Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Novice in obvestila

2020 11 06 YT sličica

Zdravniki o COVID-19: Saj slovensko zdravstvo zmore?

1.12.2020
Kaj lahko naredi vsak izmed nas, da ustavimo širjenje virusa? V sedmem videu specializanta infektologije - Žiga Martinčič in David Zupančič.

Preberite več


Okužba z virusom SARS-CoV-2 kot poškodba pri delu

30.11.2020
Zbornica je ministrstvo pozvala, da nemudoma spremeni svoje nepravilno stališče, da okužba z virusom SARS-CoV-2 pri zdravstvenih delavcih in sodelavcih ne more biti obravnavana kot poškodba pri delu.

Preberite več


Obveznost testiranja zaposlenih pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti

26.11.2020
Oddelek za pravne zadeve je pripravil pregled in pojasnila za izvajalce zdravstvene dejavnosti glede obveznosti testiranja njihovih zaposlenih.

Preberite več


»PKP6« zagotavlja javno financiranje izplačanega dodatka za delo v rizičnih razmerah tako javnim zdravstvenim zavodom kot izvajalcem zdravstvene dejavnosti s koncesijo

26.11.2020
Včeraj je bil sprejet t.i. PKP6, ki med drugim zagotavlja javno financiranje izplačanega dodatka za delo v času epidemije tako javnim zdravstvenim zavodom kot izvajalcem zdravstvene dejavnosti s koncesijo.

Preberite več


Ministrstvo sprejelo dopolnitve Odredbe o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19

26.11.2020
Ministrstvo za zdravje je včeraj sprejelo dopolnitve Odredbe o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19. Novela odredbe velja od danes naprej.

Preberite več


Poletje izgubljenih priprav ali doumeti realnost

26.11.2020
Prve epidemije je bilo konec 31. junija, začetek naslednje sega v 19. oktober. Tako, malo čez palec, govorimo o celem poletju in še nekaj jesenskih dneh covidnega miru. V tem času je bilo več kot dovolj časa za priprave države na morebitni drugi val.

Preberite več


Ministrstvo za zdravje dopolnilo navodila za predložitev zahtevkov za izplačilo sredstev po 56. členu ZZUOOP

25.11.2020
Ministrstvo za zdravje na poziv zbornice dopolnilo navodila glede financiranja dodatka po 56. členu ZZUOOP – do financiranja dodatka so pod določenimi pogoji upravičeni tudi zasebni izvajalci zdravstvene dejavnosti brez koncesije.

Preberite več


Pregled predloga Zakona o duševnem zdravju in vabilo k sodelovanju v javni razpravi

25.11.2020
Na oddelku za pravne zadeve smo pripravili pregled predloga Zakona o duševnem zdravju, ki ga je Ministrstvo za zdravje objavilo na portalu e-demokracija. Člane vabimo, da v okviru javne razprave pošljejo svoje komentarje na predlog zakona.

Preberite več


Zbornica obsoja nadlegovanje direktorja NIJZ

24.11.2020
Tako kot vedno v preteklosti zbornica tudi v tem primeru odločno obsoja neprimerno dejanje, ki je imelo elemente nadlegovanja. Poleg tega zbornica obsoja ne le to ampak vsakršno nestrpno komunikacijo in dejanja zoper zdravstvene delavce. ​

Preberite več


Državni zbor je sprejel novelo Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP-B)

23.11.2020
Državni zbor je na seji dne 20. 11. 2020 sprejel novelo Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP-B), ki bo predvidoma začela veljati v drugi polovici decembra 2020.

Preberite več


Pravica zasebnih izvajalcev do dodatka po 56. členu ZZUOOP

23.11.2020
Zbornica ministrstvo pozvala k dopolnitvi navodil o financiranju dodatka po 56. členu ZZUOOP, saj le-ta ne urejajo načina izplačila sredstev za zasebne izvajalce zdravstvene dejavnosti in pri njih zaposlene.

Preberite več


Preskrba z OVO – ponovni dopis na ZZZS

19.11.2020
Zdravniška zbornica Slovenije je na ZZZS naslovila ponovni dopis z vprašanji: Kdo bo poravnal stroške v letošnjem in naslednjem letu za OVO, ki je obvezna za zaščito pred virusom SARS-CoV-2, v zobozdravstveni ordinaciji?

Preberite več


Nova zbornična spletna platforma za izvajanje dogodkov in učni portal ZZS

19.11.2020
Kaj nudi zbornična izobraževalna platforma? V veliki meri vse in še več, kot nam nudijo dogodki v živo: poslušanje predavanj preko videokonferenčne povezave, možnost interakcije z zastavljanjem pisnih vprašanj, možnost vključitve v pogovor s predavateljem preko videoklica, izvajanje glasovanja, anket, pogovore med udeleženci v »sobi« za pogovor.

Preberite več


Ministrstvo podalo pojasnila o izplačilu COVID-19 dodatka po 56. členu ZZUOOP

19.11.2020
Ministrstvo za zdravje je sprejelo sklep in podalo podrobnejša navodila o določitvi načina izstavitve zahtevkov in rokih izplačil za proračunsko financiranje dodatka za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za COVID-19.

Preberite več


Poziv ministrstvu k podaji pojasnil glede novih obveznosti in omejitev

17.11.2020
Odredba o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list št. 164/20) je stopila veljavo 14. 11. 2020. V zvezi z nejasnimi določili odredbe je Zdravniška zbornica Slovenije na Ministrstvo za zdravje poslala dopis.

Preberite več


Odziv na delovanje in objave Marka Potrča v povezavi s COVID-19 ​

17.11.2020
V Sloveniji moramo narediti vse, kar zmoremo in znamo, da bomo ustavili rast števila kritično bolnih in umrlih. V tem smo si v medicinski stoki zelo enotni. Objave Marka Potrča na temo COVID-19 v povezavi z ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe pa z vso odgovornostjo v sedanjih razmerah ocenjujemo za škodljive.

Preberite več


Pregled novih obveznosti in omejitev za izvajalce zdravstvenih storitev in zdravstvene delavce

16.11.2020
Oddelek za pravne zadeve je pripravil celovit pregled Odredbe o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list št. 164/20).

Preberite več

2020 11 06 YT sličica

Zdravniki o COVID-19: PCR testi lažejo?!

13.11.2020
V šesti epizodi serije Zdravniki o COVID-19 o PCR testih z dr. Anjo Šterbenc, specializantko klinične mikrobiologije.

Preberite več


Dopolnitev vprašalnika za preverjanje zdravstvenega stanja pacientov pred obravnavo v ambulanti

13.11.2020
Oddelek za pravne zadeve je pripravil dopolnitve vprašalnika za preverjanje zdravstvenega stanja pacientov pred obravnavo v ambulanti, s katerimi se pacienta izrecno seznani z njegovo odgovornostjo v primeru navajanja lažnih podatkov oz. širjenju bolezni COVID-19.

Preberite več


Hiter pregled sklopov vsebin na novi podstrani Pravne storitve

12.11.2020
Od prejšnjega tedna je na spletni strani zbornice na voljo nova podstran Pravne storitve, ki jo je pripravil Oddelek za pravne zadeve.

Preberite več


Način volitev za člana, ki ni prejel volilnih listov ​

12.11.2020
Vsak član, ki ni prejel volilnih listov (iz kakršnegakoli razloga), odda svoj glas na ZZS na dan volitev, 17. 11. 2020, med 8.00 in 14.00 uro. Mesto volitev bo označeno.

Preberite več


Volitve 2020

6.11.2020
Odposlani so bili volilni listi za volitve predsednika zbornice in poslance skupščine zdravniške zbornice Slovenije.

Preberite več


Pravica do t.i. COVID-19 dodatka pripada zdravnikom že od 1. 6. 2020 dalje

6.11.2020
PKP5 za nazaj (od 1. 6. 2020) delavcem zagotavlja t.i. COVID-19 dodatek, do katerega so upravičeni zaposleni, ki so delali s COVID-19 pacienti. Do dodatka so upravičeni tudi koncesionarji, ki so opravljali delo zagotavljanja neprekinjene nujne zdravniške pomoči.

Preberite več

Moja zdravniška zbornica_splet

Vodnik po kontaktih in storitvah zdravniške zbornice za člane

4.11.2020
Izšla je e-brošura Moja zdravniška zbornica, ki na kratek, jedrnat in vizualno prijeten način predstavili delovanje zbornice, organizacijo, ključne kontaktne podatke ter storitve, ki so vam članom na voljo.

Preberite več


Zdravniki o COVID-19: Naj jemljem vitamin D?

4.11.2020
V peti epizodi serije Zdravniki o COVID-19 o pozitivnih vplivih vitamina D z Darkom Siuko, soavtorjem slovenskih priporočil.

Preberite več


Zbornica pozvala ministrstvo k ureditvi položaja koncesionarjev, ki se vključujejo v delo javnih zavodov

2.11.2020
Zbornica je na Ministrstvo za zdravje RS naslovila dopis, v katerem ga je pozvala, naj uredi položaj koncesionarjev, ki se vključujejo v delo javnih zdravstvenih zavodov in naj glede tega ustrezno uredi tudi njihove obveznosti v razmerju do ZZZS-ja.

Preberite več

Dr. Zdenka Čebašek - Travnik

Zdravniki na primarni ravni obremenjeni in premalo slišani

2.11.2020
Predsednica Zdravniške zbornice Slovenije dr. Zdenka Čebašek-Travnik je opozorila, da primarno zdravstvo ni vključeno v sprejemanje ukrepov in da zbornica ni del svetovalne skupine. Na novinarski konferenci je sodeloval tudi podpredsednik zbornice prim. asist. Dean Klančič, dr. med., specialist splošne medicine.

Preberite več


Pripravljeni novi vzorci pogodb glede vključevanja v izvajanje storitev potrebnih zaradi COVID-19

2.11.2020
Zdravniška zbornica Slovenije je za potrebe izvrševanja Odredbe o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja epidemije COVID-19 in zagotavljanja neodložljive zdravstvene obravnave pacientov (Uradni list RS, št. 154/20) z dne 24. 10. 2020 pripravila nove vzorce pogodb.

Preberite več


Zbornica pozvala ministrstvo za zdravje k odpravi nejasnosti, ki jih je vzpostavil t.i. PKP5

2.11.2020
Ministrstvo za zdravje je zbornici poslalo dopis, ki se tiče podaljšanja rokov za postavitev odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti, s katerim seznanjamo svoje člane. Zbornica je v svojem odgovoru pozvala ministrstvo za zdravje, da nejasnosti, ki jih je vzpostavil t.i. PKP5, odpravi.

Preberite več


Zdravniki o COVID-19: Bolnice so prazne!

2.11.2020
V četrti epizodi serije Zdravniki o COVID-19 o teorijah okoli COVID-19 David Zupančič iz Infekcijske klinike v Ljubljani.

Preberite več


Poziv ZZZS k spoštovanju izrednih razmer dela v zobozdravstvu

30.10.2020
Zbornica je ZZZS pozvala k prenehanju nadlegovanja zobozdravnikov z nenapovedanimi nadzori inšpektoric ZZZS. Pri čemer se dogaja, da inšpektorji ZZZS kršijo pravila, ki so namenjena preprečevanju prenosa okužbe znotraj javnih zavodov kot tudi zasebnih ordinacij (nagibanje čez okna ordinacij in preverjanje prisotnosti kadra v ordinaciji).

Preberite več


Poziv vodstvom javnih zavodov in ZZZS

30.10.2020
Prejemamo zaskrbljujoča sporočila o pritiskih na zobozdravnike. Predvsem gre za zahteve po doseganju normativa in izvajanju vseh zobozdravstvenih storitev, tudi tistih, ki v tem trenutku spadajo v bolj zahtevna in jih je tudi Ministrstvo za zdravje odsvetovala v odloku.

Preberite več


NUJNO SPOROČILO - napadi z izsiljevalskimi virusi, katerih tarča je zdravstveni sektor

30.10.2020
Objavljamo nujno sporočilo Microsofta o izvajanju napadov z izsiljevalskimi virusi in ostalo zlonamerno programsko opremo, katerih tarča je zdravstveni sektor.

Preberite več


Ministrstvo podalo pojasnila o vključevanju koncesionarjev

29.10.2020
Ministrstvo za zdravje je na poziv zbornice podalo pojasnila in navodila glede vključevanja koncesionarjev v delo javnih zdravstvenih zavodov.

Preberite več


Kje je zdravniška zbornica? ​

29.10.2020
V zadnjem času smo v medijih zasledili članke in stališča, kje je zbornica, ki bi morala biti bolj aktivna v primerih, ko so se v javnosti pojavile izjave in zapisi zdravnikov v povezavi z epidemijo COVID-19, ki so s strokovnega vidika sporne. Zato smo pripravili kratek pregled vseh naših aktivnosti, povezanih s to problematiko.

Preberite več


Zdravniki o COVID-19: Gripa ali COVID-19?

28.10.2020
V tretji epizodi serije Zdravniki o COVID-19 David Zupančič, infektolog, o tem, zakaj letos potrebujemo dodatne ukrepe, kljub temu da imamo vsako leto sezono gripe.

Preberite več


Delo v zobozdravstvenih ambulantah

26.10.2020
Zobozdravniki smo tu, da opravljamo svoj poklic kot poslanstvo in skrbimo za ustno zdravje naših pacientov, seveda v varnem okolju. To je v teh trenutkih največ, kar lahko doprinesemo kot pomoč kolegom zdravnikom, ki so v zadnjih tednih res v hudih stiskah.

Preberite več


Poziv ministrstvu za dodatna pojasnila glede omejitve izvajanja zdravstvenih storitev in položaja koncesionarjev

26.10.2020
Zbornica je na Ministrstvo za zdravje RS naslovila dopis, v katerem ga je pozvala, naj natančneje navede, katere zdravstvene storitve in dejavnosti se smejo še vedno izvajati, in naj natančneje uredi pravni položaj koncesionarjev.

Preberite več


Zdravniki o COVID-19: Čemu panika?

26.10.2020
V drugi epizodi serije Zdravniki o COVID-19 Žiga Martinčič odgovori na vprašanje - Čemu panika? Zaradi gripe je v bolnišnicah vsako leto na stotine ljudi!

Preberite več


V obvladovanje epidemije se vključuje sekundarije, pripravnike in specializante

25.10.2020
Od danes velja včeraj v Uradnem listu RS objavljena Odredba o začasnih ukrepih na področju izvajanja sekundariata, pripravništva in specializacije v času obvladovanja in preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19.

Preberite več