Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pacientovih pravicah

27.01.2020 16:25

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pacientovih pravicah

Zdravniška zbornica Slovenije je 20. 12. 2019 naslovila dopis na Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije, v katerem je podala več konstruktivnih pripomb ter predlogov na besedilo predloga novele Zakona o pacientovih pravicah. Zbornica je s svojimi predlogi zasledovala predvsem zagotovitev večje varnosti zdravnikov in zobozdravnikov ter zmanjševanje njihovih administrativnih bremen.

Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije (v nadaljevanju: ministrstvo) je na spletnem portalu E-demokracija objavilo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pacientovih pravicah (v nadaljevanju: ZPacP-B). Z njim posega v trenutno veljavni Zakon o pacientovih pravicah (v nadaljevanju: ZPacP).

Zbornica že dlje časa opozarja na nujnost vzpostavitve večje varnosti zdravnikov in zobozdravnikov, zato je ministrstvu s tem namenom predlagala novo določbo ZPacP, ki ministru nalaga obveznost, da sprejme ukrepe za zagotovitev varnosti v prostorih izvajalcev. Zbornica je ob tem oblikovala tudi predlog Pravilnika o določitvi varnostnih ukrepov pri izvajalcih, ki ga je ministrstvo označilo za nepotrebnega, saj naj bi zakonodaja že določala obveznost delodajalcev zagotavljanja varnosti pri delu. Zbornica ministrstvu na to ugovarja, da glede na obstoječe stanje nasilja nad zdravstvenimi delavci veljavna zakonska ureditev očitno ni učinkovita, zaradi česar si bo zbornica še naprej prizadevala za sprejem predlaganih ukrepov.

Zbornica pa je tudi sicer v okviru javne razprave ZPacP-B na ministrstvo podala svoje pripombe na besedilo členov predlagane spremembe zakona ter na predlog besedila pripadajočih pravilnikov (Predlog Pravilnika o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah ter Predlog Pravilnika za upravljanje varnostnih odklonov in tveganj za varnost pacientov v zdravstvu).

V svojem dopisu zbornica še naprej nasprotuje uvedbi elektronskega naročanja v osnovnem zdravstvu. Ministrstvo je sicer pristalo na določitev začasnega moratorija na vodenje elektronskih naročilnih knjig (torej trenutne ureditve), predvideva pa uvedbo centralnega elektronskega naročanja v osnovnem zdravstvu. Zbornica nasprotuje obojemu, tako elektronskim naročilnim knjigam pri izvajalcih kot tudi morebitnemu centralnemu elektronskemu naročanju, saj gre za ukrepe, ki pomenijo zgolj dodatno administrativno in finančno obremenjevanje izvajalcev.

Ministrstvo je sprejelo predlog, da se ukine splošna obveznost vodenja čakalnih seznamov v osnovnem zobozdravstvu. Po ZPacP-B bi ostala obveznost vodenja čakalnih seznamov za zobnoprotetične storitve, ki bi se vodili po nekoliko spremenjenih pravilih.

Zbornica je tudi sicer ministrstvu predlagala več ukrepov za administrativno razbremenitev izvajalcev: 

  • ZZZS naj pridobiva statistične podatke o čakalnih dobah od NIJZ. Zbornica v zvezi s tem nasprotuje uvajanju širšega obsega podatkov, ki ga predlaga ministrstvo v predlogu Pravilnika o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah;
  • ZZZS naj nosi obveznost pojasnila organizacijskih vidikov zdravljenja.
Zbornica poleg tega ministrstvu predlaga operacionalizacijo pacientovih dolžnosti s sankcijami za njihove kršitve:
  • določitev prekrška zaradi nedostojnega vedenja,
  • povrnitev stroškov, ki jih je povzročil pacient oz. njegov spremljevalec s svojim problematičnim vedenjem,
  • omejitev pravice do proste izbire zdravnika pacientu, ki huje krši svoje dolžnosti.

Ministrstvo pa po drugi strani želi z ZPacP-B uveljaviti nov, za vse izvajalce obvezen sistem upravljanja z varnostnimi odkloni in tveganji za varnost pacientov v zdravstvu, za izvedbo katerega predlaga sprejem pravilnika. Po mnenju zbornice gre v tem primeru za materijo, ki ne spada v ZPacP, ampak v poseben zakon, pri čemer bi upravljalec zbirke teh podatkov moral biti neodvisen organ in ne ministrstvo. Zbornica pa predvsem nasprotuje uvajanju novih administrativnih obveznosti ter stroškov (zaposlitev pooblaščenca za varnost, obveznost sprejema internih aktov ter drugih ukrepov), ki bodo nesorazmerno bolj obremenili manjše izvajalce. Zbornica zato ministrstvu predlaga, da se te obveznosti (tako v ZPacP-B kot tudi v pripadajočem pravilniku) vzpostavijo zgolj za izvajalce, ki imajo zaposlenih več kot pet zdravstvenih delavcev.

Zbornica je poleg tega še predlagala, da se zaradi vsebinske neustreznosti, notranje neskladnosti, neučinkovitosti ter nejasnosti črta pristojnost nadzora Zavoda za zdravstveno zavarovanje (v nadaljevanju: ZZZS) po ZPacP ter da se črta sprememba iz ZPacP-B, ki preprečuje pacientu, da bi bil obenem uvrščen na več čakalnih seznamov za isto zdravstveno stanje. Takšna ureditev je po mnenju zbornice nejasna, nesistematična in v neskladju s trenutno ureditvijo čakalnih seznamov, ki določa, da se čakalni seznami vodijo za zdravstvene storitve in ne po zdravstvenem stanju.

Dopis Zdravniške zbornice Slovenije, v katerem ministrstvo pozivamo k spremembam besedila predloga ZPacP-B in besedila pripadajočih pravilnikov, si lahko ogledate tukaj >>>.

Predlog Pravilnika o določitvi varnostnih ukrepov pri izvajalcih, ki ga je pripravila zbornica, si lahko ogledate tukaj>>>.

Oddelek za pravne zadeve Zdravniške zbornice Slovenije


Pretekli pred kratkim podani predlogi zakonov:
- Predlog Zakona o interventnih ukrepih za stabilizacijo delovanja javnega zdravstvenega sistema

Pretekli pred kratkim objavljeni komentarji predpisov:
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (ZOPOPP-A)

Predlog Pravilnika o sestavi, nalogah, pristojnostih in načinu dela Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko