Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Spremembe izjem od obveznosti izpolnjevanja pogoja PCT in navodila ministrstva

20.09.2021 15:27

18. 9. 2021 so začele veljati določene spremembe Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/21 in 149/21; v nadaljevanju: odlok), ki jih predstavljamo v nadaljevanju. Razen spodaj predstavljenih sprememb pa relevantna določila odloka o izpolnjevanju pogoja PCT ostajajo nespremenjena, zato za več informacij vljudno napotujemo na celovit pregled odloka, ki ga je pripravil Oddelek za pravne zadeve in je dostopen tukaj.

Ministrstvo za zdravje je nadalje podalo tudi določena navodila v zvezi z navedenim odlokom, ki so dostopna tukaj (v nadaljevanju: navodila) in jih povzemamo v nadaljevanju.

Izjeme, kdaj osebam ni potrebno izpolnjevati pogoja PCT

PCT pogoj se ne zahteva za osebe mlajše od 15 let (pred spremembo odloka je bila starostna meja 12 let) in za osebe, ki so vključene v storitev vodenja, varstva in zaposlitev pod posebnimi pogoji. Nadalje spremenjeni odlok izrecno določa, da PCT pogoja ni treba izpolnjevati uporabnikom zdravstvenih storitev, če gre za cepljenje proti COVID-19 ali testiranje na prisotnost virusa SARS-CoV-2. Tudi v spremenjenem odloku pa ostaja izjema, da pogoj PCT ni zahtevan za osebe, ki k izvajalcu zdravstvene dejavnosti spremljajo otroka do dopolnjenega 15. leta (po navodilih ministrstva pri tem ne gre za sobivanje starša z otrokom, ki je hospitaliziran, in tudi ne za obisk) oziroma odraslo osebo, ki ni sposobna skrbeti zase.

Omejitev (izpolnjevanje pogoja PCT) pa nadalje ne veljajo tudi v primeru, da gre za nujne zdravstvene storitve (pred spremembo odloka se je ta izjema glasila nujna medicinska pomoč). Navedena izjema po oceni Oddelka za pravne zadeve ostaja v bistvenem enaka, Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 81/15 in 93/15 – popr.) namreč nujno medicinsko pomoč definira kot izvajanje nujnih zdravstvenih storitev, katerih opustitev bi v kratkem vodila v nepopravljivo in hudo okvaro zdravja ali smrt pacienta.

Iz navodil ministrstva za zdravje pa izhaja, da nujne zdravstvene storitve v smislu odloka vključujejo na primer tudi:

- nujno medicinsko pomoč, nujno zobozdravstveno pomoč ali nujno zdravljenje in neodložljive zdravstvene in zobozdravstvene storitve,

- zdravstveno varstvo otrok,

- zdravstveno varstvo ogroženih skupin,

- zdravstvene storitve s stopnjo nujnosti »nujno« in »zelo hitro«,

- zdravstvene preglede žensk v zvezi z nosečnostjo,

- zdravstveno varstvo žensk v zvezi s svetovanjem pri načrtovanju družine, kontracepcijo, nosečnostjo in porodom, storitve v zvezi z zagotavljanjem in zdravljenjem zmanjšane plodnosti in umetno oploditvijo, sterilizacijo in umetno prekinitvijo nosečnosti,;

- zdravljenje in rehabilitacija otrok, učencev in študentov, ki se redno šolajo in otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju ter otrok in mladostnikov z nezgodno poškodbo glave in okvaro možganov,

- obvezna cepljenja, imunoprofilaksa in kemoprofilaksa,

- zdravstveno varstvo v zvezi z dajanjem in izmenjavo tkiv in organov za presaditev drugim osebam, storitev v zvezi s presaditvijo organov,

- patronažni obiski, zdravljenje in nega na domu ter v socialnovarstvenih zavodih,

- radioterapija, dializa in drugi nujni najzahtevnejši diagnostični, terapevtski in rehabilitacijski posegi,

- vsi reševalni prevozi,

- storitve za zagotavljanje krvi, krvnih pripravkov in zdravil iz krvi, vključno s krvodajalci,

- na primarni zdravstveni dejavnosti vse neodložljive zdravstvene storitve.

Iz navodil ministrstva nadalje izhaja, da morajo uporabniki zdravstvenih storitev, ki predstavljajo izjemo v zgoraj navedenih primerih predhodno izpolniti epidemiološki vprašalnik, objavljen na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Epidemiološkega vprašalnika ni treba izpolniti v primeru izpolnjevanja PCT pogoja. Uporabnike zdravstvenih storitev bolnišnične zdravstvene dejavnosti pa je po navodilih ministrstva treba testirati ob sprejemu in tudi ob ponovni hospitalizaciji, če je odsotnost trajala več kot 48 ur ter prav tako v primeru izbruha okužbe na posameznem oddelku.

Izpolnjevanje pogoja PCT za osebe, ki opravljajo zdravstveno dejavnost

V zvezi z izpolnjevanjem pogoja PCT za osebe, ki opravljajo delo pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti v samem odloku ni prišlo do sprememb, je pa ministrstvo podalo določena pojasnila v zvezi z navedenim. Ministrstvo pojasnjuje, da pogoj PCT velja za vse zaposlene, ki imajo sklenjene pogodbe o zaposlitvi, izvajalce po podjemnih pogodbah, pogodbah o začasnem oziroma občasnem delu, drugih civilnopravnih pogodbah in študente (v nadaljnjem besedilu: zaposleni). Pogoj PCT morajo izpolnjevati tudi zaposleni pri izvajalcih, kjer drugi izvajalec za prvega izvajalca pogodbeno opravlja posamezne storitve s svojimi zaposlenimi (npr. čistilni servis, varnostniki).

Odlok v 6. členu določa, da se kot izpolnjevanje pogoja PCT za zaposlene šteje, če se zaposleni enkrat tedensko v enakih presledkih presejalno testirajo s testom HAG za samotestiranje, ki ga nabavi delodajalec. Samotestiranje se izvaja v prostorih delodajalca, za namen dokazovanja samotestiranja pa mora testirana oseba izpolniti evidenčni list, ki vsebuje datum samotestiranja, rezultat testa in podpis testirane osebe. V skladu z navodili ministrstva evidenčni list hrani testirana oseba in ga je na poziv delodajalca dolžna predložiti na vpogled. Pri tem ministrstvo opozarja, da je takšno samotestiranje veljavno zgolj za primere, ko zaposleni za potrebe delovnega procesa ne prehajajo k drugemu delodajalcu ali izvajalcu. Za zaposlene, ki so v stikih z drugimi izvajalci ali uporabniki storitve (npr. reševalci, kurirji) mora po pojasnilih ministrstva delodajalec organizirati klasično testiranje s testom HAG, ki pa ima za potrebe opravljanja dela veljavnost en teden. Testiranje s HAG testom se dokazuje s potrdilom o testiranju HAG (zVEM, papirnato potrdilo), iz katerega izhaja, da je od testa minilo manj kot 168 ur. Tudi za zaposlene pri izvajalcih, ki pri izvajalcih pogodbeno opravljajo delo, mora njihov delodajalec zagotoviti testiranje s klasičnim HAG testom z veljavnostjo en teden, vendar pa izvajalcem po navodilu ministrstva ni treba preverjati potrdila o testiranju HAG za zaposlene pri pogodbenih partnerjih. Zaposleni pri pogodbenih partnerjih, ki pri izvajalcih opravljajo delo pri katerem ne pride do neposrednih stikov, bi lahko bili po odločitvi njihovega delodajalci testirani tudi le zgolj s testom HAG za samotestiranje (receptorji, varnostniki). Ne glede na vse navedeno pa lahko izvajalci po pojasnilih ministrstva za vse zaposlene organizirate klasično presejalno testiranje s HAG testi. Strošek testiranja oziroma samotestiranja zaposlenih je strošek delodajalca (prvi odstavek 6. člena Odloka).

Izpolnjevanje pogoja PCT za cepljene prebolevnike

V nadaljevanju Oddelka za pravne zadeve podaja pojasnila glede določenih dilem v zvezi z izpolnjevanjem pogoja PCT za cepljene prebolevnike. Poudarjamo, da trenutno veljavni odlok predvideva, da je eno od ustreznih dokazil za izpolnjevanje pogoja PCT tudi dokazilo o prebolevnosti in dokazilo o cepljenju, s katerim dokazujejo, da so bile osebe v obdobju, ki ni daljše od 180 dni od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov, cepljene z enim odmerkom cepiva. Zaščita se vzpostavi z dnem cepljenja. Pojasnjujemo, da je bilo v preteklosti (do 15. 9. 2021) za izpolnjevanje pogoja PCT ustrezno, če je od pozitivnega testa do cepljenja z enim odmerkom cepiva preteklo 240 dni. Ker je bilo navedeno obdobje skrajšano v skladu s trenutno veljavnim odlokom vsi, ki so se cepili kasneje kot 180 dni po pozitivnem testu, ne izpolnjujejo več pogoja PCT. Navedeno pomeni tudi, da če je od pozitivnega rezultata testa PCR pri posamezniku že preteklo več kot 180 dni v skladu s trenutno ureditvijo en odmerek ne zadostuje za izpolnjevanje pogoja PCT (razen seveda v primeru cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag, pri katerem zadostuje en odmerek skladno z drugo alinejo četrte točke 2. člena Odloka).

Časovna veljavnost potrdil

V zvezi s časovno veljavnostjo potrdil pa pojasnjujemo, da dokazilo o negativnem rezultatu testa PCR velja 72 ur od odvzema brisa, testa HAG pa 48 ur od odvzema brisa. Status prebolevnika z vidika izpolnjevanja pogoja PCT nadalje velja 180 dni od pozitivnega rezultata testa PCR. V zvezi s potrdilom o cepljenju in potrdilom o cepljenju z enim odmerkom za prebolevnike pa pojasnjujemo, da iz trenutno veljavnega odloka z vidika izpolnjevanja pogoja PCT ne izhaja nobena časovna omejitev navedenih potrdil.

Oddelek za pravne zadeve