Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu lahko pokličete g. Kokalja: 01-30-72-172

Pripravništvo

Pred začetkom opravljanja pripravništva se zobozdravnik vpiše v register zdravnikov/včlani v zbornico. Več informacij najdete tukaj.

Navodilo kandidatom za pripravništvo

Obveznost zobozdravniškega pripravništva določa Zakon o zdravniški službi. Oseba, ki je pridobila strokovni naslov doktor dentalne medicine, se zaposli kot pripravnik. Pripravništvo traja eno leto in se konča s strokovnim izpitom. Po zaključenem pripravništvu in opravljenem strokovnem izpitu zobozdravnik lahko pridobi licenco za samostojno delo na področju dentalne medicine.

Zobozdravniki, ki imajo v Republiki Sloveniji priznano poklicno kvalifikacijo ˝doktor dentalne medicine˝, imajo status zobozdravnika z opravljenim strokovnim izpitom in pripravništva ne opravljajo.


Spremembe v noveli Zakona o zdravniški službi

Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD in 40/17) v 25. členu določa, da se sredstva za za mentorstvo pripravnikom in sekundarijem zagotovijo iz proračuna RS.

Trenutno ministrstvo za zdravje pripravlja pravilnik, ki bo natančneje določal način zagotavljanja sredstev za plačilo mentorjev.

Povzetek zakona:

"25. člen
Sredstva za plače in nadomestila plače doktorjev dentalne medicine pripravnikov in sekundarijev ter stroški mentorstva se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije."

Program pripravništva

Pripravništvo poteka po programu, ki ga predpiše minister, pristojen za zdravje.

Program pripravništva in strokovnega izpita za poklic zobozdravnik / zobozdravnica

List o pripravništvu in praktičnem usposabljanju ter Poročilo mentorja o opravljenem programu pripravništva


Mentorji pripravnikom

Pripravništvo se opravlja pod neposrednim vodstvom in nadzorom mentorja.

Pogoji za imenovanje mentorjev


Pooblaščeni izvajalci

Zakon o zdravniški službi določa, da Ministrstvo za zdravje na predlog zbornice predpiše organizacijske, kadrovske, materialne in druge pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe za izvajanje pripravništva. Pogoje za pridobitev pooblastila za izvajanje pripravništva določa Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zdravstveni zavodi in zasebne ordinacije za izvajanje programov pripravništva, sekundarijata in specializacij zdravnikov in zobozdravnikov. Minister na predlog zbornice s sklepom pooblasti izvajalce za izvajanje vrste in obsega pripravništva. V sklepu se določi tudi število delovnih mest za usposabljanje zdravnikov. Sklep se izda za obdobje petih let.
Pooblaščeni izvajalci morajo pripravnikom omogočiti usposabljanje v okviru števila določenih delovnih mest za usposabljanje zdravnikov.

Vloga za pridobitev pooblastila

Pooblaščeni izvajalci pripravništva

Informacije: Tatjana Paradžik, tel. 01 307 21 66, e-pošta: Tatjana ParadžikNavodila diplomantom dentalne medicine za vstop v pripravništvo

S 1. 1. 2018 bo Zdravniška zbornica Slovenije pričela sprejemati vloge za opravljanje programa pripravništva za poklic zobozdravnik. Razpored kroženja pripravnikom zobozdravnikom pri pooblaščenih izvajalcih za izvajanje pripravništva bo pripravila Zbornica na predlog pripravnika, glede na prosta mesta pri pooblaščenem izvajalcu v trenutku prijave.

Pred tem si lahko kandidati, na povezavi spodnji povezavi Prosta mesta, ogledajo razpoložljivost mest po področjih, območnih enotah in ustanovah in tako okvirno sestavijo celotno pripravništvo, ki ga bodo na zbornici uskladili z referentko (v času uradnih ur).

Obveščamo vas, da bo tako pripravljen razpored kroženja dokončen in da spremembe po izdaji odločbe o pripravništvu ne bodo mogoče, saj mora biti v sistemu Zbornice natančno zabeleženo pri katerih pooblaščenih izvajalcih so določena področja zasedena.

Po potrditvi celotnega pripravništva bodo pooblaščene ustanove obveščene o prihodih na kroženje v njihovo ustanovo.

VLOGA ZA OPRAVLJANJE PRIPRAVNIŠTVA

  • Tabela za vnos kroženj - za pomoč pri sestavljanju programa kroženj

Prosta mesta

Prosta pripravniška delovna mesta - poziv ustanovam

Na podlagi zbranih podatkov o kroženjih pripravnikov zobozdravnikov objavljamo tabele prostih pripravniških mest po pooblaščenih ustanovah glede na posamezna področja.

Zaradi uskladitve podatkov iz registra zbornice in posameznih ustanov, pooblaščene ustanove naprošamo, da preverijo stanje prostih mest po posameznih tednih. Objavljeno število v posameznem tednu pomeni vsa prosta mesta glede na celotno število pripravniških mest, ki jih ima ustanova na podlagi pooblastila, ne glede na področja.

V kolikor objavljeno število prostih mest ni pravo, nam prosimo sporočite sledeče:
• Ime in priimek pripravnika
• Področje kroženja
• Termin kroženja (od – do)

Spremembe nam posredujte na mail: Maja Horvat najkasneje do 22.12.2017.

Za dostop do objavljenih prostih mest kliknite povezavo: 

Prosta mesta