Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Skladno z 11. členom Pravilnika o zdravniških licencah se kot dokaz strokovne usposobljenosti za podaljšanje licence upoštevajo naslednji strokovni dosežki (strokovne vsebine):

1. Izpopolnjevalni programi

 • udeležba na nacionalnem ali mednarodnem strokovnem srečanju
 • udeležba na nacionalni ali mednarodni šoli, učni delavnici, seminarju ali tečaju
 • drugo strokovno usposabljanje v Sloveniji ali v tujini (npr. gostovanje, kroženje v tujini)
 • protokolirana interna izobraževanja znotraj organizacijske enote izvajalca zdravstvene dejavnosti

2. Aktivna udeležba

 • domača srečanja:
  • do 15 minut
  • nad 15 minut
  • vabljeno predavanje
 • mednarodna srečanja ali srečanja z mednarodno udeležbo:
  • do 15 minut
  • nad 15 minut
  • vabljeno predavanje

3. Pasivna predstavitev posterja

 • domača srečanja
 • mednarodna srečanja

4. Izvajanje delavnice

5. Strokovni vodja delavnice/tečaja

6. Sodelovanje v strokovnem odboru strokovnega srečanja

7. Recenzija strokovno-znanstvene literature

8. Uvedba nove metode diagnostike ali zdravljenja

9. Znanstvena ali strokovna objava

 • članek v reviji, ki je uvrščena v Science Citiation Index
 • članek v recenzirani znanstveni oziroma strokovni reviji ali poglavje v učbeniku
 • prispevek v recenzirani publikaciji (zbornik itd.)
 • članek v strokovni reviji
 • članek v poljudno-znanstveni reviji
 • objava povzetka ali posterja

10. Sporočanje varnostnih zapletov

 • sporočanje varnostnih zapletov v sistem sporočanja o kritičnih dogodkih
 • sporočanje neželenega učinka zdravila nacionalnemu centru za farmakovigilanco

11. Samoizpopolnjevanje in študij strokovne literature s testnimi vprašanji

 • samoizpopolnjevanje s pomočjo multimedijskih programov za učenje na daljavo
 • pravilni odgovori na testna vprašanja iz člankov, objavljenih v verificiranih virih

12. Priprava testnih vprašanj za e-učenje

13. Sodelovanje v izvajanju zdravniške službe v statusu prostovoljstva (npr. zdravniki brez meja, pro bono ambulante, delo z begunci)

Že imate zbranih dovolj kreditnih točk s področja kakovosti in varnosti v zdravstvu, etike in komunikacije?

Pravilnik o zdravniških licencah v 10. členu določa, da je treba poleg ostalih pogojev za podaljšanje licence zbrati tudi najmanj 5 kreditnih točk s področja kakovosti in varnosti v zdravstvu, etike in komunikacije.

V kolikor se vam bo v kratkem iztekla licenca, vas vabimo, da preverite, ali izpolnjujete ta pogoj.

Datum podelitve oz. zadnjega podaljšanja vaše licence ter število zbranih kreditnih točk po kategorijah lahko preverite v svojem osebnem profilu. V primeru težav pri dostopu do osebnega profila, se prosimo obrnite na elektronski naslov: podpora@zzs-mcs.si.

Zbornica svojim članom nudi pester program izobraževanj s področja kakovosti in varnosti v zdravstvu, etike in komunikacije, ki ga najdete tukaj: www.domusmedica.si.

Člane seznanjamo, da je Svet za izobraževanje in usposabljanje zdravnikov pri Zdravniški zbornici Slovenije sprejel sklep št. 2/22/2022:

»Svet za izobraževanje zdravnikov zavzema stališče, da se mora za interpretacijo inštituta vabljenega predavanja, ki ga opredeljuje 11. člen Pravilnika o zdravniških licencah (Uradni list RS, št. 48/15 in 58/22), uporabiti razlaga iz dokumenta z naslovom: »Tipologija dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS«, objavljenega na spletni strani javnega zavoda Instituta informacijskih znanosti, in ki se glasi: »Vabljeno predavanje mora biti razvidno iz publikacije ali programa konference ter ustrezati merilom za tip 1.08. Vabljeno predavanje se po pomembnosti (običajno tudi po dolžini trajanja) razlikuje od vseh drugih predavanj na isti konferenciSem uvrščamo samo uvodna in zaključna plenarna ali sekcijska vabljena predavanja, ki so v zborniku običajno navedena v posebni rubriki (npr. keynote speaker). Rutinskih pozivov k sodelovanju na konferenci ne uvrščamo v ta tip.«

Pojasnjujemo, da je Svet za izobraževanje in usposabljanje zdravnikov zavzel stališče, da se sklop "Sporočanje varnostnih zapletov" iz 10. točke prvega odstavka 11. člena Pravilnika o zdravniških licencah, umešča pod vsebine s področja kakovosti in varnosti v zdravstvu, etike in komunikacije (za pridobitev potrebnih minimalno 5 točk).

Članom pojasnjujemo, da je za uveljavljanje strokovnih vsebin samoizpopolnjevanje s pomočjo multimedijskih programov za učenje na daljavo ter pravilni odgovori na testna vprašanja iz člankov, objavljenih v verificiranih virih mogoče pridobiti kreditne točke le pod pogojem, da so vlogi za dodelitev kreditnih točk predložena tudi testna vprašanja in potrdilo o uspešnem sodelovanju.

Članom zato priporočamo, da si pridobijo oziroma shranijo testna vprašanja, ki jih bodo izpolnjevali, ter nam jih posredujejo kot prilogo k vlogi za dodelitev kreditnih točk.

Opozorilo: Zdravnik lahko vloži predlog za oceno strokovnih vsebin iz 1. točke prvega odstavka 11. člena Pravilnika o zdravniških licencah (izpopolnjevalni programi) le za tiste izpopolnjevalne programe, ki so potekali v tujini ali v Republiki Sloveniji pred 14. majem 2022.

Kontakt za pojasnila o poteku postopka obravnave vlog: Lidija Zupančič

Kontakt za tehnično pomoč pri vložitvi elektronske vloge v aplikaciji Licenčnik: Podpora

Zbornica je za strokovno pomoč pri preverjanju in razvrstitvi strokovnih vsebin imenovala izvedence. Vlagatelj predloga za oceno strokovnih vsebin se ima ob vložitvi predloga za oceno možnost izjaviti o navedenih izvedencih.

 • Ana Katarina Limpel Novak, dr. med.
 • doc. dr. Brigita Novak Šarotar, dr. med.
 • prof. dr. Iztok Takač, dr. med.
 • doc. dr. Janez Rifel, dr. med.
 • prim. doc. dr. Mateja Bulc, dr. med.
 • prim. mag. Miran Rems, dr. med.
 • doc. dr. Mladen Gasparini, dr. med.
 • Andrej Zafošnik, dr. med.
 • Danijel Crnčić, dr. med.
 • asist. Urša Petja Mrevlje Lozar, dr. med.
 • Iztok Kos, dr. med.
 • prof. dr. Nataša Bratina, dr. med.
 • Branko Košir, dr. med.
 • asist. Gregor Haring, dr. med.
 • asist. Sergej Godec, dr. med.
 • asist. dr. Tadej Ostrc, dr. dent. med.

Predlog za oceno strokovne vsebine - VLOGA ZA DODELITEV KREDITNIH TOČK:


Vlogo vložite na način, kot je opisano v "Video navodilih za oddajo individalne vloge".

V primeru vsebinskih dilem se prosimo obrnite na naslov: Lidija Zupančič, v primeru tehničnih težav pa na elektronski naslov: podpora@zzs-mcs.si

 

Oddaj vlogo

 

Obrazec "Predlog za oceno strokovnih vsebin - individualna vloga" izpolnite, podpišite ter ga posredujte

 • po pošti na naslov: Zdravniška zbornica Slovenije, Dunajska cesta 162, 1000 Ljubljana.

Vlogi je treba priložiti obvezne priloge - dokazila.

Seznam obveznih prilog je naveden v sami vlogi. Člane vljudno prosimo, da ga vpogledate in svoji vlogi priložite tista obvezna dokazila, ki se nanašajo na strokovno vsebino, ki jo uveljavljate.

Člane posebej opozarjamo, da je treba za uveljavljanje strokovne vsebine znanstvena ali strokovna objava - članek v reviji, ki je uvrščena v Science Citation Index (SCI) (9. točka prvega odstavka 11. člena pravilnika) vlogi predložiti dokazilo o uvrstitvi revije v SCI.

Članom smo omogočili enostaven in hiter dostop preko mobilnega telefona do informacij o zbranih kreditnih točkah. 
Na vaš mobilni telefon je potrebno le naložiti ikono za eLicenčnik. S tem ustvarite hitri dostop do pregleda svojih kreditnih točk. 

Navodila, kako ikono naložite, so na tej povezavi: eLicencnik.

Stanje svojih zbranih kreditnih točk lahko preverite z vpogledom v "Profil zdravnika" na intranetni strani, do katere lahko dostopate s svojim uporabniškim imenom in geslom. V primeru tehničnih težav se obrnite na podporo.

Dostop članov do seznama izobraževanj in prijav na izobraževanja

VSTOPI

Organizatorji izobraževanj

Obrazce in več informacij najdete tukaj >>>