Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

ZNANJE SLOVENSKEGA JEZIKA

 

Novosti, ki jih prinaša novela Zakona o zdravniški službi:

  1. Znanje slovenskega jezika se bo po novem lahko dokazovalo tudi z dokazilom o zaključeni fakulteti v slovenskem jeziku v Republiki Sloveniji (ne le z dokazilom o zaključeni srednji šoli v slovenskem jeziku v Republiki Sloveniji kot doslej).
  2. Znanje slovenskega jezika se bo po novem lahko dokazovalo tudi s potrdilom zbornice o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenskega strokovnega jezika za zdravnike.

 

V zakonu ostaja možnost opravljanja preizkusa znanja slovenskega jezika pri javni visokošolski izobraževalni ustanovi v Republiki Sloveniji, ki poučuje in izvaja izpit iz slovenskega jezika kot drugi oziroma tuj jezik, pri čemer se to določilo razširja tudi na možnost opravljanja preizkusa znanja slovenskega jezika pri tovrstni javni visokošolski izobraževalni ustanovi v tujini.

 

Pričetek uporabe novih zakonskih določil glede znanja slovenskega jezika: 1. 6. 2022.


KORISTNO - Priprava na preizkus znanja


ucbenik_zdrava_slovenscina

 

Učbenik Zdrava slovenščina je namenjen udeleženkam in udeležencem kratkih tečajev slovenščine kot drugega in tujega jezika na nadaljevalni stopnji (A2–B1), ki so lahko glede na stopnjo predznanja tako začetnice in začetniki kot tudi nadaljevalke in nadaljevalci z nesistematiziranim znanjem slovenščine.


Prenesi učbenik Zdrava slovenščina >>>

 

Več informacij o ostalih orodjih za učenje slovenščine najdete  tukaj >>>

 

PREIZKUS ZNANJA SLOVENSKEGA STROKOVNEGA JEZIKA ZA ZDRAVNIKE

Zbornica je organizator preizkusa znanja slovenskega strokovnega jezika za zdravnike (v nadaljevanju: preizkus znanja).

Način, vsebina in potek preizkusa znanja

Program preizkusa znanja
Program preizkusa znanja zbornica pripravi v sodelovanju z javno visokošolsko izobraževalno ustanovo v Republiki Sloveniji, na kateri se poučuje slovenščina kot drugi in tuji jezik in ki izvaja izpite iz znanja slovenskega jezika.

Zbornica je pripravila Program preizkusa znanja v sodelovanju s Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani.

Program preizkusa znanja slovenskega strokovnega jezika za zdravnike

 

Potrdilo zbornice o uspešno opravljenem preizkusu znanja

Potrdilo se izda (izključno) za namen opravljanja zdravniške službe pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji.

 

Splošno določilo o zahtevani ravni znanja
Za zdravnike, ki opravljajo zdravniško službo neposredno s pacienti, se zahteva znanje slovenskega strokovnega jezika za zdravnike na ravni C1 ustno ter pisanje na ravni B2 Skupnega evropskega jezikovnega okvira.

Termini preizkusa znanja slovenskega strokovnega jezika za zdravnike - preizkus znanja pri zbornici bo v letu 2024 potekal:

- 28. marca 2024 (prijava možna do 15. 2. 2024),

- 13. junija 2024 (prijava možna do 15. 5. 2024),

- 12. septembra 2024 (prijava možna do 15. 8. 2024) in

- 21. novembra 2024 (prijava možna do 15. 10. 2024).

 

 

Prijava na preizkus znanja slovenskega strokovnega jezika za zdravnike

Prijava na preizkus znanja slovenskega strokovnega jezika za zdravnike (obrazec) - spletni obrazec

ali

Prijava na preizkus znanja slovenskega strokovnega jezika za zdravnike - VEP (poslati preko varnega elektronskega predala - navodila)

 

Višina stroškov preizkusa: 610 EUR z vključenim DDV.

Nakazilo naj bo na TRR Zdravniške zbornice Slovenije, odprt pri UniCredit banki d.d.: SI56 2900 0005 0400 669, sklic: 00 319003.

Cenik storitev 

Sklep Izvršilnega odbora

 

Prijavo na preizkus znanja slovenskega strokovnega jezika za zdravnike je treba vložiti do 15. dne v mesecu za preizkus v naslednjem mesecu.

 

Dodatne informacije: ga. Simona Peklaj, tel. št.: 01 30 72 189, e-naslov: Simona Peklaj