Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Pojasnila v zvezi z novimi zapisi Civilne iniciative slovenskih pravnikov

14.07.2021 14:36

Zdravniška zbornica Slovenije je skupaj z združenji pediatrov zaradi večjega števila vprašanj, povezanih z zapisi Civilne iniciative slovenskih pravnikov (v nadaljevanju: CISP), 2. 7. 2021 že pripravila pojasnila, ki so se nanašala na domnevno obveznost podaje pisnega soglasja pacienta za cepljenje proti Covid-19. Ker CISP z novimi zapisi ter opozorili, ki jih člani zbornice prejemajo na svoje e-naslove, nadaljuje z zavajajočim »zastraševanjem« zdravnikov, je zbornica pripravila dodatna pojasnila, s katerimi odgovarja na najpogostejša vprašanja članov zbornice v zvezi z novimi zapisi. Pri tem zdravnikom uvodoma svetujemo, da naj se ne odzivajo na (morebitne nove) zapise CISP, saj je njihova vsebina očitno zavajajoča.

Domnevna kazenskopravna odgovornost zdravnika

CISP v svojem zapisu opozarja zdravnike na kazenskopravno odgovornost, pri čemer se sklicuje na 179. in 183. člen Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20 in 95/21; v nadaljevanju: KZ-1). Pri tem izpostavlja, da so zdravniki kazensko odgovorni, saj vedo, da predstavlja cepljenje z nepreverjenimi cepivi proti Covid-19 (po njihovih navedbah se zdravila še v eksperimentalni fazi) kaznivo dejanje.

Zbornica ponovno izpostavlja, da imajo cepiva proti Covidu-19, s katerimi se v Sloveniji izvaja cepljenje, res pogojno dovoljenje za promet (ang. Conditional Marketing Authorisation), vendar pa to ne pomeni, da zdravnik, ki cepi s temi cepivi, izpolni zakonske znake kateregakoli kaznivega dejanja – cepiva zgolj zaradi njihove »pogojnosti« niso nepreverjena ali eksperimentalna. V kolikor bo torej zaradi cepljenja s temi cepivi, ki ga je zdravnik opravil lege artis, prišlo do nezaželenih stranskih učinkov (npr. hudo poslabšanje zdravja pacienta), na katere je zdravnik v okviru pojasnilne dolžnosti opozoril pacienta, to ne bo imelo za posledico kazenskopravne odgovornosti zdravnika. Izpostavljamo, da v takšni situaciji med drugim ni izpolnjena niti »bit kaznivega dejanja« niti ni prisoten element protipravnosti ravnanja storilca. Pojasnjujemo, da se »bit kaznivega dejanja« poenostavljeno povedano sklada z zakonskimi znaki le-tega, npr. v primeru malomarnega zdravljenja (179. člen KZ-1) mora zdravnik iz malomarnosti ravnati v nasprotju s pravili zdravniške znanosti sicer se njegovo ravnanje sploh ne sklada z opisom tega kaznivega dejanja. V zvezi s protipravnostjo – kot splošnim elementom kaznivega dejanja – velja izpostaviti, da če zdravnik pri cepljenju s cepivi proti Covid-19, s katerimi se v Sloveniji izvaja cepljenje, ravna lege artis ter opravi svojo pojasnilno dolžnost (pri tem ponovno izpostavljamo, da soglasje pacienta ne rabi biti v pisni obliki), je njegovo dejanje povsem zakonito, zato ne more biti kazenskopravno odgovoren, kot to zavajajoče navaja CISP.

Domnevna civilnopravna odgovornost zdravnika

V svojem zapisu CISP zavajajoče izpostavlja, da bodo zdravniki civilnopravno (odškodnino) odgovorni za cepljenje svojih pacientov s cepivi proti Covid-19, če bo pacientom zaradi cepljenja nastala škoda. V zvezi s to zavajajočo trditvijo pojasnjujemo, da je za obstoj odškodninske odgovornosti potrebna izpolnjenost naslednji elementov:

  • protipravno ravnanje,
  • nastanek škode,
  • vzročna zveza med ravnanjem in škodno posledico,
  • krivda (naklep ali malomarnost).

Kot smo pojasnili že v poglavju »Domnevna kazenskopravna odgovornost zdravnika«, je tudi za obstoj odškodninske odgovornosti med drugim potreben element protipravnosti, ki bo v primeru lege artis opravljenega cepljenja odsoten. Zdravilo oz. cepivo, ki ima pogojno dovoljenje za promet (ang. Conditional Marketing Authorisation), je po svoji naravi še vedno zdravilo oz. cepivo, s katerim se lahko zdravi paciente, pri čemer kot za druga zdravila oz. cepiva veljajo enake obveznosti zdravnika. Navedeno velja tudi v zvezi s pojasnilno dolžnostjo zdravnika, za katero je slednji res lahko odškodninsko odgovoren, v kolikor le-te ne izpolni na pravilen način – članom zbornice glede pojasnilne dolžnosti svetujemo, da si preberejo:

Če povzamemo, v kolikor zdravnik pri cepljenju s cepivi proti Covid-19, s katerimi se v Sloveniji izvaja cepljenje, ravna lege artis ter opravi svojo pojasnilno dolžnost (pri tem ponovno izpostavljamo, da zgolj zaradi pogojnega dovoljenja za promet le-ta ni nič drugačna), je njegovo dejanje povsem zakonito, zato ne more biti odškodninsko odgovoren kot to zavajajoče navaja CISP.

Izjave CISP in svoboda izražanja

Zbornica se zaveda pomena pravice do svobode izražanja, ki jo zagotavlja 39. člen Ustave RS. Svoboda izražanja je namreč sama po sebi ustavna vrednota enkratnega pomena in eden pomembnejših ciljev ustavnega demokracije. Ljudje morajo biti svobodni pri seznanjanju drugih s svojimi dojemanji in pri poskusih, da jih z argumenti prepričajo v svobodni in odprti razpravi. Toleranca do drugače mislečih je nujno potreben predpogoj za ustavno demokracijo, pri čemer gre pravna zaščita v okviru svobode izražanja tudi šokantnim oz. kontroverznim izjavam (Komentar Ustave RS, dr. Matej Avbelj (urednik), Nova univerza, Ljubljana 2019, komentar 39. člena Ustave RS).

Glede na navedeno zbornica svojim članom pojasnjuje, da izjave oz. ravnanja CISP do sedaj niso dosegle takšne stopnje, ko bi zoper njih bilo mogoče vložiti pravna sredstva. Četudi so torej izjave CISP zavajajoče, so po mnenju zbornice še vedno znotraj ustavno varovane svobode govora.

Zbornica kljub temu izpostavlja, da ima tudi svoboda izražanja svoje omejitve. Tako med drugim ni varovano izražanje, s katerim posameznik grozi ali žali drugega. Več informacij o možnostih pravnega varstva osebnostnih pravic zdravnikov je dostopnih strani Pravna ureditev zaščite zdravnikov pred nasiljem v poglavju »Varstvo zdravnikov pred psihičnim nasiljem«. Prav tako pojasnjujemo, da v primeru, da bodo člani zbornice deležni groženj zaradi njihovega izvajanja zdravniške službe, nam le-te lahko kadarkoli sporočijo preko strani Prijava nasilja nad zdravniki in zobozdravniki.

Zbornica na koncu izpostavlja, da bo zoper neznane posameznike, ki v okviru CISP pripravljajo izjave, vložila kazensko ovadbo zaradi suma izvršitve kaznivega dejanja krive ovadbe, v kolikor bo izvedela, da ti člane zbornice, ki izvajajo cepljenje proti Covid-19 skladno s pravili zdravniške znanosti in stroke, prijavljajo policiji oz. državnemu tožilstvu.

Oddelek za pravne zadeve