posameznik pravico končati svoje življenje, zdravstvena stroka prepušča civilni družbi. AVTORJI: Pavel Poredoš, Radko Komadina, Janez Kranjc, Igor Švab

Preberite več

DVK volivcem in zdravnikom nalaga obveznosti, ki jih po zakonu nimajo

8.4.2022
Pri nespremenjeni zakonodaji ni razloga, da bi bila takšna potrdila tokrat potrebna. Iz veljavne zakonodaje namreč ne izhaja, da bi moral volivec ob vložitvi vloge za glasovanje na domu priložiti tudi ustrezno zdravniško potrdilo.

Preberite več

Britanski sistem izboljševanja varnosti zdravstvene obravnave pacientov

7.4.2022
V sredo je na Zdravniki zbornici Slovenije potekalo srečanje med Keithom Conradijem, vodjem oddelka za preiskavo incidentov v zdravstvu (Healthcare Safety Investigation Branch Anglije - HSIB) iz Velike Britanije, ki se je mudil na obisku v Sloveniji, in vodstvom zbornice.

Preberite več

razpis

Objavljeni prvi razpisi specializacij za zdravnike in doktorje dentalne medicine za leto 2022

7.4.2022
Zdravniška zbornica Slovenije dne 7. 4. 2022 objavlja razpis specializacij za zdravnike in razpis specializacij s področja dentalne medicine. Rok za prijave je: 26. 4. 2022.

Preberite več

Odziv na neprimerne zapise na družbenih omrežjih

1.4.2022
V Zdravniški zbornici Slovenije smo v izogib neprimernim, nestrpnim in žaljivim izjavam že junija 2020 pripravili smernice za ravnanje zdravnikov in zobozdravnikov na družbenih omrežjih, v katerih svojim članom (in tudi drugim uporabnikom omrežij) svetujemo, da se držijo načela vljudnosti, obzirnosti in spoštljivosti tudi na družbenih omrežjih.

Preberite več


Vedno bomo nosili v svojih dušah koščke vseh usod, ki smo se jih dotaknili

1.4.2022
Pogled skozi okno nedvomno kaže, da se je narava odločila. Pognala bo cvetove, veje, obrodila sadove. Sproščeno, z veseljem, brez napora, saj je življenje lepo in lepo ga je živeti. Prav to pomladno veselje se kot poganjek oglaša tudi v naših včasih utrujenih in naveličanih mislih.

Preberite več

Odličja Zdravniške zbornice Slovenije in prejemniki za leti 2020 in 2021

30.3.2022
Odličja Zdravniške zbornice Slovenije za leti 2020 in 2021 prejme 16 izjemnih zdravnic, zdravnikov, zobozdravnikov in zobozdravnic. Med njimi bosta podeljeni dve najvišji odličji za življenjsko delo – Hipokratovi priznanji.

Preberite več

Pričakovanja zdravniških organizacij za izboljšanje zdravstvenega sistema

30.3.2022
Odločevalce pozivamo, da postavijo pacienta v središče zdravstvenega sistema in stalno krepijo javno zdravstvo ter pravilno razumejo in razlagajo definicijo javnega zdravstva. To pomeni prevladujoče javno financiranje ter regulacijo izvajalcev javne zdravstvene službe – tako državnih/občinskih kot zasebnih. Ohranitev delujočega zdravstva zahteva ustrezno politično podporo, zato v Koordinaciji zdravniških organizacij predlagamo rešitve.

Preberite več

priznanje_dol pri ljubljani

Občina Dol pri Ljubljani je ambulantama zdravnic Valerije Rus in Anje Černe podelila priznanji ze delo v času epidemije

29.3.2022
V Zdravniški zbornici se pridružujemo čestitkam in hkrati pozdravljamo izkazano spoštovanje župana Željka Saviča do obremenitev zdravnic in medicinskih sester v času epidemije.

Preberite več

delo_30 let

Zdravniška zbornica Slovenije: 30 let od ponovno vzpostavitve

28.3.2022
Zdravniška zbornica Slovenije na današnji dan praznuje 30 let od ponovne vzpostavitve v samostojni Sloveniji in 130 let od začetkov zbornične organiziranosti v obliki stanovske organizacije. Zbornica trenutno združuje 11.705 članov, od tega 6838 aktivnih zdravnikov in 1645 aktivnih zobozdravnikov.

Preberite več

20220324_174336

(FOTOREPORTAŽA) Otvoritev prostorov Zdravniške zbornice Slovenije v Mariboru

25.3.2022
Z uradno otvoritvijo prostorov na Partizanski cesti imajo naši člani v Mariboru na voljo nove možnosti za organizacijo predavanj, izobraževanj in srečanj, kar bo članom omogočilo neodvisno izpeljavo dodatnih aktivnosti, pri katerih so bili do sedaj vezani na razpoložljivost zunanjih ponudnikov in kapacitet delodajalcev.

Preberite več

20220324_125926

Dvojno veselje ob srečanju s kolegicami in kolegi v Mariboru

24.3.2022
V uvodnem srečanju z vodstvom Zdravstvenega doma Maribor je direktor prim. doc. dr. Jernej Završnik predstavil izzive pri izbiri koordinatorjev specializacij ter izpostavil pomen decentralizacije znanja po celotni državi. V nadaljevanju so predstavniki zbornice v UKC Maribor odgovorili na vprašanja in predstavili možnosti, ki jih ponuja članom ZZS.

Preberite več

20220323_132558

Zbranih 35 tisoč evrov, na pot krenil nov tovoranjak za Ukrajino

23.3.2022
Z velikim veseljem spremljamo nov tovornjak na poti v Ukrajino. Ker je na njem tudi material, ki je v ponedeljek prispel na Zbornico in bo že jutri v Ukrajini je to gotovo znak odlične in učinkovite logistike Karitas, ki jo moramo pohvalit in se zanjo zahvalit.

Preberite več

FOTO_T__0002

Saš Jurij Tašič, urgentni zdravnik: “Smo prva bojna linija, vstopamo v domove."

21.3.2022
»Smo prva bojna linija, vstopamo tudi v domove ljudi. Doživljamo vso pestrost tega človeškega bivanja, v dobrem in slabem smislu,« delo v nujni medicinski pomoči opiše urgentni zdravnik Saš Jurij Tašič. Z ljubiteljem potovanj, gorskih tekov in narave se srečamo v Urgentnem centru Brežice, kjer opravlja del svoje službe. ​

Preberite več

20220318_100357

(SVETOVNI DAN USTNEGA ZDRAVJA, 20. 3.) Karies zgodnjega otroštva ena najpogostejših kroničnih bolezni otrok

18.3.2022
Zdravniška zbornica Slovenije bo ob letošnjem 20. marcu, svetovnem dnevu ustnega zdravja, prebivalcem in prebivalkam razdelila 36 tisoč zgibank z napotki o tem, kako poskrbeti za ustno zdravje. Zgibanke so oblikovane za pet različnih starostnih obdobij.

Preberite več

skupscina 150322

(Seja skupščine) Odziv na dogajanje v Ukrajini, izhodišča za izboljšanje zdravstvenega sistema, obeležitev 30. obletnice ustanovitve ter spremembe pravilnikov

15.3.2022
Skupščina se je na seji seznanila z aktualnimi aktivnostmi zbornice, poslovanjem ter spremembami pravilnikov, ki sledijo spremembi zakonodaje.

Preberite več

20220315_085623

Karitasu predan drugi transport pomoči za Ukrajino

15.3.2022
Na Zdravniški zbornici Slovenije smo Karitasu predali drugi transport materiala, ki so ga zbrale zdravnice in zdravniki ter zobozdravnice in zobozdravniki ter zdravstvene organizacije po državi.

Preberite več

Foto Karitas Ukrajina 120322  (7)

Sanitetni material je prispel do bolnišnic v Ukrajini

13.3.2022
Sanitetni material in medicinska oprema, ki ste jo darovali (8 palet), sta s srčno logistiko Karitas v nedeljo, 13. marca, prišla tudi do najbolj prizadetih območij, Harkov, Dnipro, Vinica... Zbiramo naprej. V tem tednu sledi nov transport. Hvala vsem sodelujočim.

Preberite več

IMG_20220225_125222

Otvoritev razstave Barbare Galuf Zajc

9.3.2022
Vljudno vabljeni na razstavo slik BARBARE GALUF ZAJC v Galeriji Zdravniške zbornice Slovenije Domus Medica, na Dunajski c. 162 v Ljubljani. Otvoritev razstave je bila v sredo, 16. marca 2022.

Preberite več