Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Zbornica je vzpostavila dodatno pot komunikacije s svojimi člani in sicer e-poslovanje.

S tem omogočamo svojim obstoječim ter bodočim članom v upravnih postopkih e-oddajo in e-vročanje dokumentov preko varnega elektronskega predala – VEP.

Odprtje predala je brezplačno.

Pošiljanje pošte (v primeru zahteve po R ali AR se obračuna po ceniku, ki je mnogo ugodnejši kot pri pošiljanju fizične pošte preko Pošte Slovenije). Cenik

V navadni korespondenci (ni upravni postopek) člani še vedno pošiljajo svojo pošto tudi preko navadne e-pošte.

Kaj je varen elektronski predal - VEP?

VEP je elektronski naslov uporabnika v informacijskem sistemu za varno elektronsko vročanje, ki ga upravlja izvajalec storitev varnega elektronskega vročanja. V zborničnem primeru je to podjetje EIUS. 

Podjetje EIUS je prejemnik znaka zaupanja EU, ki daje zagotovilo, da so ponudniki elektronskih storitev in njihove storitve zaupanja vredni in usposobljeni ter v skladu s pravili iz uredbe eIDAS, s čimer se zagotavlja visoka kakovost, ki je urejena po zahtevah EU.

Pogoj za e – poslovanje je, da imata obe stranki, tako pošiljatelj kot prejemnik, odprt VEP.

Kaj mora član storiti, da lahko vzpostavi e-poslovanje?

Člani, ki se bodo vključili v e-poslovanje z Zbornico (ali katerimkoli drugim subjektom) morajo:

 • vzpostaviti VEP na spletni strani https://vep.si/po navodilih za registracijo, ki so dostopna na povezavi - Navodila za registracijo. Za pomoč pri registraciji se lahko obrnejo: Kontakt.
 • prijavo v VEP lahko izvede na enega od treh načinov (s kvalificiranim digitalnim potrdilom - "Prijava s certifikatom", "One" ali brez - "Rekono")

prijava v VEP

 • vnesti svoj VEP naslov in davčno številko (potrebna za preverjanje VEP predala v primeru pošiljanja pošte s strani ZZS) v profil člana na spletni strani ZZS.

V primeru težav pri vstopu v intranet, dodelitev uporabniškega imena in gesla se le te sporoči na: Podpora.

profil-vep

 

Člani, ki bodo vnesli svoj VEP naslov, bodo prejemali dokumente, ki jih zbornica naslavlja na svoje člane (odločbe, sklepe ter drugo dokumentacijo), sami pa po tej poti oddajali vloge ali druge dokumente po upravnem postopku naslovljene na ZZS. O prejeti pošiljki v VEP bodo člani obveščeni na elektronsko pošto, ki jo bodo navedli ob registraciji VEP-a.

Kako deluje VEP?

VEP deluje podobno kot drugi predali za elektronsko pošto, le da je to predal za pošiljanje in prejemanje uradne pošte.

 
Slika 1: Primer VEP po opravljeni registraciji

vep1s

Kreiranje pošiljke v VEP:

S klikom na »Novosporočilo« se odpre obrazec za vnos – kot elektronska pošta.

Vpiše se:

 • naslovnika: zdravniska.zbornica@vep.si, lahko so le tisti, ki imajo VEP 
 • Zadevo
 • Izbere vrsto pošiljkeVpiše spremno besedilo 
 • Priloži dokumente (datoteke)
 • Odpošlje s klikom na »Pošlji«

Slika2: Primer VEP sporočila
vep2

Sistem obvešča o dospetju, prevzemu – vročitvi na elektronski naslov, ki ga je član podal ob registraciji VEP-a. Enako sistem obvesti o prispeli pošiljki v VEP. V VEP so vsa sporočila prikazana v mapi »Prejeto«.Povezave

 • kvalificirano digitalno potrdilo SI-GENCA: Vloga
 • dostop do VEP strani: https://vep.si/
 • navodila za vzpostavitev VEP: Navodila
 • pomoč uporabnikom pri vzpostavitvi VEP: Podpora VEP
 • ZZS pomoč uporabnikom članom: Podpora ZZS
 • VEP ZZS (za uporabnike VEP predalov): zdravniska.zbornica@vep.si

 


Prednosti e-poslovanja

 • Večja varnost komunikacije pri prenosu dokumentacije;
 • Hitrejše in enostavnejše komuniciranje;
 • Cenovno ugodnejša poštna storitev, saj so cene pošiljk precej nižje kot fizična pošta;
 • Predvsem pa skrb za okolje.

Zakonska podlaga e-poslovanja

Glede postopkov, ki jih zbornica vodi na podlagi 71. člena Zakona o zdravniški službi vodi kot javno pooblastilo (vpis v register, pripravništvo, sekundariat, specializacije, …), Zakon o splošnem upravnem postopku (v nadaljnjem besedilu: ZUP) v prvem in drugem odstavku 63. člena določa:

»(1) Z vlogami so mišljene zahteve, predlogi, prijave, prošnje, pritožbe, ugovori in druga dejanja, s katerimi se posamezniki ali pravne osebe oziroma organizacije obračajo na organe.

 (2) Vloga se lahko vloži v pisni obliki. Pisna vloga je vloga, ki je napisana ali natisnjena in lastnoročno podpisana (vloga v fizični obliki), ali vloga, ki je v elektronski obliki in je podpisana z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom. Pisna vloga se praviloma izroči neposredno organu, pošlje po pošti, po elektronski poti ali preko osebe, ki opravlja posredovanje vlog kot svojo dejavnost (poslovni ponudnik). Vloga v elektronski obliki se vloži tako, da se pošlje po elektronski poti informacijskemu sistemu organa ali enotnemu informacijskemu sistemu za sprejem vlog, vročanje in obveščanje. Informacijski sistem vložniku samodejno potrdi prejem vloge

ZUP omogoča stranki, da vlogo vloži zgolj v fizični obliki ali v elektronski obliki, ki se pošlje preko informacijskega sistema organa. Vloge, ki bi bila poslana preko navadne elektronske pošte, ZUP ne omogoča (enako tudi Zakon o pravdnem postopku in Zakon o kazenskem postopku), zato člane pozivamo, da za pošiljanje vlog, dopisov in odgovorov v upravnih zadevah v čim večji meri uporabijo VEP in tako nadomestijo fizično pošiljanje, ter tako tudi sami pripomorejo k okolju prijaznejšemu poslovanju zbornice.

Člani lahko na zbornico preko VEP naslovijo tudi druge vloge, katerih elektronski obrazec še ni pripravljen, odgovorijo na različne dokumente, ki jih prejmejo s strani zbornice (npr. se opredelijo do izvedenskega mnenja, podajo pritožbo zoper odločbo o specializaciji, …) in pošljejo druge dokumente naslovljene na zbornico (tudi v zadevah, ki nimajo narave upravnega postopka).