Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Volilna komisija je s sklepom št. 51 sprejela Izvedbena navodila za izvedbo volitev predsednika Zdravniške zbornice Slovenije in poslancev skupščine Zdravniške zbornice Slovenije (v nadaljevanju: Izvedbena navodila). Člane vabimo, da se seznanijo z Izvedbenimi navodili in njihovimi prilogami. V Izvedbenih navodilih je namreč volilna komisija določila, kako volivec izbere način glasovanja z uporabo elektronske tehnologije (v nasprotnem primeru zanj velja glasovanje po pošti), rok, do katerega lahko volivec izbere način glasovanja, tehnične pogoje, ki jih je treba izpolnjevati za izbiro glasovanja z uporabo elektronske tehnologije, uro zaključka glasovanja in uredila druga izvedbena vprašanja glede poteka volitev. Celotno besedilo Izvedbenih navodil in njihovih prilog je dostopno na:

Izvedbena navodila volilne komisije - novica

NOVOST - MOŽNOST UDELEŽBE ELEKTRONSKIH VOLITEV

Izbira načina udeležbe na profilu člana do 31. 3. 2024: Profil 
Pojasnila glede izbire e-glasovanja

Volitve se bodo opravile s tajnim glasovanjem, pri čemer lahko volivec izbira med:

-          glasovanjem po pošti (le-to se šteje kot privzeta izbira volivca);

-          glasovanjem z uporabo elektronske tehnologije, v kolikor za to izpolnjuje predpisane pogoje.

 

Izbira načina glasovanja z uporabo elektronske tehnologije

Obveščamo vas, da izbiro načina glasovanja z uporabo elektronske tehnologije lahko opravite najkasneje do 31. 3. 2024 na svojem profilu (»Profil zdravnika«), do katerega dostopate preko spletne strani zbornice z vašim uporabniškim imenom in geslom. Volivec, ki do 31. 3. 2024 na predpisan način ne izbere načina glasovanja z uporabo elektronske tehnologije, bo volilni list (s povratno kuverto in navodili za glasovanje) prejel po navadni pošti.  Podrobnejša pojasnila za izbiro glasovanja z uporabo elektronske tehnologije so dostopna na tej povezavi:

Pojasnila glede izbire e-glasovanja ter glede spreminjanja naslova za prejem volilnega gradiva v primeru glasovanja po pošti

Glasovanje po pošti – naslov za pošiljanje volilnega lista (s povratno kuverto in navodili za glasovanje)

Volivec, ki želi glasovati po pošti, za izbiro tega načina glasovanja ne rabi opraviti ničesar. V primeru glasovanja po pošti prosimo preberite naslednji del novice, ki se nanaša na naslov za pošiljanje volilnega lista (s povratno kuverto in navodili za glasovanje).

Pri glasovanju po pošti bo članu volilni list poslan na stalni naslov v Republiki Sloveniji (ne glede na to, na kateri naslov član sicer prejema pošto), ki je naveden v registru zdravnikov. Član, ki bi želel prejeti volilni listi na naslov za pošiljanje pošte, ki ga ima navedenega v registru zdravnikov, bo to izbiro lahko opravil do 31. 3. 2024 na svojem profilu na spletni strani zbornice (»Profil zdravnika«) ali z obvestilom ge. Maje Benedičič (volitve2024@zzs-mcs.si).

Članu zbornice, ki ima v registru zdravnikov naveden stalni naslov v tujini in naslov za pošiljanje pošte v Republiki Slovenije, bo volilni list (s povratno kuverto in navodili za glasovanje) poslan na naslov za pošiljanje pošte v Republiki Sloveniji, ki je naveden v registru zdravnikov. Član, ki bi želel prejeti volilni listi (s povratno kuverto in navodili za glasovanje) na stalni naslov v tujini, ki ga ima navedenega v registru zdravnikov, bo to izbiro lahko opravil do 31. 3. 2024 na svojem profilu na spletni strani zbornice (»Profil zdravnika«) ali z obvestilom ge. Maje Benedičič (volitve2024@zzs-mcs.si).

Članu zbornice, ki v registru zdravnikov nima navedenega niti stalnega naslova v Republiki Sloveniji niti naslova za pošiljanje pošte v Republiki Sloveniji, se bo volilni listi (s povratno kuverto in navodili za glasovanje) poslal na stalni naslov v tujini. Član, ki bi želel prejeti volilni listi (s povratno kuverto in navodili za glasovanje) na naslov za pošiljanje pošte v tujini, ki ga ima navedenega v registru zdravnikov, bo to izbiro lahko opravil do 31. 3. 2024 na svojem profilu na spletni strani zbornice (»Profil zdravnika«) ali z obvestilom ge. Maje Benedičič (volitve2024@zzs-mcs.si).

Podrobnejša pojasnila za spreminjanje naslova za pošiljanje volilnega lista (s povratno kuverto in navodili za glasovanje) so dostopna na tej povezavi:

Pojasnila glede izbire e-glasovanja ter glede spreminjanja naslova za prejem volilnega gradiva v primeru glasovanja po pošti


Glasovanje z uporabo elektronske tehnologije na prihajajočih volitvah za predsednika zbornice in poslance skupščine zbornice možno od 6. 5. 2024, od 10.00, do 14. 5. 2024, do 10.00. V navedenem časovnem okvirju bo lahko volivec, ki bo pravočasno in na ustrezen način izbral glasovanje z uporabo elektronske tehnologije, glasoval kadarkoli.

Tehnična podpora za člane zbornice, ki bodo veljavno izbrali glasovanje z uporabo elektronske tehnologije, pa se bo v času glasovanja zagotavljala med 10.00 in 18.00 uro, razen na dan 14. 5. 2024, ko se zagotovi med 8.00 in 10.00 uro. 

Člane zbornice vabimo, da preverite vašo uvrstitev v volilno regijo, volilno enoto in druge podatke, ki se vodijo v registru zdravnikov ter v primeru njihove nepravilnosti pravočasno javite spremembe.

Vaše podatke lahko preverite preko spletne strani zbornice (»Profil zdravnika«) ali pri ge. Lidiji Zupančič (lidija.zupancic@zzs-mcs.si). Če ocenjujete, da ste uvrščeni v napačno volilno enoto, predlagamo, da sprva preverite ostale podatke v registru zdravnikov, ki vplivajo na razvrstitev v volilno regijo in volilno enoto (npr. vas delovnopravni status.

V kolikor ocenjujete, da bi glede na ostale podatke, ki se vodijo v registru zdravnikov, morali biti uvrščeni v drugo volilno regijo in volilno enoto, se lahko za pojasnila oz. morebitne popravke obrnete na ga. Majo Benedičič (e-naslov: volitve2024@zzs-mcs.si; tel. št. 01 30 72 142)

V primeru, da želite spremeniti vaše podatke, ki vplivajo na razvrstitev v volilno regijo in volilno enoto, spremembo teh podatkov javite na e-naslov volitve2024@zzs-mcs.si. Na tak način bodo spremembe vaših podatkov lahko zabeležene tako v seznamu volivcev posamezne volilne regije in volilne enote, kot tudi v registru zdravnikov. V kolikor bi spremembe javili na drugačen način, le-te ne bodo zabeležene v seznamu volivcev posamezne volilne regije in volilne enote.

Pravilnost vaših podatkov lahko preverite preko spletne strani zbornice z vašim uporabniškim imenom in geslom. V primeru, da želite spremeniti vaše podatke, ki vplivajo na razvrstitev v volilno regijo in volilno enoto, spremembo teh podatkov javite na e-naslov  volitve2024@zzs-mcs.si. Na tak način bodo spremembe vaših podatkov lahko zabeležene tako v seznamu volivcev posamezne volilne regije in volilne enote, kot tudi v registru zdravnikov. V kolikor bi spremembe javili na drugačen način, le-te ne bodo zabeležene v seznamu volivcev posamezne volilne regije in volilne enote.

Spremembe po 17. 12. 2023

V kolikor ste posamezni člani zbornice po 17. 12. 2023 spremenili kakšno osebno okoliščino, ki vpliva na vašo razvrstitev v volilno regijo in volilno enoto, pri čemer ste spremembo tega podatka sicer javili v register zbornice, vas vabimo, da o tem obvestite še ga. Majo Benedečič na e-naslov: volitve2024@zzs-mcs.si.