Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Strokovni izpit - termini

Izvajanje strokovnih izpitov za poklic zdravnik in za poklic doktor dentalne medicine se je 1. junija 2022 v celoti preneslo na zbornico.

Strokovni izpiti potekajo enkrat na mesec, razen v mesecu avgustu.

 

Termini strokovnih izpitov v letu 2024 - izpiti bodo potekali še:

- v tednu od 22. julija dalje,

- v tednu od 23. septembra dalje,

- v tednu od 21. oktobra dalje,

- v tednu od 25. novembra dalje,

- v tednu od 16. decembra dalje.

 

Termini strokovnih izpitov v letu 2025 - izpiti bodo potekali:

- v tednu od 27. januarja dalje,

- v tednu od 24. februarja dalje,

- v tednu od 17. marca dalje,

- v tednu od 14. aprila dalje,

- v tednu od 26. maja dalje,

- v tednu od 16. junija dalje,

- v tednu od 21. julija dalje,

- v tednu od 22. septembra dalje,

- v tednu od 20. oktobra dalje,

- v tednu od 24. novembra dalje,

- v tednu od 15. decembra dalje.

Prijava na strokovni izpit in višina stroškov strokovnega izpita

Prijava na strokovni izpit (obrazec) - spletni obrazec

ali

Prijava na strokovni izpit - VEP (poslati preko varnega elektronskega predala - navodila)

 

Prijavo na strokovni izpit je treba vložiti do 20. dne v mesecu za izpit v naslednjem mesecu.

Prijavi je treba priložiti dokazilo o plačilu stroškov strokovnega izpita.

 

Višina stroškov strokovnega izpita:

- za poklic zdravnik: 300 EUR

Strošek opravljanja posamezne vsebine strokovnega izpita za poklic zdravnik na kandidata znaša:

- 200 eurov za vsebino urgentna medicina,

- 50 eurov za vsebino osnove pravne ureditve zdravstvenega varstva in

- 50 eurov za vsebino osnove kakovosti in varnosti v zdravstvu.

Nakazilo naj bo na TRR Zdravniške zbornice Slovenije, odprt pri UniCredit banki d.d.: SI56 2900 0005 0400 669, sklic: 99, namen: Strokovni izpit za (ime in priimek kandidata).

 

- za poklic doktor dentalne medicine: 250 EUR

Strošek opravljanja posamezne vsebine strokovnega izpita za poklic doktor dentalne medicine na kandidata znaša:

- 85 eurov za vsebino nujna medicinska stanja v stomatologiji,

- 65 eur za vsebino integralna zobozdravniška obravnava otroka in odraslega z urgentnimi stanji v dentalni medicini,

- 50 eurov za vsebino osnove pravne ureditve zdravstvenega varstva in

- 50 eurov za vsebino osnove kakovosti in varnosti v zdravstvu.

Nakazilo naj bo na TRR Zdravniške zbornice Slovenije, odprt pri UniCredit banki d.d.: SI56 2900 0005 0400 669, sklic: 99, namen: Strokovni izpit za (ime in priimek kandidata).

Odjava od strokovnega izpita

Kandidat se lahko od strokovnega izpita odjavi najpozneje sedem dni pred izpitnim rokom. Če se kandidat v navedenem roku ne odjavi od strokovnega izpita oziroma brez opravičljivega razloga ne pristopi k opravljanju posamezne vsebine ali strokovnega izpita v celoti, se šteje, da je k strokovnemu izpitu pristopil in ga ni opravil.

Opravičljiv razlog je bolezen, poškodba oziroma drug izreden in nepredvidljiv zunanji dogodek, ki ga kandidat izkaže z ustreznim dokazilom, ki ga predloži zbornici najpozneje v treh dneh po izpitnem roku.

(VIDEO) Kako potekajo izpiti?

Vsebina strokovnega izpita

Vsebino in potek strokovnega izpita ureja Pravilnik o vsebini in poteku pripravništva in sekundariata ter strokovnem izpitu doktorjev dentalne medicine in zdravnikov.

 

Strokovni izpit za poklic zdravnik obsega naslednje vsebine:

 • urgentna medicina,
 • osnove kakovosti in varnosti v zdravstvu,
 • osnove pravne ureditve zdravstvenega varstva.

 

Strokovni izpit za poklic doktor dentalne medicine obsega naslednje vsebine:

 • nujna medicinska stanja v stomatologiji,
 • integralna zobozdravniška obravnava otroka in odraslega z urgentnimi stanji v dentalni medicini,
 • osnove kakovosti in varnosti v zdravstvu,
 • osnove pravne ureditve zdravstvenega varstva.

 

Sestava izpitne komisije

Izpitna komisija za za poklic zdravnik je osemčlanska, in sicer:

 • za vsebino urgentna medicina: šest članov,
 • za vsebino osnove kakovosti in varnosti v zdravstvu: en član,
 • za vsebino osnove pravne ureditve zdravstvenega varstva: en član.

 

Izpitna komisija za poklic doktor dentalne medicine je petčlanska, in sicer:

 • za vsebino nujna medicinska stanja v stomatologiji: dva člana,
 • za vsebino integralna zobozdravniška obravnava otroka in odraslega z urgentnimi stanji v dentalni medicini: en član,
 • za vsebino osnove kakovosti in varnosti v zdravstvu: en član,
 • za vsebino osnove pravne ureditve zdravstvenega varstva: en član.

 

Izvršilni odbor Zdravniške zbornice Slovenije je s sklepi določil nabor članov za komisije za strokovni izpit. Iz nabora članov zbornica imenuje sestavo komisije za vsak posamezni strokovni izpit.


Člane vljudno prosimo, da spremljajo objave na naši spletni strani - vsako spremembo informacij bomo nemudoma objavili. 

Ministrstvo za zdravje je podalo navodilo za izvajanje strokovnih izpitov, ki potekajo pri Zdravniški zbornici Slovenije, za kandidate, ki so v postopku priznanja poklicne kvalifikacije, imajo ponudbo za delo v Republiki Sloveniji in se za njih uporablja Zakon o priznavanju poklicnih kvalifikacij zdravnik, zdravnik specialist, doktor dentalne medicine in doktor dentalne medicine specialist.

Navodilo Ministrstva za zdravje - izvajanje strokovnih izpitov

 

Pri tem pa želi zbornica kandidate opozoriti, da skladno z določili Pravilnika o vsebini in poteku pripravništva in sekundariata ter strokovnem izpitu doktorjev dentalne medicine in zdravnikov strokovni izpit poteka v slovenskem jeziku.

Literatura za strokovni izpit - ZDRAVNIKI

1. ZA VSEBINO URGENTNA MEDICINA

Obvladovanje in razumevanje vsebine, podane v Smernicah Evropskega reanimacijskega sveta za oživljanje in v Kompendiju pripravništva za poklic zdravnik, bo omogočilo suveren izkaz znanja na strokovnem izpitu

Smernice Evropskega reanimacijskega sveta za oživljanje - zadnja izdaja dostopna na svetovnem spletu

Kompendij pripravništva za poklic zdravnik

V Kompendiju je zajet obseg znanj in veščin, potrebnih za vsakdanje delo v času sekundariata in za strokovni izpit. Vsa ta znanja bodo v pomoč tudi v času specializacije, nekatere stvari pa bodo ostale v spominu za celo življenje.

 

2. ZA VSEBINO OSNOVE KAKOVOSTI IN VARNOSTI V ZDRAVSTVU

Kakovost in varnost v zdravstvu

Orodja v kakovosti in nadzorniki kakovosti

Učeči se v kliničnem okolju in varnost pacientov

Seznam vprašanj - Kakovost in varnost v zdravstvu


3. ZA VSEBINO OSNOVE PRAVNE UREDITVE ZDRAVSTVENEGA VARSTVA

Priročnik za pripravo na strokovni izpit - Osnove pravne ureditve zdravstvenega varstva

V priročniku lahko kandidati najdejo navedbo pravnih virov in izpitnih vprašanj za pripravo na preizkus znanja s področja osnov pravne ureditve zdravstvenega varstva, ki je del strokovnega izpita.

Literatura za strokovni izpit - DOKTORJI DENTALNE MEDICINE

1. ZA VSEBINO NUJNA MEDICINSKA STANJA V STOMATOLOGIJI

Nujna medicinska stanja v stomatologiji

Kompendij pripravništva za poklic zdravnik - vpogledati le v delu, ki se nanaša na Seznam znanj in veščin za vsebino "NUJNA MEDICINSKA STANJA V STOMATOLOGIJI"

 

2. ZA VSEBINO INTEGRALNA ZOBOZDRAVNIŠKA OBRAVNAVA OTROKA IN ODRASLEGA Z URGENTNIMI STANJI V DENTALNI MEDICINI

Integralna zobozdravniška obravnava otroka in odraslega z urgentnimi stanji v dentalni medicini

 

Koristno - povezava na spletno stran Slovenskega združenja za urgentno medicino: https://www.szum.si/

 

3. ZA VSEBINO OSNOVE KAKOVOSTI IN VARNOSTI V ZDRAVSTVU

Osnove kakovosti in varnosti v zdravstvu - dentalna medicina

Kakovost in varnost v zdravstvu

Seznam vprašanj - Kakovost in varnost v zdravstvu


4. ZA VSEBINO OSNOVE PRAVNE UREDITVE ZDRAVSTVENEGA VARSTVA

Priročnik za pripravo na strokovni izpit - Osnove pravne ureditve zdravstvenega varstva

V priročniku lahko kandidati najdejo navedbo pravnih virov in izpitnih vprašanj za pripravo na preizkus znanja s področja osnov pravne ureditve zdravstvenega varstva, ki je del strokovnega izpita.