Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Skupščina

Skupščina je najvišji organ zbornice. Sestavo, volitve, zasedanje in sprejemanje odločitev opredeljuje Statut Zdravniške zbornice Slovenije, podrobnejši opis delovanja pa Poslovnik o delu skupščine, izvršilnega odbora ter njunih organov. Sestavlja jo 90 poslancev, predstavnikov zdravnikov in zobozdravnikov, ki so izvoljeni na neposrednih volitvah.

Predsednik skupščine

Miha Lukač, dr. med.

 

Podpredsednik skupščine

Matevž Janc, dr. dent. med. 


Skupščinski svet

Skupščinski svet je najvišji posvetovalni organ skupščine, vključuje predsednika in podpredsednika skupščine ter predsednike regijskih odborov.


Volilna komisija


doc. dr. Rok Schara, dr. dent. med.

asist. dr. Marko Jug, dr. med., spec.

Sebastjan Ašenberger, dr. med.

Ciril Trček, dr. med.

Nadzorni odbor


Predsednica

prof. dr. Eda Vrtačnik Bokal, dr. med.

Člani

dr. Matej Kolenc, dr. med.

Jožef Magdič, dr. med.

Tanja Petkovič, dr. med.

Dean Sinožić, dr. med.

Rene Male, dr. dent. med.

Zdenka Koželj Rekanović, dr. med.

Regijski odbori

Regijski odbor zbornice je organ skupščine in ima zlasti naslednje naloge:

  • sodeluje pri oblikovanju zdravstvene politike svoje regije,
  • neguje dobre medsebojne odnose in poravnava spore med zdravniki,
  • sprejema in obravnava želje, pobude in zahteve zdravnikov svoje regije in
  • jih posreduje skupščini in izvršilnemu odboru zbornice.

Kontakt

Katja Martinc, tajnica predsednika in podpredsednikov zbornice

Tel.: 01 307 21 02

E-pošta: Katja Martinc

 

 

Anja Bergant, tajnica generalnega sekretarja zbornice

Tel.: 01 307 21 03

E-pošta: Anja Bergant


prim. Uršula Salobir Gajšek, dr. med.

Dean Sinožić, dr. med.

Blanka Jug, dr. med.

Robert Čater, dr. med.

Sebastjan Ašenberger, dr. med.

prim. Matej Andoljšek, dr. med.

Nika Kramar, dr. med.

Nataša Vuga, dr. med.

Tatjana Primožič, dr. med.

prim. mag. Franc Šifrer, dr. med., spec.

mag. Simona Šteblaj, dr. med.

Damjan Grenc, dr. med.

Ciril Trček, dr. med.

prim. mag. Alenka Fetih, dr. med.

prim. Franc Marolt, dr. med.

prof. dr. Eda Vrtačnik Bokal, dr. med.

doc. dr. Andreja Marn Pernat, dr. med.

znan. svet. prof. dr. Rok Tavčar, dr. med.

Daniel Globokar, dr. med.

asist. dr. Marko Jug, dr. med., spec.

prim. Mojca Kos Golja, dr. med.

Primož Poženel, dr. med.

doc. dr. Rina Rus, dr. med.

izr. prof. dr. Tatjana Stopar Pintarič, dr. med.

Kaja Batista, dr. med.

doc. dr. Tadeja Matos, dr. med.

doc. dr. Erik Škof, dr. med.

asist. mag. Tatjana Cvetko, dr. med.

Ivica Smajla, dr. med.

Primož Praček, dr. med., spec.

Zlata Ceglar, dr. med., spec.

Mojca Savnik Iskra, dr. med.

Mateja Vukmanič Pohar, dr. med.

Mojca Pibernik, dr. med., spec.

Andrej Levanič, dr. med., spec.

prim. Majda Šarman, dr. med., spec.

Rahela Simonič, dr. med.

prim. asist. Bojan Vujkovac, dr. med.

Ajda Urbas, dr. med.

Zdenka Koželj Rekanović, dr. med.

Staš Stanislav Naglič, dr. dent. med.

Mateja Osojnik, dr. dent. med.

Ivana Perkič, dr. dent. med.

doc. dr. Rok Schara, dr. dent. med.

Vedran Vidaković, dr. dent. med.

Stane Marn, dr. dent. med.

Saša Savić, dr. dent. med.

Matjaž Marušič, dr. dent. med.

Matevž Janc, dr. dent. med.

Boštjan Lavriša, dr. dent. med.

dr. Matej Kolenc, dr. med.

dr. Petra Rogina Skvarč, dr. med.

Janez Dolinar, dr. med.

Tanja Petkovič, dr. med.

Alenka Rus, dr. med., spec.

asist. Mateja Kokalj Kokot, dr. med.

prim. Jasna Čuk Rupnik, dr. med.

Rok Ravnikar, dr. med.

mag. Peter Golmajer, dr. med.

Aleš Klun, dr. med.

Katarina Turk, dr. med.

prim. dr. Lucija Perharič, dr. med.

prim. doc. dr. Vojko Kanič, dr. med.

Jožef Magdič, dr. med.

Boris Rižnar, dr. med.

prim. doc. dr. Jernej Završnik, dr. med.

Stjepan Žiger, dr. med.

prim. Danilo Maurič, dr. med.

doc. dr. Jernej Dolinšek, dr. med.

Samo Granda, dr. med., spec.

prim. doc. dr. Maja Šeruga, dr. med.

Peter Kiraly, dr. med.

Tina Mlinarič, dr. med.

Mirjam Bizjak Velikonja, dr. med.

Bojan Rustja, dr. med.

Luka Kuštrin, dr. med.

Veronika Dintinjana, dr. med.

Darja Logar, dr. med.

Jernej Vrtek, dr. med.

prim. dr. sc. Diana Terlević Dabić, dr. dent. med.

mag. Marko Bitenc, dr. med.

Miha Lukač, dr. med.

Gordan Čok, dr. dent. med.

Renata Završnik Mihič, dr. med.

Mojca Drev, dr. dent. med.

prim. dr. Rade Iljaž, dr. med.

Rene Male, dr. dent. med.

Jure Poglajen, dr. dent. med.

Matej Praprotnik, dr. dent. med.