Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Novice in obvestila


Začasno prekinjeno izvajanje nenujnih in preventivnih zdravstvenih storitev

25.10.2020
Danes je v veljavo stopila Odredba o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja epidemije COVID in zagotavljanja neodložljive zdravstvene obravnave pacientov.

Preberite več


Ministrstvo za infrastrukturo podalo pojasnila v zvezi z izdajo potrdila osebnega zdravnika pri izdaji parkirne karte

22.10.2020
Ministrstvo za infrastrukturo je odgovorilo na dopis zbornice v zvezi s problematiko potrdil osebnih zdravnikov v postopku izdajanja parkirnih kart težko duševno prizadetim osebam.

Preberite več


Državni zbor RS sprejel amandma Zdravniške zbornice Slovenije

20.10.2020
V skladu s predlogom Zdravniške Zbornice Slovenije bodo financiranje enomesečne zaščitne opreme prejeli tudi zdravniki koncesionarji.

Preberite več


NUJNO OBVESTILO - nov termin za strokovne izpite

20.10.2020
Strokovni izpit za poklic DOKTOR DENTALNE MEDICINE bo potekal 28. 10. 2020.

Preberite več


Državni zbor sprejel peti protikoronski paket ukrepov za omilitev in odpravo posledic COVID-19

19.10.2020
Državni zbor je na seji dne 15. 10. 2020 sprejel Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19.

Preberite več


Ministrstvo za zdravje RS sprejelo dopolnitev Pravilnika, ki ureja pomoč izvajalcem zdravstvene dejavnosti v višini 80% pogodbene vrednosti z ZZZS

19.10.2020
Ministrstvo za zdravje RS je spremenilo pravilnik, ki podrobneje ureja pravico iz 76. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list št. 80/20).

Preberite več


Kolegica, kolega, združimo moči!

18.10.2020
Že nekaj časa delujemo v času epidemije, čeprav ta še ni uradno proglašena. V takšnih časih zdravniki moramo strniti vrste, biti solidarni s tistimi, ki delajo v najtežjih pogojih in se odzvati na izgovorjene in neizgovorjene klice po pomoči. Zdaj je čas, da še bolj zaupamo vase, da delujemo enotno in povezano.

Preberite več


Nujno opozorilo ​

18.10.2020
Obveščamo vas, da smo MZ opozorili, da je Odredba o začasnih ukrepih na področju izvajanja specializacij in sekundariata v času obvladovanja in preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19, ki je pričela veljati 17. 10. 2020, polna pravnih pomanjkljivosti in praktično neizvršljiva.

Preberite več


Zdravniki o COVID- 19: Kaj pa otroci in COVID-19?

17.10.2020
V prvi epizodi serije Zdravniki o COVID-19 Denis Baš, pediater, o otrocih in COVID-19.

Preberite več


Vnovič opozarjamo: »Brez jasnih pravnih podlag in navodil MZ ni mogoče prerazporejati specializantov«

14.10.2020
Takšne razmere vodijo v kaos, ki je po našem mnenju nedopusten in nepotreben, ter lahko vodi v dodatne konflikte in nezadovoljstvo tako zdravstvenih ustanov, kot med zdravniki in pacienti.

Preberite več


Zobozdravniki želimo, da zobozdravstvene ordinacije ostanejo odprte

14.10.2020
Zdravniška zbornica v imenu zobozdravnikov Slovenije sporoča, da si zapiranja zobozdravstvene dejavnosti ne želimo. Če pa do tega pride, si želimo, da bi bili ti ukrepi časovno čim bolj omejeni. V luči navedenega vas spoštovani prebivalci in prebivalke Slovenije pozivamo, da nam pomagate in da vsi dosledno spoštujmo vse preventivne ukrepe.

Preberite več


Poziv zobozdravnikom

14.10.2020
Odbor za zobozdravstvo v skrbi, da tudi ta val preživimo kar se da varno in z minimalnim tveganjem prenosa okužbe, kljub ohranjanju obratovanja zobozdravstvene dejavnosti, ponovno opozarja, naj bodo zobozdravniki toliko bolj pozorni na določene poudarke pri sprejemanju pacientov v ordinacije.

Preberite več


Zbornica obsoja izjave poslanca Kordiša

13.10.2020
Poslanec je del zdravnikov zasebnikov označil za mazače in s tem javno omalovaževal njihovo delo. Zbornica takšno komunikacijo, ki neutemeljeno žali celotno poklicno skupino, obsoja in pričakuje opravičilo poslanca zdravnikom in zdravnicam.

Preberite več


Pomanjkanje specialistov družinske medicine na območju Mestne občine Ljubljana

12.10.2020
Zbornica se je seznanila s perečo problematiko pomanjkanja specialistov družinske medicine na območju Mestne občine Ljubljana, zato je Mestni občini Ljubljana predlagala sprejetje ustreznih korakov.

Preberite več


Obvestilo Zdravniške zbornice Slovenije o potrjeni okužbi

11.10.2020
Predsednica bo svoje delo opravljala od doma, sestankov se bo udeleževala preko spletnih povezav, v prostorih zbornice pa jo bo nadomeščal podpredsednik prim. Dean Klančič.

Preberite več


Brez jasnih pravnih podlag in navodil MZ ni mogoče prerazporejati specializantov

9.10.2020
Zbornica, ki je nosilec javnih pooblastil za izvajanje specializacij, nikakor ne nasprotuje prerazporejanju specializantov, saj se zavedamo, da je njihova pomoč v sedanjih razmerah potrebna, ponekod celo nujna, vendar pa je treba kar najhitreje urediti pravne podlage za prerazporeditve tistih specializantov, za katere se bo izkazala potreba.

Preberite več

DomusMedica_56

Obvestilo o poslovanju z zbornico ​

8.10.2020
Vse člane, bodoče člane in stranke vljudno prosimo, da se na zbornico in strokovne službe obračate po telefonu, po pošti ali preko elektronske pošte. V kolikor zadeve ni mogoče urediti po navedenih komunikacijskih poteh, pa vas prosimo, da se za termin osebnega obiska predhodno dogovorite s pristojno osebo.

Preberite več


Zbornica predlagala amandmaje na predlog novele Zakona o pacientovih pravicah

7.10.2020
Državni zbor obravnava predlog novele Zakona o pacientovih pravicah, ki ureja zlasti vprašanje vodenja čakalnih seznamov oz. naročilnih knjig. Zbornica je svoje komentarje poslala vsem poslanskim skupinam, hkrati je predlaga sprejetje ukrepov, ki bi zagotovili večjo varnost zdravstvenih delavcev napram nasilnim pacientom.

Preberite več


V predlogu Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2020 umaknjena zahteva po akreditaciji

2.10.2020
Ministrstvo za zdravje je po posredovanju zbornice in drugih deležnikov umaknilo predlog zahteve, da bi izvajalci specialistično bolnišnične dejavnosti in izvajalci na preostalih ravneh zdravstvene dejavnosti morali pridobiti akreditacijo.

Preberite več


Poziv za dostop do rezultatov testiranja pacientov na COVID-19 vsem pooblaščenim zdravstvenim delavcem

2.10.2020
Zbornica je Vlado RS pozvala, da nemudoma poskrbi za vzpostavitev ustrezne baze podatkov o izvedenih testih na COVID-19 in njihovih rezultatih ter zagotovi dostopnost podatkov iz te baze vsem pooblaščenim zdravstvenim delavcem.

Preberite več

IMG_1987

Nujno je dvigniti zavedanje prebivalcev o pomenu ustnega zdravja v vseh življenjskih obdobjih ​

2.10.2020
Od 1. oktobra naprej so na spletni strani Zdravniške zbornice Slovenije na voljo informativne zgibanke in videi, ki nas prebivalce v vseh življenjskih obdobjih nagovarjajo k večji skrbi za ustno zdravje. Vabljeni k ogledu.

Preberite več


Prof. dr. Alojz Ihan odgovarja na dileme zdravniških kolegov o COVID-19

1.10.2020
Prof. dr. Alojz Ihan je na prošnjo predsednice zdravniške zbornice pripravil odgovore na nekaj dilem naših zdravniških kolegov, ki so jih poslali na ZZS in s katerimi sicer zelo intenzivno nagovarjajo javnost prek družbenih omrežij.

Preberite več


Webinar o COVID-19 za zdravnike

1.10.2020
Infekcijska klinika Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana vabi na webinar o COVID za zunanje zdravnike. Webinar bo potekal v ponedeljek, 5. oktobra, od 15.30 do 19.45 preko spletne povezave.

Preberite več


POMEMBNO: Obvestilo specializantom

1.10.2020
Specializante obveščamo, da se morate predstojniku oddelka ali odgovorni osebi za razporejanje specializantov na lokaciji novega kroženja (na novem oddelku ali ustanovi) javiti vsaj 1 MESEC PRED PRIČETKOM.

Preberite več


Naše besede o COVID-19 v javnosti

29.9.2020
Različna razmišljanja zdravnikov so dobrodošla tudi v času epidemije COVID-19, vendar naj jih izražajo kompetentni strokovnjaki, usposobljeni za delo na področju infekcijskih bolezni. Zato zdravniška zbornica vsem, ki se s svojimi razmišljanji oglašajo v javnosti, priporoča, da se najprej seznanijo z argumenti stroke.

Preberite več


Obvestilo kandidatom za specializacije, nacionalnim koordinatorjem in pooblaščenim ustanovam ​

28.9.2020
Potrudili se bomo, da bodo vse odločbe izdane do roka za izdajo odločb, to je do 7. 11. 2020, nemogoče pa je, da bi vsem kandidatom, ki ste bili izbrani, v tako kratkem času izdali tudi sklep o določitvi glavnega mentorja, delodajalca in roka, do katerega morate pričeti opravljati specializacijo. Vljudno prosimo za razumevanje!

Preberite več


Zbornica opozorila prisojne državne organe na njihova nedopustna ravnanja pri uveljavljanju pomoči na podlagi 76. člena ZIUOOPE

25.9.2020
Zbornica je v zadnjih mesecih neprestano opozarjala na kršitve, povezane s postopkom izvajanja 76. člena ZIUOOPE. Ker menimo, da je bilo v postopku izvajanja te zakonske določbe storjenih večje število nepravilnosti, smo pristojne organe pozvali, da v novem »protikorona zakonu« le-te odpravijo.

Preberite več


Predlog novega Zakona o nalezljivih boleznih – vabilo k sodelovanju v javni razpravi

23.9.2020
Ministrstvo za zdravje objavilo predlog novega Zakona o nalezljivih boleznih. Zbornica vabi člane, da na spletnem portalu e-demokracija do 30. 9. 2020 podajo svoje predloge oziroma mnenja v zvezi z njim.

Preberite več


Zdravstveni sistem je treba prilagoditi razmeram in ne iskati izgovorov

22.9.2020
V javnosti predstavljeni primeri kažejo, da je takoj treba najti rešitev za strokovno in hitro obravnavo vseh tistih nujnih stanj, ki zahteva takojšnje ukrepanje. V takih primerih namreč lahko nekajdnevno ali celo samo nekajurno čakanje na test povzroči hujše posledice za zdravstveno stanje bolnika ali je zanj tako čakanje lahko celo usodno.

Preberite več


Zbornica ponovno pozvala Ministrstvo za zdravje RS k ureditvi sistema nekrivdne odškodninske odgovornosti države v primeru zdravljenja

22.9.2020
Zbornica je pripravila predlog Zakona o nekrivdni odškodninski odgovornosti države v primeru zdravljenja in ga posredovala Ministrstvu za zdravje RS.

Preberite več

IMG_1922

Stiske in težave oseb z demenco in njihovih svojcev so se v času COVID-19 močno povečale

21.9.2020
V času epidemije COVID-19 se je izkazalo, da so družine oseb z demenco in tudi tisti, ki v začetni fazi bolezni živijo sami doma, v še večjih stiskah in težavah. Več organizacij zato poziva ter opozarja na pereče težave oseb z demenco in njihovih svojcev ter poziva države k aktivnemu pristopu do problematike.

Preberite več


Odpoved zahtevku po 76. členu ZIUOOPE

18.9.2020
Ministrstvo za zdravje je posredovalo navodila glede postopka odpovedi zahtevku po 76. členu ZIUOOPE, če bi koncesionar, ki je tak zahtevek že vložil, raje obdržal pomoči za gospodarstvo, ker je teh (ob upoštevanju tudi oproščenih prispevkov) prejel več.

Preberite več


Video pogovor: Vse, kar si želite izvedeti o delu in specializaciji iz družinske medicine - Vabljeni!

17.9.2020
Večer bo namenjen vam, ki se šele odločate za specializacijo, da boste lahko družinske zdravnike različnih generacij, ki vsi opravljajo celo vrsto nalog (so mentorji, profesorji, aktivni v mednarodnih organizacijah, zbornici), in specializante povprašali vse, kar si želite izvedeti o delu in specializaciji iz družinske medicine.

Preberite več


Sprejete razlage Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike, ki se nanašajo na večje število članov zbornice

17.9.2020
Odbor za razlago Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike je sprejel razlage, ki se nanašajo na 1) omejitve glede najvišjega možnega nadomestila plače za čas, ko delavec ne dela, 2) dodatne dneve dopusta za delo pri virih ionizirajočega sevanja in 3) dodatne dneve dopusta za matere in očete samohranilce, ki imajo otroke stare do 15. let.

Preberite več


Poziv Vladi RS k zavrnitvi zahteve po akreditaciji v Aneksu št. 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2020

15.9.2020
Pridobivanje in ohranjanje ustreznih akreditacij mora država urediti zakonsko. Zakon je edina oblika regulacije, ki lahko to nujno potrebno in ustrezno uredi. V zakonu pa mora biti predvideno tudi financiranje postopkov in zagotovljena dodatna sredstva.

Preberite več


Finančna uprava RS objavila dodatne informacije v zvezi z uveljavljanjem pomoči po 76. členu ZIUOOPE

14.9.2020
FURS je na svoji spletni strani objavila nekatera dodatna pojasnila v zvezi z vračanjem prejetih pomoči, ki veljajo za dejavnost gospodarstva, za potrebe uveljavljanja pomoči po 76. členu ZIUOOPE.

Preberite več


Razporejanje specializantov v COVID enote

14.9.2020
Pooblaščeni izvajalci ne smete specializantov razporejati na delo v COVID ambulante/enote, saj za to nimate pravne podlage. Tovrstno delo je bilo omogočeno zgolj v času razglašene epidemije, in sicer na podlagi odloka vlade, ki pa je bil meseca maja 2020 preklican. Prosimo, da navedeno upoštevate.

Preberite več


Ministrstvo za zdravje poslalo navodila za uveljavljanje pomoči po 76. členu ZIUOOPE

11.9.2020
Ministrstvo za zdravje je zbornici pravkar (11. 9. 2020), poslalo navodila glede uveljavljanja pomoči v višini 80% pogodbene vrednosti z ZZZS iz 76. člena ZIUOOPE. V navodilih je pojasnjen tudi način vračanja pomoči, prejetih na podlagi ZIUZEOP.

Preberite več


Objavljen obrazec za vračanje pomoči za potrebe uveljavljanja pravice po 76. členu ZIUOOPE

10.9.2020
Finančna uprava RS je na spletni strani eDavki objavila obrazec za vračilo pomoči za gospodarstvo, ki so jih prejeli koncesionarji. Z ministrstva za zdravje so nam v zvezi s tem še sporočili, da bodo posredovali pisna navodila z natančnim postopkom za vračanje teh pomoči.

Preberite več


Predlog zakona o dolgotrajni oskrbi – vabilo k sodelovanju v javni razpravi

8.9.2020
Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije je objavilo predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi in ga s tem dalo v javno razpravo. Rok za podajo predlogov, komentarjev in mnenj k predlaganemu zakonu je 5. 10. 2020.

Preberite več