Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

E-list specializanta

Vpisovanje in potrjevanje vpisanih posegov, velja za specializante medicinskih specializacij. Posebej pozivamo vse neposredne in glavne mentorje, da skrbno potrjujete posege, ki so jih v E-list vpisali vaši specializanti. Obvestilo o tem, da morate poseg potrditi, prejmete po elektronski pošti.

Pomoč ali dodatne informacije:podpora@zdravniskazbornica.si

Dostop do aplikacije E-list je preko intraneta Zdravniške zbornice Slovenije.

Za vnos in potrjevanje posegov je na voljo tudi mobilna aplikacija mList, ki omogoča enostaven in hiter vnos posegov ter potrditev le teh.

Navodila za uporabo podporne aplikacije E-list-a mList.

Specializanti - javljanje kroženja predstojniku oddelka

Predstojniku oddelka ali odgovorni osebi za razporejanje specializantov se morate na lokaciji novega kroženja (na novem oddelku ali ustanovi) javiti vsaj 1 MESEC PRED PRIČETKOM.

Specialistični izpit

Specializant, ki opravi predpisan program, lahko pristopi k specialističnemu izpitu. Kontaktna oseba za prijavo na specialistični izpit je Sonja Kočar, Oddelek za specializacije, tel.: 01 307 21 64.

Opravljanje specialističnega izpita na zbornici

Specializant naslovi Prijavnica na specialistični izpit na zbornico. Plačnik specialističnega izpita (pravna oseba) stroške izpita poravna po opravljenem izpitu, v roku, napisanem na računu, samoplačnik pa najkasneje 8 dni pred opravljanjem izpita na podlagi prejetega predračuna. Informacije glede plačila stroškov izpita posreduje Brigita Kotar iz Oddelka za finance in računovodstvo, tel.: 01 307 21 35.

Če specializant izpolnjuje vse pogoje za opravljanje specialističnega izpita, zbornica v šestdesetih dneh po prejemu vloge izda obvestilo, v kateri določi izpitno komisijo ter čas in kraj opravljanja specialističnega izpita.

Kandidatu predlagamo, da se za izpit prijavi vsaj dva meseca pred predvidenim datumom opravljanja izpita.

Po opravljenem specialističnem izpitu zbornica specialistu izda licenco za samostojno opravljanje zdravniške službe na strokovnem področju za katerega je zaključil specializacijo. Kontaktna oseba na področju zdravniških licenc: Ivana Paradžik, tel.: 01 307 21 84.

Informacije o financiranju specializacije

Več

Pojasnilo Ministrstva za zdravje - specializacija za posamezno organizacijsko enoto OZG


Ministrstvo za zdravje je dne 17.10.2023 poslalo dopis s pojasnilom za specializante, ki jim je bila odobrena specializacija za posamezno organizacijsko enoto OZG v zvezi z zavezo zaposlitve specializanta v posamezni organizacijski enoti OZG po končani specializaciji, v katerem navaja naslednje: V kolikor je bila specializantu odobrena specializacija za konkretni zdravstveni dom Osnovnega zdravstva Gorenjske mora ta konkretni zdravstveni dom tudi zaposliti zdravnika specialista. V primeru razpisa specializacije za Osnovno zdravstvo Gorenjske, brez navedbe konkretnega zdravstvenega doma, pa bi lahko zdravniku specialistu zaposlitev ponudili v katerikoli njegovi notranji organizacijski enoti. Ob tem opozarjamo še na obveznost izvajalca zdravstvene dejavnosti, ki zdravnika specialista po končani specializaciji ne zaposli, po vračilu stroškov specializacije v proračun Republike Slovenije, v skladu z zadnjim odstavkom 23. člena ZZdrS.

 

Celotno pojasnilo Ministrstva za zdravje je dostopno na naslednji povezavi: Dopis MZ

Tečaj paliativne medicine


Specializante, ki imate z vsebino specializacije predviden tečaj paliativne medicine obveščamo, da je eden izmed organizatorjev navedenega tečaja Slovensko združenje paliativne in hospic oskrbe (SZPHO). Okvirni program je dostopen na naslednji povezavi: PROGRAM. Več informacij pa je dostopnih na spletni strani SZPHO: https://szpho.si/40-urni-seminar--za-specializante----predstavitev.

Termini tečaja, ki ga organizira SZPHO so naslednji: 
  • 11. - 15. 12. 2023 Ljubljana
  • 13. - 17. 5. 2024 Maribor
  • 9. - 13. 12. 2024 Ljubljana

V kolikor je z vsebino specializacije tečaj paliativne medicine določen kot obvezen, vas obveščamo, da so za predmetni tečaj v proračunu Republike Slovenije zagotovljena dodatna specializantska sredstva, in sicer v višini 300 eurov na specializanta za specializante anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine, družinske medicine, ginekologije, internistične onkologije, infektologije, nefrologije, urgentne medicine, nevrologije, kardiologije in vaskularne medicine, pediatrije in specializante internističnih in kirurških specializacij.


Samostojno opravljanje dela izbranega zdravnika - pojasnilo

 

Spoštovani glavni mentorji in specializanti!

 

Obveščamo vas, da od dne 27.4.2024 dalje Zbornica nima več pravne podlage za izdajo potrdil, potrebnih za to, da specializanti v zadnjem letu specializacije iz družinske medicine, pediatrije ter ginekologije in porodništva postanejo izbrani osebni zdravniki in lahko opredeljujejo paciente.

Navedeno določilo je bilo na zahtevo Ministrstva za zdravje RS, s sprejemom novega Pravilnika o vrstah, vsebini, trajanju in poteku specializacij zdravnikov (Uradni list RS št.35/24), kljub nasprotovanju in argumentaciji Zbornice, iz pravilnika brisano.