Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Pravne zadeve

Pravno svetovanje

Na zbornici je na voljo pravna svetovalna služba, na katero se lahko obrnete za nasvete z vseh področij, ki se nanašajo na opravljanje zdravniške službe, prav tako tudi za informacije o uveljavljanju pravne zaščite. Več >>>>

Pravna zaščita

Zbornica članom zagotavlja brezplačno in strokovno pravno zaščito, ki se izvaja v naslednjih oblikah:

 • kritje stroškov v sodnih postopkih: zbornica bo članom, v obsegu in pod pogoji, določenimi v Pravilniku o pravni zaščiti članov Zdravniške zbornice Slovenije, krila stroške v sodnih postopkih na kazenskem in odškodninskem področju in v drugih primerih, navedenih v tem pravilniku.

Več >>>

Izvršilni odbor zbornice je sprejel Pravilnik o pravni zaščiti članov Zdravniške zbornice Slovenije (dostopen med pravnimi akti zbornice), ki določa pogoje, obseg in način pokrivanja stroškov pravne zaščite.

Vodja oddelka za pravne zadeve

Peter Renčel

Tel.: 01 307 21 21

E-pošta: Peter Renčel

Pravniki

Larisa Vrtačnik Jarc

Tel: 01 30 72 127

E-pošta: Larisa Vrtačnik Jarc

Tara Tanita Šorli

Tel. 01 30 72 125

E-pošta: Tara Tanita Šorli

Anže Kimovec

Tel. 01 30 72 129

E-pošta: Anže Kimovec

Pomoč članom v stiski

 • Zdravniški obmudsman
 • Mediacija
 • Nasilje nad zdravniki in zobozdravniki

Vesna Habe Pranjič

Tel.: 01 307 21 23

E-pošta: Vesna Habe Pranjič

Zdravstvena ekonomika, plan in analize

 • Priprava plana in analize stroškov v zvezi s financiranjem specializacij
 • Izračun povračila stroškov (specializantom, učnim ustanovam) v zvezi s specializacijami
 • Analize s področja zdravstva
 • Informacije v zvezi s Splošnim dogovorom
 • Izračun plač in izračun plačila dežurne službe

Vodja službe za zdravstveno ekonomiko, plan in analize

Nika Sokolič

Tel.: 01 30 72 141

E-pošta: Nika Sokolič

Maja Benedičič, Planer analitik

Tel.: 01 30 72 142

E-pošta: Maja Benedičič

Finance in računovodstvo

 • Splošne informacije na področju finančne in davčne zakonodaje
 • Obračuni stroškov
 • Članarine
 • Finančna pomoč

Finančni plani in poročila (dostopno samo članom)

Vodja oddelka za finance in računovodstvo

Nevenka Novak

Tel.: 01 30 72 131

E-pošta: Nevenka Novak

Karmen Baš

Tel.: 01 30 72 134

E-pošta: Karmen Baš

Ivica Lebar

Posredovanje informacij v zvezi s članarino ter možnostjo uveljavljanja znižane članarine ali oprostitve članarine v skladu s Sklepom o določitvi plačila članarine Zdravniške zbornice Slovenije.

Obrazec: Prošnja za oprostitev plačila članarine iz naslova hujše finančne stiske

Tel.: 01 30 72 132

E-pošta: Ivica Lebar

Maja Benedičič

Uveljavljanje finančne pomoči v skladu s Pravilnik o denarni pomoči zbornice Zdravniške zbornice Slovenije.

Obrazec: Prošnja za odobritev finančne pomoči

Tel.: 01 30 72 142

E-pošta: Maja Benedičič

Polona Bedek

Tel.: 01 30 72 133

E-pošta: Polona Bedek

Brigita Kotar

Tel.: 01 30 72 135

E-pošta: Brigita Kotar

Informacijska podpora

 • Načrtovanje, koordinacija in nadzor informacijskih projektov
 • Vstop v mojo zbornico – navodila za dostop oz. prijavo
 • E-list – navodila (za specializante, neposredne mentorje, glavne mentorje, koordinatorje)
 • mList - uporabniška podpora in navodila
 • Licenčnik – uporabniška podpora, navodila za udeležence in organizatorje
 • e-zbornica (VEP, spletno plačevanje kotizacij, priprava e-volitev...)

Vprašanja, težave pri uporabi aplikacij ZZS sporočite na: Podpora

Vodja oddelka za informatiko

Maja Horvat

Tel.: 01 30 72 171

E-pošta: Maja Horvat

Janez Rejec, informatik

Tel.: 01 30 72 172

E-pošta: Janez Rejec

Jaka Jagodic, informatik

Tel.: 01 30 72 173

E-pošta: Jaka Jagodic

Mojca Urana, informatik

Tel.: 01 30 72 174

E-pošta: Mojca Urana

Pripravništvo, sekundariat

Strokovna služba pokriva javna pooblastila zbornice: pripravništvo doktorjev dentalne medicine in sekundariat zdravnikov. Vsem članom nudi pravno svetovanje in pomoč z navedenih področij.

Vodja oddelka za pripravništvo, sekundariat, licence in register zdravnikov

Barbara Galuf Zajc, pravnica

Tel.: 01 307 21 81

E-pošta: Barbara Galuf Zajc 

Svetovalka

Nastja Pavlič

Tel.: 01 307 21 85

E-pošta: Nastja Pavlič

Strokovna sodelavka

Simona Peklaj

Tel.: 01 307 21 89

E-pošta: Simona Peklaj

Pravnica

Teja Trdan

Tel.: 01 307 21 88

E-pošta: Teja Trdan

Specializacije

Področje pokriva javna pooblastila, ki jih ima zbornica: specializacije zdravnikov in doktorjev dentalne medicine, specialistične izpite, priznanje specialističnega naziva, pridobljenega v tujini, priznanje specialističnega naziva na podlagi dela, izdaja potrdil o dobrem imenu (v slovenskem, angleškem in nemškem jeziku). Vsem članom nudi pravno svetovanje in pomoč z delovnih področij, ki jih pokriva.

Vodja oddelka za specializacije

Tina Šapec, pravnica

Tel.: 01 307 21 03

E-pošta: Tina Šapec

Pravnica

Klara Zupančič

Tel: 01 307 21 61

E-pošta: Klara Zupančič

Svetovalka

Jana Jenko

Tel: 01 307 21 60

E-pošta: Jana Jenko

Svetovalka

Katarina Filipović

Tel.: 01 307 21 66

E-pošta: Katarina Filipović

Svetovalka

Staša Favai

Tel.: 01 307 21 65

E-pošta: Staša Favai

Svetovalka

Darja Klančar

Tel.: 01 307 21 67

E-pošta: Darja Klančar

Svetovalka

Katarina Maljevac Ponjavič

Tel.: 01 307 21 69

E-pošta: Katarina Maljevac Ponjavič

Svetovalka

Klavdija Jerebič

Tel: 01 307 21 62

E-pošta: Klavdija Jerebič

Svetovalka

Tina Zdovc Pogačnik - odsotna do nadaljnjega

Tel.: 01 307 21 63

E-pošta: Tina Zdovc Pogačnik

Svetovalka

Maja Meglič

Tel: 01 307 22 60

E-pošta: Maja Meglič

Svetovalka

Tamara Fresl

Tel.: 01 307 21 63

E-pošta: Tamara Fresl

Svetovalka

Polona Jamnik

Tel.: 01 307 22 61

E-pošta: Polona Jamnik

Svetovalka

Urša Kumše

Tel.: 01 307 21 68

E-pošta: Urša Kumše

Svetovalka

Špela Kržič 

Tel.: 01 307 22 63

E-pošta: Špela Kržič

Svetovalka

Neja Kirič - odsotna do nadaljnjega

Tel.: 01 307 21 68

E-pošta: Neja Kirič

Referentka

Sonja Kočar

Tel.: 01 307 21 64

E-pošta: Sonja Kočar

Licence in register zdravnikov

Strokovna služba pokriva javna pooblastila zbornice: register zdravnikov, podelitev, podaljšanje in odvzem licence (razen strokovnega nadzora s svetovanjem). Vsem članom nudi pravno svetovanje in pomoč z navedenih področij.

Vodja oddelka za pripravništvo, sekundariat, licence in register zdravnikov

Barbara Galuf Zajc, pravnica

Tel: 01 307 21 81

E-pošta: Barbara Galuf Zajc

Strokovna sodelavka

Ivana Paradžik

Tel.: 01 307 21 84

E-pošta: Ivana Paradžik

Strokovna sodelavka

Simona Peklaj

Tel.: 01 307 21 89

E-pošta: Simona Peklaj

Svetovalka

Nastja Pavlič

Tel: 01 307 21 85

E-pošta: Nastja Pavlič

Svetovalka

Lidija Zupančič

Tel: 01 307 21 83

E-pošta: Lidija Zupančič

Svetovalec

Tadej Jezernik

Tel.: 01 307 22 62

E-pošta: Tadej Jezernik

Pravnica

Teja Trdan

Tel.: 01 307 21 88

E-pošta: Teja Trdan

Odnosi z javnostmi

Oddelek za odnose z javnostmi pokriva sledeča področja:

 • Stiki z javnostmi
 • Priprava dogodkov za zbornico in člane
 • Koordinacija projektov
 • Trženje

Več

Vodja oddelka za odnose z javnostmi

Živa Salobir

Tel.: 01 307 21 53

E-mail: pr(at)zzs-mcs.si

Tajništvo oddelka in uredništvo ISIS

Slavka Sterle

Tel.: 01 307 21 52

E-mail: Slavka Sterle

Organizacija strokovnih srečanj

Kongresni center Domus Medica – možnost najema dvorane in učilnic

Zdravniška zbornica nudi svojo dvorano in učilnice tudi zunanjim organizatorjem raznovrstnih dogodkov. O najemu prostorov boste izvedeli več na tej povezavi: Kongresni center.

Zbornica kot organizator

Zbornica organizira svoja strokovna srečanja in nudi organizacijo dogodkov za zunanje naročnike. Seminarji in delavnice potekajo v prostorih zbornice. Več o dvoranah si lahko ogledate na: Kongresna dejavnost 

Drugi organizatorji strokovnih srečanj

Vodja službe za kongresno dejavnost

Andreja Stepišnik

Tel.: 01 307 21 94

E-pošta: Andreja Stepišnik

Mojca Vrečar

Tel.: 01 307 21 91

E-pošta: Mojca Vrečar

Amadej Štritof

E-pošta: Amadej Štritof

Žan Šebrek

E-pošta: Žan Šebrek

Podpora organizatorjem pri uporabi aplikacije Licenčnik

 

Telefon: 01 307 21 74

E-pošta: Podpora