Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Zbornica prilagaja svoje poslovanje v upravnih zadevah

24.11.2021 08:52

Zbornica obvešča, da prilagaja svoje poslovanje skladno z Odlokom o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v upravnih zadevah

18. 11. 2021 je bil v Uradnem listu objavljen Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v upravnih zadevah (v nadaljevanju: odlok), ki je začel veljati 19. 11. 2021. Odlok zadeva tudi zbornico, saj določa, da se uporablja v upravnih zadevah (tudi pri nosilcih javnih pooblastil, kot je zbornica) ter v drugih javnopravnih zadevah. V nadaljevanju predstavljamo vsebino odloka:

Vlaganje vlog pri organu (zbornici)

Odlok določa, da se fizično vloge vlagajo pri organu le, če se po zakonu lahko vloži samo pri organu. Vložitev vloge pri organu je treba predhodno najaviti in se o času vložitve vloge dogovoriti z organom. Telefonska številka in elektronski naslov za najavo sta naslednja: 01 30 72 100; gp.zzs@zzs-mcs.si.

Organ zagotavlja naročanje po telefonu ves poslovni čas.

Vlaganje elektronskih vlog

Vloge po elektronski poti se lahko vložijo tudi brez varnega elektronskega podpisa s kvalificiranim potrdilom.

V vlogah iz prejšnjega odstavka se vložnik lahko identificira z elektronskim podpisom, ki ni enakovreden lastnoročnemu podpisu, z uradno dodeljeno identifikacijsko številko ali drugim enoličnim identifikatorjem, ki ga za potrebe elektronskega poslovanja določi organ (zbornica).

Vloge po elektronski poti se vložijo tako, da se pošljejo na uradni elektronski naslov organa (gp.zzs@zzs-mcs.si), prek centralnega informacijskega sistema za sprejem vlog vročanje in obveščanje ali prek informacijskega sistema organa.

Pregledovanje dokumentov pri organu (zbornici)

V prostorih organa se ne izvaja pregledovanje dokumentov, če se stranki ali drugi osebi, ki izkaže pravni interes, lahko pošlje kopija dokumentov zadeve.

Vročanje

Odločbe, sklepi in drugi dokumenti se lahko vročajo z vložitvijo v elektronski predal, ki ni varen elektronski predal. To pomeni, da lahko zbornica navedene dokumente vroča s pošiljanjem dokumentov strankam preko e-pošte (vročitev v elektronski predal). Vročitev v elektronski predal se opravi, če je bila oseba (stranka) seznanjena s takšnim načinom vročanja in je s tem soglašala.

Vročitev velja za opravljeno šesti delovni dan od dneva odpreme, razen če naslovnik odločbe, sklepa ali drugega dokumenta ni prejel ali ga je prejel kasneje. V primeru dvoma o tem, ali je naslovnik odločbo, sklep ali drug dokument prejel, prejem in dan prejema dokazuje organ (zbornica). Organ (zbornica) lahko po telefonu, po elektronski poti ali na drug način preveri, ali je naslovnik odločbo, sklep ali drug dokument prejel in kdaj ga je prejel. Na odločbi, sklepu ali drugem dokumentu se označi dan odpreme, dan vročitve in začetek teka roka.

Rok za izpolnitev obveznosti stranke oz. odločanje organa (zbornice)

Organ (zbornica) s sklepom, izdanim na zahtevo stranke, lahko podaljša rok za izpolnitev obveznosti, določene s posamičnim upravnim aktom, če stranka obveznosti iz upravičenega razloga ne more izpolniti pravočasno. Razlog ni upravičen, če gre za nujne ukrepe v javnem interesu ali bi z odložitvijo izpolnitve obveznosti lahko nastala nepopravljiva ali težko popravljiva škoda.

Organ (zbornica) lahko podaljša rok za izdajo in vročitev odločbe, ki je zaradi razlogov na strani stranke ali organa, ki so povezani s preprečevanjem ponovnih izbruhov širjenja okužb nalezljive bolezni COVID-19, ni mogoče izdati in vročiti v zakonitem roku. Rok za izdajo in vročitev odločbe se lahko podaljša, kolikor je treba, vendar ne več kot za dva meseca.

Veljavnost odloka oziroma ukrepov organa (zbornice)

Odlok in navedeni ukrepi veljajo od 19. 11.2021 do 19.2.2022, če ne bo prišlo do sprememb oziroma podaljšanja ukrepov.