Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Razpis s področja medicine

Skladno z določili Zakona o zdravniški službi in Pravilnika o vrstah, vsebini, trajanju in poteku specializacij zdravnikov Zdravniška zbornica Slovenije dne 15. 9. 2021 objavlja razpis specializacij za zdravnike (za posamezne izvajalce, za območje celotne države in za znanega plačnika). Razpisni rok: 1. 10. 2021.

Drugi javni razpis specializacij zdravnikov 2021 za posamezne izvajalce in območje celotne države

Kandidate obveščamo, da se specializacija iz NUKLEARNE MEDICINE ne razpisuje za SB Novo mesto, temveč se razpisuje za UKC Ljubljana! Več informacij najdete tukaj

Drugi javni razpis specializacij zdravnikov 2021 za posamezna specialistična področja z znanim plačnikom

Vljudno prosimo, da si pred tem natančno preberete določila razpisa in najpogostejša vprašanja in odgovore, ki jih najdete na: Najpogostejša vprašanja in odgovori >>>.

Kandidate obveščamo, da izbirno merilo »aktivne udeležbe na medicinskih seminarjih in kongresih« po novem določa, da morajo kandidati dokazilu o aktivni udeležbi obvezno priložiti tudi celoten prispevek. 

DODATNE INFORMACIJE dobite IZKLJUČNO PO ELEKTRONSKI POŠTI na naslovu: Klara Zupančič do vključno 29. 9. 2021.

Obvestilo Ministrstva za notranje zadeve RS kandidatom, ki so zainteresirani za prijavo na specializacijo iz medicine dela, prometa in športa -> tukaj.

Končno stanje prijav na JRS 2021-02 bo znano od 8. 10. 2021 dalje.

Stanje prijav JRS 2021 - 02 na dan 11.10.2021

Stanje prijav JRS 2021 - 02 na dan 8.10.2021 z znanim plačnikom (MDPŠ)

Predstavniki izvajalcev

Rok za prijavo na odprti razpis je do vključno 9.11.2021 do 23:59.

Pri ustanovi, kjer predstavnika izvajalca še ni navedenega, bomo slednjega objavili takoj, ko nam ga bo izvajalec sporočil.

Seznam mentorjev, koordinatorjev, nadzornikov kakovosti - medicina

Razpis s področja dentalne medicine

Skladno z določili Zakona o zdravniški službi in Pravilnika o vrstah, vsebini, trajanju in poteku specializacij zdravnikov Zdravniška zbornica Slovenije dne 15. 9. 2021 objavlja razpis specializacij s področja dentalne medicine (za posamezne izvajalce, za območje celotne države in za znanega plačnika). Razpisni rok: 1. 10. 2021.

Pri oddaji vloge bodite pozorni na to, da Mnenja mentorjev predložite na predpisanem obrazcu "Mnenje o kandidatu za prijavo na razpis specializacij s področja dentalne medicine", ki se nahaja spodaj na povezavi "DRUGE INFORMACIJE IN OBRAZCI". 

Drugi javni razpis specializacij s področja dentalne medicine 2021 za posamezne izvajalce in za območje celotne države

Kandidate obveščamo, da se specializacija iz ČELJUSTNE IN ZOBNE ORTOPEDIJE razpisuje za ZD ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO NOVA GORICA! Več informacij najdete tukaj.

Prvi javni razpis specializacij doktorjev dentalne medicine 2021 za posamezna specialistična področja dentalne medicine z znanim plačnikom

Vljudno prosimo, da si pred tem natančno preberete določila razpisa in najpogostejša vprašanja in odgovore, ki jih najdete na: Najpogostejša vprašanja in odgovori >>>.

Kandidate obveščamo, da izbirno merilo »b) aktivne udeležbe na sestankih, seminarjih, učnih delavnicah in kongresih domačega strokovnega združenja in/ali na strokovnih seminarjih medicinske fakultete, univerzitetnega kliničnega centra, Onkološkega inštituta ali Zdravniške zbornice Slovenije in/ali udeležba na sestankih tujega strokovnega združenja s področja medicine oziroma dentalne medicine« po novem določa, da morajo kandidati dokazilu o aktivni udeležbi obvezno priložiti tudi celoten prispevek.

Na novo je zapisano tudi izbirno merilo »l) Delovne izkušnje po opravljenem strokovnem izpitu«, ki določa, da morajo kandidati, ki želijo uveljavljati navedeno izbirno merilo, prijavi na javni razpis specializacij priložiti potrdilo, izdano s strani delodajalca/izvajalca zdravstvene dejavnosti, oziroma z dokazilom o statusu samozaposlenega zobozdravnika. Razpisno besedilo natančno definira, katere podatke mora potrdilo oziroma dokazilo vsebovati. Izpis ZPIZ ne zadostuje. 

Kandidate, ki ste zaključili študij dentalne medicine in opravili strokovni izpit, obveščamo, da se lahko prijavite tudi na specializacijo s področja javnega zdravja. Natančnejša navodila in informacije ter število razpisanih mest za specializacijo iz javnega zdravja najdete v razpisnem besedilu »Drugi javni razpis specializacij zdravnikov 2021 za posamezne izvajalce in za območje celotne države«.

DODATNE INFORMACIJE dobite IZKLJUČNO PO ELEKTRONSKI POŠTI na naslovu: Klara Zupančič do vključno 29. 9. 2021

Stanje prijav JRS 2021 - 02 na dan 5.10.2021 DENT. MED.

Drugi javni razpis specializacij s področja dentalne medicine 2021 za posamezne izvajalce in za območje celotne države in Prvi javni razpis specializacij doktorjev dentalne medicine 2021 za posamezna specialistična področja dentalne medicine z znanim plačnikom sta z dnem 9. 10. 2021 ZAPRTA!

Stanje prijav JRS 2021-02 NA DAN 8.10.2021 DENT. MED.

Predstavniki izvajalcev