Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Pristojni organi in postopki

 • Odbor za strokovno-medicinska vprašanja v skladu s Poslovnikom o delu skupščine, izvršilnega odbora ter njunih organov obravnava pisne in podpisane vloge zoper domnevno nestrokovno ravnanje zdravnikov.
 • Odbor lahko začne postopek na podlagi pisne vloge, v kateri morajo biti dogodki natančno opisani, naveden mora biti tudi kraj ter čas očitanega nestrokovnega ravnanja zdravnikov. Zoper sklep odbora je mogoče vložiti ugovor na Izvršilni odbor zbornice v 15 dneh po prejemu sklepa odbora.
 • Odbor lahko na lastno pobudo obravnava tudi druge primere, za katere izve. Anonimnih vlog odbor ne obravnava, lahko pa zavzame stališče.
 • Prejeta vloga se na predlog predsednika odbora obravnava na seji odbora, vlagatelj je o sprejemu vloge v obravnavno pisno obveščen.
 • Predsednik odbora lahko zahteva dopolnitev vloge in vlagatelju določi rok, ki ne sme biti krajši od 15 dni. Če vloga ni dopolnjena v roku, se zavrže.
 • Vloga se pri odboru za strokovno-medicinska vprašanja lahko vloži v roku 2 (dveh) let od dneva nastanka spornega primera, izjemoma lahko odbor sproži obravnavo tudi po preteku tega roka. V primeru, da pritožnik vlaga pritožbo v zadevi, kjer je pacient umrl, je pritožba dovoljena tudi po preteku 2 (dveh) let.
 • Pri obravnavanju vloge se upoštevajo vsi pravno veljavni dokazi, vključno z izpovedmi prič ali izvedencev.
 • Za razjasnitev primera lahko odbor o vloženi vlogi obvesti nasprotno stranko in jo zaprosi za obrazložitev spornega dogodka.
 • Odbor lahko v primerih, ki jih je težko razrešiti, opravi razgovor z vlagateljem ali nasprotno stranko, lahko pa predlaga tudi izvedbo ekspertnega nadzora z mnenjem.
 • Predsednik odbora o odločitvi odbora pisno obvesti pritožnika in nasprotno stranko.
 • Zdravniška zbornica Slovenije ni s predpisom določena kot pristojni organ za obravnavo pritožb pacientov, zato pritožbe obravnava izključno kot stanovska organizacija vseh zdravnikov in zobozdravnikov, ki opravljajo zdravniško službo na območju RS. Odbor zato ne more izreči nikakršnih ukrepov, ki bi imeli neposreden pravni učinek za zdravnika, glede katerega je vložena pritožba in prav tako ne more izreči pravno zavezujočih ukrepov, s katerimi bi lahko razrešila spor med zdravnikom in vlagateljem pritožbe.