Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Izvajanje rednega programa pri koncesionarjih

23.02.2023 13:38

Zdravniška zbornica Slovenije je Ministrstvo za zdravje RS pozvala k podaji jasne razlage določbe prvega odstavka 15. člena Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (Uradni list RS, št. 100/22 in 141/22 – ZNUNBZ; v nadaljevanju: ZNUZSZS), ki določa, da se izvajalcem zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe, ki v okviru svojih zmogljivosti izvajajo zdravstvene storitve, zagotovi plačilo po realizaciji za vse tako opravljene zdravstvene storitve brez sklenitve posebne pisne pogodbe. Nadalje pa je določeno, da v izvajanje zdravstvenih storitev iz tega odstavka izvajalec zdravstvene dejavnosti s koncesijo ne more vključiti zdravstvenih delavcev, zaposlenih pri javnih zdravstvenih zavodih.

Določeni deležniki so v javnosti zavzeli stališče, da navedeno pomeni, da izvajalec zdravstvene dejavnosti s koncesijo ne more vključiti zdravstvenih delavcev, zaposlenih pri javnih zdravstvenih zavodih (tudi tistih, ki so v javnih zdravstvenih zavodih zaposleni le v manjšem obsegu), niti v izvajanje rednega programa zdravstvene dejavnosti, kot ga ima dogovorjene v pogodbi z ZZZS.

Ker po oceni zbornice take interpretacije ne dopušča niti jezikovna niti namenska razlaga določb 15. člena ZNUZSZS, je zbornica zaprosila ministrstvo za zdravje, da poda jasno razlago, v izvajanje katerih storitve lahko izvajalec s koncesije vključi zdravstvene delavce, ki so zaposleni pri javnih zdravstvenih zavodih.

Ministrstvo za zdravje je v svojem dopisu št. 0070-185/2023/69 z dne 20. 2. 2023 jasno navedlo, da se omejitev iz 15. člena ZNUZSZS, ki torej določa, da koncesionar v izvajanje ukrepa ne more vključiti zdravstvenih delavcev, zaposlenih pri javnih zdravstvenih zavodih,  ne nanaša na izvajanje rednega obsega programa, kot je dogovorjen s pogodbo z ZZZS.

Ministrstvo je še zapisalo, da ukrep torej ne določa, da mora koncesionar storitve opravljati le z zdravstvenimi delavci, ki so pri njem zaposleni za polni delovni čas, prav tako ne predvideva plačila zdravstvenih storitev iz žepa, kot se je v teh dneh zmotno in zavajajoče interpretiralo v javnosti.

Nasprotno, po razlagi ministrstva ukrep predvideva, da se izvajalcem zdravstvene dejavnosti v javni mreži (torej javnim zdravstvenim zavodom in koncesionarjem), ki v okviru svojih zmogljivosti (kadrovskih, opremskih in prostorskih) izvajajo zdravstvene storitve za namen povečane dostopnosti do zdravstvenih storitev in odprave oziroma skrajševanja čakalnih dob, zagotovi plačilo po realizaciji za vse tako opravljene zdravstvene storitve, in sicer brez sklenitve posebne pisne pogodbe.

Ministrstvo nadalje navaja, da ZNUZSZS od novele zakona, ki je začela veljati 8. 11. 2022, ne ločuje več med izvajanjem storitev v okviru rednega obsega programa in nad rednim, kar pomeni, da lahko izvajalec, ki se vključi v ta ukrep in bi po starem že npr. avgusta izpolnil pogodbeno dogovorjen program, nadaljuje z izvajanjem storitev v okviru svojih zmogljivosti s kadri in opremo, ki jo ima. Kdor se v izvajanje tega ukrepa ne vključi, opravlja zdravstvene storitve in prejema plačila zanje kot pred uvedbo tega ukrepa.

Ministrstvo je ponovno izpostavilo tudi svoje pojasnilo št. 0070- 195/2022/44, iz katerega izhaja, da koncesionarji za namen izvajanja ukrepa iz 15. člena ZNUZSZS lahko vključijo svoje zaposlene, saj pri njih opravljajo redni program v okviru delovnega razmerja, četudi so v določenem odstotku zaposleni tudi v javnem zdravstvenem zavodu. Delo zaposlenega, ki je v določenem odstotku zaposlen tudi pri koncesionarju in pri njem opravlja redni program, za javni zdravstveni zavod ne predstavlja zastoja izvajanja zdravstvenih storitev, saj je zaposleni pri njem zaposlen le delno oziroma dodatno. Omejitev iz 15. člena ZNUZSZS po pojasnilu ministrstva torej ne velja niti za že zaposlene pri koncesionarju (ki so sicer tudi v delovnem razmerju v določenem odstotku pri javnem zdravstvenem zavodu), velja pa omejitev v primeru, če bi koncesionar dodatno vključeval v svoje delo zaposlene v javnem zdravstvenem zavodu (npr. sklepanje podjemnih pogodb, pogodb o poslovnem sodelovanju, naknadne delne zaposlitve,…). Več o tem tukaj.

Oddelek za pravne zadeve