Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Novice in obvestila


Vložitev vloge za oprostitev plačila najemnine

22.7.2020
Ministrstva za javno upravo je podalo mnenje, po katerem morajo upravičenci oddati vlogo za oprostitev plačila najemnine zaradi omilitve posledic epidemije COVID-19 na obrazcu iz Pravilnika o izvajanju oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve posledic epidemije COVID-19, tudi če so vloge poslali pred njegovo uveljavitvijo.

Preberite več


Pravilnik o izvajanju oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve posledic epidemije COVID-19

14.7.2020
Dne 9. 7. 2020 je v veljavo stopil Pravilnik o izvajanju oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve posledic epidemije COVID-19, ki ureja postopek in način odločanja ter zahtevano dokumentacijo za izvajanje enake obravnave upravičencev za oprostitev ali delno oprostitev plačila najemnine najemnikov poslovnih prostorov.

Preberite več


Neustavnost načina izvedbe povračila sredstev neizvedenega programa koncesionarjem po 76. členu ZIUOOPE

10.7.2020
Zbornica je na Ministrstvo za zdravje dne 10. 7. 2020 naslovila zahtevo za spremembo predloga Pravilnika o načinu izračuna, postopku in rokih za uveljavitev plačila izvajalcem zdravstvene dejavnosti zaradi izpada opravljanja dejavnosti.

Preberite več


Podaljšan je zakonski rok za uveljavljanje refundacije dodatka za delo v rizičnih razmerah koncesionarjev

10.7.2020
Pri čemer pa opozarjamo, da se s tem ne podaljšuje tudi obdobje upravičenosti do dodatka, ki ostaja za čas dela v nevarnih razmerah v epidemiji.

Preberite več


O primeru širjenja SARS-CoV-2 v športni dvorani

8.7.2020
Mariborski epidemiologi so uspeli v ugledni reviji Epidemiology and Infection objaviti prispevek o primeru širjenja SARS-CoV-2 v športni dvorani.

Preberite več


Poziv za predlaganje članov izpitnih komisij, pred katerimi se opravlja poseben preizkus strokovnosti sodnih izvedencev in sodnih cenilcev

3.7.2020
Zdravniška zbornica Slovenije je 2. 7. 2020 s strani ministrstva za pravosodje prejela poziv za predlaganje članov izpitnih komisij, pred katerimi se opravlja poseben preizkus strokovnosti sodnih izvedencev in sodnih cenilcev.

Preberite več


Zdravniška zbornica Slovenije zavrača očitke ministra za zdravje glede neodgovornosti zdravnika, napotenega na službeno pot v Črno goro

2.7.2020
V medijih smo 1. 7. 2020 zasledili odziv ministra za zdravje o neodgovornosti zdravnika, ki je bil napoten na službeno pot v Črno goro in se ob tem domnevno okužil z virusom COVID-19. Ne moremo sprejeti navedenih očitkov ministra zdravniku, saj se je ta udeležil strokovnega srečanja v času, ko je bila Črna gora na seznamu zelenih varnih držav.

Preberite več


Sprejete so Smernice za ravnanje zdravnikov in zobozdravnikov na socialnih omrežjih

1.7.2020
Izvršilni odbor je na seji dne 18. 6. 2020 sprejel Smernice za ravnanje zdravnikov in zobozdravnikov na socialnih omrežjih. Namen teh je predstaviti dobre prakse za ravnanje zdravnikov in zobozdravnikov na socialnih omrežjih in opozoriti na potencialne negativne posledice neprimernih objav.

Preberite več


Zagotovljeno financiranje dodatka za delo v rizičnih razmerah za samozaposlene koncesionarje

24.6.2020
Ministrstvo v odgovoru navaja, da so tudi samozaposleni zdravniki in zobozdravniki koncesionarji upravičeni do proračunskega financiranja dodatka. Samozaposleni koncesionarji morajo za osnovo, od katere si obračunajo dodatek, vzeti osnovo, od katere tekoče obračunavajo prispevke in ki je določena z davčnim obračunom preteklega leta.

Preberite več


Novo glede refundacije dodatka koncesionarjem za delo v rizičnih razmerah

22.6.2020
Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije je na vse lokalne skupnosti ter na koncesionarje, ki opravljajo javno zdravstveno službo, naslovilo navodila glede uveljavljanja financiranja dodatka za delo v rizičnih razmerah. Rok za posredovanje zahtevkov občini oziroma ministrstvu za zdravje je 30. 6. 2020.

Preberite več


Novo za pripravnike, sekundarije in specializante

22.6.2020
Seznanite se s svojimi pravicami s področja delovnega prava. Pojasnila se nanašajo in veljajo za pripravnike, sekundarije in specializante, zaposlene v mreži javne zdravstvene službe (javni zdravstveni zavodi, izvajalci s koncesijo).

Preberite več


Uveljavljanje zahtevkov koncesionarjev za financiranje dodatka za delo v rizičnih razmerah

16.6.2020
Zdravniška zbornica Slovenije je 15. 6. 2020 pridobila dopisa Ministrstva za zdravje Republike Slovenije, v katerih slednje spreminja svoja predhodno izdana navodila ter navaja, da je rok za vložitev zahtevkov za financiranje dodatka za delo v rizičnih razmerah koncesionarjev primarne in sekundarne ravni 30. 6. 2020.

Preberite več


Navodila ministrstva za zdravje glede proračunskega financiranja dodatka za delo v rizičnih razmerah za koncesionarje na sekundarni ravni

11.6.2020
Ministrstvo za zdravje RS je po več s strani zbornice poslanih pozivih 10. 6. 2020 izdalo navodila glede financiranja dodatka za delo v rizičnih razmerah koncesionarjem, ki dejavnost opravljajo v okviru mreže javne službe na sekundarni ravni zdravstvene dejavnosti in imajo koncesijo podeljeno s strani ministrstva za zdravje.

Preberite več


Vozimo v napačno smer

9.6.2020
Zdaj je čas za pregled dogajanja v času epidemije, da strokovnjaki ugotovijo, kaj je delovalo, kaj bi bilo treba izboljšati in kaj ukiniti. Potrebujemo jasne in učinkovite državne načrte, po katerih se bo lahko, če bo potrebno, vzpostavilo delovanje zdravstva v izrednih razmerah. Vse drugo obračunavanje služi le namenu, kot ga ima »blatilni stroj«.

Preberite več


Sistemski nadzor – kaj je že to? ​

4.6.2020
Dr. Zdenka Čebašek - Travnik: "Poudarjam, ne gre za iskanje krivcev z namenom, da bi jih »odstavili« ali kako drugače kaznovali, temveč za odkrito priznanje ugotovljenih slabih praks, ki jim morajo obvezno slediti predlogi in ukrepi za izboljšanje."

Preberite več


Pravni učinki preklica epidemije na organizacijo dela zdravnikov in zobozdravnikov

4.6.2020
Odlok o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) v 4. členu določa, da se prične uporabljati z 31. 5. 2020. Ob tem smo prejeli več vprašanj zdravnikov in zobozdravnikov glede učinka preklica epidemije na njihovo organizacijo dela ter na obveznosti izvajanja preventivnih ukrepov v povezavi s COVID-19, na katere podajamo odgovore.

Preberite več


Proračunsko financiranje koncesionarjev, ki izvajajo javno zdravstveno službo, v času epidemije COVID-19

3.6.2020
Dne 31. 5. 2020 je pričel veljati novi Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19, ki v 76. členu določa proračunsko financiranje izvajalcev javne zdravstvene službe, ki se izvede skladno z navodili Ministrstva za zdravje Republike Slovenije.

Preberite več

Sabina Senčar dr med novinarska konferenca 03 06 2020_www

Birokratske ovire pri vključevanju zdravnikov in zobozdravnikov v delo v času COVID-19

3.6.2020
V času epidemije COVID-19 se je vzporedno odvijal še dodaten stresni test za zdravstvo v celoti: Ali je človeško življenje in zdravje res vredno dovolj, da premaga birokratske ovire v zdravstvu?

Preberite več


Pojasnila glede refundacije dodatka za delo v rizičnih razmerah za koncesionarje

29.5.2020
Zdravniška zbornica Slovenije je na podlagi mnenja Ministrstva za javno upravo na Ministrstvo za zdravje naslovila več dopisov, v katerih je ministrstvo pozvala, da pojasni način in postopek uveljavljanja proračunskega financiranja dodatka za delo v rizičnih razmerah.

Preberite več


Zbornica preko MZZ avstrijsko pristojno ministrstvo poziva k odprtju meje ​

27.5.2020
Ob upoštevanju epidemiološke situacije v Republiki Sloveniji in dejstvu, da je tveganje glede epidemije COVID-19 v njej manjše kot v številnih drugih državah, s katerimi je Republika Avstrija že odprla mejo, vas naprošamo, da storite vse, kar je v vaši moči, da bi se meja ponovno odprla.

Preberite več

EM_DAY_BANNER_LINKEDIN_www

Dan urgentne medicine

27.5.2020
Na današnji dan – 27. maja – ne praznujemo le dneva urgentne medicine, temveč prosimo tudi Vlado republike Slovenije in vas vse, da podprete zahtevo za povečanje števila usposobljenih zdravnikov specialistov urgentne medicine, saj bomo le tako v primeru ponovnih pandemij lahko skrbeli za vaše zdravje in varnost.

Preberite več


Veljavnost pogodb o zaposlitvi sekundarijev, pripravnikov in specializantov

22.5.2020
Zdravniška zbornica Slovenije je dne 22. 5. 2020 s strani Ministrstva za zdravje RS prejela tolmačenje petega odstavka 2. člena Odloka o začasnih ukrepih na področju izvajanja sekundariata, pripravništva in specializacije v času epidemije Covid-19 (uradni list RS, št.64/20).

Preberite več


Zdravniška zbornica Slovenije pozvala ZZZS k preklicu pozivov koncesionarjem k predložitvi stroškov opreme

21.5.2020
Zdravniška zbornica Slovenije je dne 21. 5. 2020 pozvala ZZZS, da prekliče pozive koncesionarjem za poročanje o podatkih o dodatnih stroških, ki so povezani z zamejevanjem širjenja bolezni COVID-19.

Preberite več


Odredba o omejitvi določenih pravic zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev je bila preklicana

21.5.2020
Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije je sprejelo Odredbo o prenehanju veljavnosti Odredbe o omejitvi določenih pravic zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev, ki prične veljati 21. 5. 2020.

Preberite več


Obračunavanje dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije in dodatka za delo v rizičnih razmerah pripravnikom, sekundarijem in specializantom

21.5.2020
Zdravniška zbornica Slovenije je dne 20. 5. 2020 s strani Ministrstva za zdravje RS prejela pojasnilo glede obračunavanja dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije in dodatka za delo v rizičnih razmerah pripravnikom, sekundarijem in specializantom.

Preberite več


Predlog za podaljšanje usposabljanja - obvestilo za glavne in nadzorne mentorje

21.5.2020
Glavni in nadzorni mentorji lahko predlog za podaljšanje usposabljanja zbornici posredujejo pisno po pošti ali po elektronski poti na naslov: lidija.zupancic@zzs-mcs.si

Preberite več


Refundacija dodatka za delo v rizičnih razmerah koncesionarjev

20.5.2020
Zdravniška zbornica Slovenije je 18. 5. 2020, po več poslanih prošnjah za pojasnilo s strani ministrstva za javno upravo prejela okvirna pojasnila glede načina refundacije dodatka za delo v rizičnih razmerah (11. točka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor) iz proračuna za koncesionarje.

Preberite več


Stališče Sveta za izobraževanje zdravnikov do mobinga

20.5.2020
Svet za izobraževanje zdravnikov pri Zdravniški zbornici Slovenije stremi k strokovni odličnosti in profesionalizmu na področju izvajanja specializacij ter izobraževanja mladih zdravnikov in verjame v profesionalno ter etično vedenje zdravnikov.

Preberite več


Zbornica ponovno odprta za svoje člane

18.5.2020
Obveščamo vas, da je zbornica 20. 5. 2020, ponovno odprta za svoje člane. Ker je delovanje zbornice še vedno prilagojeno aktualnim razmeram, pozivamo vse, da svoj prihod najavite strokovnemu uslužbencu. ​

Preberite več


Pojasnilo v zvezi z vladnim preklicem epidemije COVID-19

15.5.2020
Vsi odloki in drugi podzakonski predpisi, ki vsebujejo ukrepe v zvezi z omejevanjem ter zajezitvijo virusa SARS-CoV-2, se torej uporabljajo še naprej, dokler vlada ali drug pristojen organ izrecno ne odločita drugače.

Preberite več


Kdo bo (premagal) koga

14.5.2020
Zbornica obžaluje, da je Ministrstvo za zdravje zavzelo stališče, ki močno vpliva na položaj mladih zdravnikov, ki so bili v času izvajanja ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19 še posebej izpostavljeni, ter omogoča ponovno poseganje v njihovo usposabljanje.

Preberite več


POMEMBNO obvestilo specializantom

13.5.2020
Zaradi izjemno povečanega obsega dela, ki ga je prinesel sprejem novega Odloka dne 7. 5. 2020 in smo mu priča vse od petka 8. 5. 2020 dalje, telefonska konzultacija z zaposlenimi na Oddelku za specializacije ni mogoča, so pa vsi dosegljivi preko elektronske pošte in odgovarjajo na vaša vprašanja. Za razumevanje se vam iskreno zahvaljujemo.

Preberite več


S 1. junijem 2020 se ponovno pričnejo izvajati strokovni izpiti za poklic zdravnik

12.5.2020
S ponedeljkom, 1. 6. 2020, se ponovno pričnejo izvajati strokovni izpiti za poklic zdravnik. Pisni in ustno/praktični del izpita bosta potekala v prostorih Zdravniške zbornice Slovenije, Dunajska cesta 162, 1000 Ljubljana.

Preberite več


Obvestilo specializantom

12.5.2020
S sprejetjem novega Odloka o začasnih ukrepih na področju izvajanja sekundariata, pripravništva in specializacije v času epidemije COVID-19 dne 7.5.2020, vse specializante vljudno prosimo za razumevanje, saj obdelava in vpis vsake spremembe v register zdravnikov zahteva nekaj dela in časa.

Preberite več


Sporočilo Odbora za pravno-etična vprašanja Zdravniške zbornice Slovenije

12.5.2020
Družbeni mediji, kot so Facebook, Twitter, Instagram, blogi, mreženje in številni ostali, bistveno spreminjajo način komunikacije med ljudmi, saj poenostavljajo in širijo možnost izražanja stališč. Ta sodoben pretok informacij odpira nove razsežnosti tudi v zdravstvenih obravnavah in odnosih med zdravnikom in bolnikom.

Preberite več


Pregled drugega svežnja zakonov za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo

8.5.2020
Za potrebe svojega članstva smo na zbornici oblikovali kratek in jasen pregled ukrepov, ki jih vzpostavljajo najnovejši trije zakoni na področju obvladovanju posledic epidemije COVID-19, ki so stopili v veljavo s 1. 5. 2020.

Preberite več


Bistvene novosti odloka, ki na novo ureja specializacije v času izvajanja ukrepov epidemije COVID-19

8.5.2020
Znova je dovoljeno izvajanje specializacij, če so za to izpolnjeni predpisani pogoji in je to izvedljivo v skladu z vsemi ukrepi za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2. V letu 2020 se izvedeta po en javni razpis specializacij za zdravnike in doktorje dentalne medicine za potrebe mreže javne zdravstvene službe. Več v pregledu novosti.

Preberite več


Sprejet je odlok, ki na novo ureja sekundariat in pripravništvo v času trajanja epidemije COVID-19

8.5.2020
Od dneva uveljavitve odloka dalje je znova dovoljeno izvajanje sekundariata in pripravništva, če so za to izpolnjeni predpisani pogoji. Ponovno bo možno opravljanje strokovnih izpitov. Vse spremembe, ki jih prinaša odlok, si oglejte v pregledu bistvenih novosti.

Preberite več


Vzorci dopisov za uveljavljanje oprostitve plačila najemnine za poslovne prostore

7.5.2020
Za potrebe uveljavljanja oprostitve plačila najemnine za poslovne prostore in vračila že plačanih zneskov za obdobje od 13. 3. 2020 do 31. 5. 2020 je minister za javno upravo sprejel pravilnik z vzorci za uveljavljanje te pravice.

Preberite več


Javno pismo g. Marjanu Sušlju, generalnemu direktorju ZZZS

7.5.2020
Zobozdravniki smo na Zboru zobozdravnikov in z Manifestom za spremembo zobozdravstvenega sistema v preteklem letu opozorili, da zobozdravstveni sistem ni več varen in ne zagotavlja več kakovostnih storitev v okviru javne mreže.

Preberite več