Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Skupščina

Skupščina je najvišji organ zbornice. Sestavo, volitve, zasedanje in sprejemanje odločitev opredeljuje Statut Zdravniške zbornice Slovenije, podrobnejši opis delovanja pa Poslovnik o delu skupščine, izvršilnega odbora ter njunih organov. Sestavlja jo 90 poslancev, predstavnikov zdravnikov in zobozdravnikov, ki so izvoljeni na neposrednih volitvah.

Predsednik skupščine

doc. dr. Marko Jug, dr. med.

 

Podpredsednik skupščine

Mojca Drev, dr. dent. med. 


Skupščinski svet

Skupščinski svet je najvišji posvetovalni organ skupščine, vključuje predsednika in podpredsednika skupščine ter predsednike regijskih odborov.


Volilna komisija


Rene Male, dr. dent. med.

doc. dr. Aleš Grošelj, dr. med., spec.

Blanka Jug, dr. med.

mag. Simona Šteblaj, dr. med.

mag. Metka Koren Krajnc, dr. med.

Nadzorni odbor


Člani

prof. dr. Eda Vrtačnik Bokal, dr. med.

Jožef Magdič, dr. med.

dr. Matej Kolenc, dr. med.

Simon Rekanović, dr. med.

Rahela Simonič, dr. med.

Matjaž Recelj, dr. dent. med.

prim. Matej Andoljšek, dr. med.

Regijski odbori

Regijski odbor zbornice je organ skupščine in ima zlasti naslednje naloge:

  • sodeluje pri oblikovanju zdravstvene politike svoje regije,
  • neguje dobre medsebojne odnose in poravnava spore med zdravniki,
  • sprejema in obravnava želje, pobude in zahteve zdravnikov svoje regije in
  • jih posreduje skupščini in izvršilnemu odboru zbornice.

Kontakt

Katja Martinc, tajnica predsednika in podpredsednikov zbornice

Tel.: 01 307 21 02

E-pošta: Katja Martinc

 


prim. Uršula Salobir Gajšek, dr. med.

Blanka Jug, dr. med.

Robert Čater, dr. med.

doc. dr. Samo Vesel, dr. med.

dr. Irena Milotić, dr. med.

prim. Matej Andoljšek, dr. med.

Nataša Vuga, dr. med.

asist. Nisera Bajrović, dr. med.

Barbara Vavken, dr. med.

asist. dr. Andrej Pangerc, dr. med.

doc. dr. Marko Jug, dr. med., spec.

Aleš Fischinger, dr. med.

izr. prof. dr. Rok Accetto, dr. med., spec.

prim. Franc Marolt, dr. med.

prof. dr. Eda Vrtačnik Bokal, dr. med.

znan. svet. prof. dr. Rok Tavčar, dr. med.

Daniel Globokar, dr. med.

izr. prof. dr. Tadeja Matos, dr. med.

mag. Simona Šteblaj, dr. med.

Gregor Zemljič, dr. med.

Tomaž Vovko, dr. med.

doc. dr. Željka Večerić Haler, dr. med.

asist. mag. Ajra Šečerov Ermenc, dr. med.

Katja Petruša, dr. med.

doc. dr. Aleš Grošelj, dr. med., spec.

doc. dr. Jasna But Hadžić, dr. med.

Dragica Bečanović-Slavnić, dr. med.

dr. Štefan Blazina, dr. med.

asist. mag. Tatjana Cvetko, dr. med.

Primož Praček, dr. med., spec.

Matjaž Štefan, dr. med.

Bojan Novak, dr. med.

Mojca Pibernik, dr. med., spec.

Dušan Senica, dr. med.

Mateja Vukmanič Pohar, dr. med.

Mihael Majerič, dr. med.

Rahela Simonič, dr. med.

Karmen Pišek Šuta, dr. med.

prim. Bojan Vujkovac, dr. med.

Simon Rekanović, dr. med.

Jasna Dobelšek Fürst, dr. med.

Vedran Vidaković, dr. dent. med.

Tatjana Ambrožič, dr. dent. med.

prim. mag. Tatjana Leskošek Denišlič, dr. dent. med.

Tina Oven, dr. dent. med.

Ivana Karner, dr. dent. med.

Matevž Janc, dr. dent. med.

Boris Egić, dr. dent. med.

Damjan Bider, dr. med., dr. dent. med.

Rene Male, dr. dent. med.

doc. dr. Rok Schara, dr. dent. med.

dr. Matej Kolenc, dr. med.

dr. Petra Rogina Skvarč, dr. med.

Janez Dolinar, dr. med.

prim. Polonca Truden Dobrin, dr. med., MSc, spec.

dr. Robert Medved, dr. med., spec.

dr. Tina Bregant, dr. med.

mag. Peter Golmajer, dr. med.

Aleš Klun, dr. med.

Katarina Turk, dr. med.

asist. Mateja Kokalj Kokot, dr. med.

Marija Avsenik, dr. med.

Mirjam Zemljak, dr. med.

prim. doc. dr. Vojko Kanič, dr. med.

Jožef Magdič, dr. med.

Boris Rižnar, dr. med.

prim. izr. prof. dr. Jernej Završnik, dr. med., svet.

prim. Danilo Maurič, dr. med.

Nataša Maguša Lorber, dr. med.

Urška Kšela, dr. med.

Tomaž Krenčnik, dr. med.

mag. Metka Koren Krajnc, dr. med.

Martina Lukač, dr. med., spec.

Ines Sever, dr. med.

Tjaša Zorko, dr. med.

Mirjam Bizjak Velikonja, dr. med.

Bojan Rustja, dr. med.

Veronika Dintinjana, dr. med.

Darja Logar, dr. med.

Jernej Vrtek, dr. med.

Miha Lukač, dr. med.

Krištof Zevnik, dr. dent. med.

Hana Škaler, dr. med., spec.

Matjaž Recelj, dr. dent. med.

Beti Kruljc Korelc, dr. dent. med.

Dejan Kristan, dr. dent. med.

Peter Kapš, dr. med.

Renata Završnik Mihič, dr. med.

Mojca Drev, dr. dent. med.