Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Zdravniki in doktorji dentalne medicine, ki so poklicno kvalifikacijo pridobili v državi članici Evropske unije (EU)

Za priznanje nazivov za opravljanje reguliranega poklica zdravnik specialist, doktor dentalne medicine specialist ali doktor dentalne medicine

V to postopkovno pot do zdravniške licence se uvrščajo zdravnik specialist, doktor dentalne medicine in doktor dentalne medicine specialist, ki so poklicno kvalifikacijo zdravnik, zdravnik specialist, doktor dentalne medicine in doktor dentalne medicine specialist pridobili v eni izmed držav članici Evropske unije.

Postopkovni koraki do zdravniške licence:

Shema_Postopkovni koraki do zdravniške licence

 

Priznanje poklicne kvalifikacije v Republiki Sloveniji
Pristojnost vodenja postopka priznanja poklicne kvalifikacije v državi članici Evropske unije: Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije (v nadaljevanju: MZ).

Vpis v register zdravnikov
Po priznani poklicni kvalifikaciji v Republiki Sloveniji (izdani odločbi s strani MZ) pri Zdravniški zbornici Slovenije (v nadaljevanju: ZZS) vložite vlogo za vpis v register zdravnikov, v okviru katerega je treba predložiti tudi dokazilo o znanju slovenskega jezika.

Podelitev licence
Skladno s 6. členom Pravilnika o zdravniških licencah (v nadaljevanju: Pravilnik) se zdravniku, ki mu je bila s strani MZ izdana odločba o priznanju kvalifikacije za opravljanje reguliranega poklica zdravnik specialist, doktor dentalne medicine specialist ali doktor dentalne medicine, podeljena v skladu s predpisi o postopku priznavanja kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU), in je vpisan v register zdravnikov, licenca podeli na podlagi vloge.

Vloga za podelitev licence tukaj >>>

Pogoj za podelitev licence je vpis v register zdravnikov.

Vlogi za podelitev licence je treba priložiti naslednja dokazila:

  • odločbo o priznanju kvalifikacije za opravljanje reguliranega poklica zdravnik specialist, doktor dentalne medicine specialist ali doktor dentalne medicine, podeljena v skladu s predpisi o postopku priznavanja kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji:
  • potrdilo o dobrem imenu, ki ga izda pristojni organ države članice EU, kjer je zdravnik v obdobju zadnjih petih let delal najmanj tri leta, in ki ne sme biti starejše od treh mesecev (potrdilo o dobrem imenu izda pristojni organ države, iz potrdila je razvidna registracija pri pristojnem organu oziroma organizaciji ter neobravnava v disciplinskem, kazenskem ali drugem postopku, iz katerega izhaja prepoved opravljanja poklica oziroma izrečena prepoved opravljanja poklica, in sposobnost opravljanja poklica);
  • življenjepis z opisom delovnih izkušenj z bibliografijo, s poudarkom na zadnjih sedmih letih.


Vsa dokazila morajo biti prevedena v slovenski jezik (sodno overjeni prevod).