Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

(OBVESTILO) E-List specializanta doktorja dentalne medicine

08.11.2022 15:16

Obveščamo vas, da bo Zdravniška zbornica Slovenije v okviru vodenja specializacij s področja dentalne medicine s 1. 12. 2022 pričela z uporabo E-Lista specializanta, ki omogoča lažje in preglednejše vpisovanje podatkov ter boljši pregled nad opravljenim usposabljanjem v okviru specializacije.

E-List specializanta, v katerem se bo beležil program specializacije oziroma program kroženja ter se bodo vnašale in potrjevale vse obveznosti, predvidene s programom specializacije, je kot obvezen določen na podlagi 35. člena Pravilnika o vrstah, vsebini, trajanju in poteku specializacij zdravnikov (Uradni list RS, št. 22/18, 187/20 in 87/21).

E-List specializanta bo nadomestil dosedanje tiskane izvode Lista o specializaciji in bo omogočal elektronski način vpisovanja in pregledovanja podatkov o poteku specializacije ter specializantovem pridobivanju znanj in veščin.

 Dostop do E-Lista specializanta bodo imeli:

  • specializant,
  • koordinator specializacije, nadzornik kakovosti, glavni in neposredni mentorji specializanta, za namen izvajanja njihovih nalog v okviru specializacije,
  • pooblaščeni izvajalci, h katerim je specializant razporejen na kroženje, za namen izvajanja njihovih nalog v okviru specializacije ter za namen nemotenega prehajanja specializanta med pooblaščenimi izvajalci,
  • delodajalec specializanta, za namen izvajanja svojih zakonskih in pogodbenih pravic obveznosti v razmerju do specializanta,
  • zbornica, za namen tehničnega vzdrževanja E-lista zdravnika specializanta.

E-List specializanta se za specializante s področja dentalne medicine prične uporabljati z dnem 1. 12. 2022 in je obvezen za vse, ki od tega datuma dalje pričnejo s specializacijo.

Specializanti, ki že opravljajo specializacijo in uporabljajo List specializanta v dosedanji (papirni) obliki, od dne 1. 12. 2022 dalje nadaljujejo in zaključijo specializacijo z vnosi v dosedanji List specializanta (papirna oblika).

Obvezno je sprotno izpolnjevanje E-Lista.

Posebej prosimo vse koordinatorje, glavne in neposredne mentorje, da skrbno potrjujete posege, ki so jih v E-List vpisali vaši specializanti. Obvestilo o tem, da morate poseg potrditi, prejmete po elektronski pošti.

V E-List specializanta vstopate preko intranetnih strani zbornicewww.zdravniskazbornica.si

Po izvedeni prijavi v intranetno stran zbornice se v E-List vstopi na ikoni: 

V kolikor še nimate uporabniškega imena in gesla, prošnjo za dodelitev pošljite na e-mail:  podpora@zdravniskazbornica.si

Tehnična pomoč ali dodatne informacije glede uporabe E-Lista: podpora@zdravniskazbornica.si

Navodila za uporabo podporne aplikacije E-List:

E-List uporabniška navodila – specializanti (KLIKNI ZA PRENOS) >>>

E-List uporabniška navodila – glavni mentor (KLIKNI ZA PRENOS) >>>

E-List uporabniška navodila – neposredni mentor (KLIKNI ZA PRENOS) >>>

E-List uporabniška navodila – koordinator specializacije (KLIKNI ZA PRENOS) >>>

Pooblaščene izvajalce prosimo, da svoje neposredne mentorje seznanijo z navodili, ki so jim namenjena.

O datumih delavnic, ki bodo namenjene uporabi e-lista specializanta, boste obveščeni.

 Oddelek za specializacije