Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Ministrstvo za zdravje podalo pojasnilo glede uveljavljanja pravic po 76. členu ZIUOOPE

20.08.2020 17:36

Zdravniška zbornice Slovenije je s strani Ministrstva za zdravje danes prejela pojasnilo, katera sredstva, ki so jih koncesionarji prejeli na podlagi ukrepov po ZIUZEOP, morajo vrniti za uveljavitev pravic po 76. členu ZIUOOPE.

Zdravniška zbornica Slovenije (v nadaljevanju: zbornica) je s svojimi dopisi (vsebina dopisov dostopna tukaj) Ministrstvo za zdravje (v nadaljevanju: ministrstvo) večkrat pozvala k odpravi  diskriminacije koncesionarjev pri aktualnem proračunskem financiranju izvajalcev. Zaradi neodzivnost ministrstva je bila zbornica primorana o tem obvestiti tudi Vlado RS (dopis zbornice Vladi RS dostopen tukaj).

Zbornica je ministrstvo tudi pozvala (nazadnje z dopisom dostopnim tukaj) k posredovanju jasnega stališča, katere pomoči po Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20, 67/20, 80/20 - ZIUOOPE, 101/20; v nadaljevanju ZIUZEOP) je potrebno vrniti za pridobitev pravice uveljavljati povračilo stroškov na podlagi 76. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20; v nadaljevanju ZIUOOPE). Poleg poziva ministrstvu je zbornica dopis naslovila tudi na Finančno upravo RS (dopis dostopen tukaj), v katerem je Finančno upravo RS prosila za pojasnila glede postopka vračanja prejetih pomoči.

Zbornica je s strani ministrstva 20. 8. 2020 prejela dopis, v katerem ministrstvo pojasnjuje, da je zaradi preprečitve dvojnega financiranja v 76. členu ZIUOOPE izrecno navedeno, da zahtevkov iz tega člena izvajalci zdravstvene dejavnosti ne morejo uveljavljati, če uveljavljajo pravice iz naslova plač in nadomestil plač v skladu ZIUZEOP, ki veljajo za dejavnost gospodarstva.

Nadalje pa ministrstvo pojasnjuje, katera prejeta sredstva oz. pravice iz naslova plač in nadomestil plač v skladu z ZIUZEOP mora vrniti koncesionar, če želi uveljavljati pravice iz 76. člena ZIUOOPE. Sredstva, ki jih je koncesionar prejel na podlagi ukrepov po ZIUZEOP ter jih mora po pojasnilih ministrstva vrniti, če želi uveljavljati zgornjo pravico, so:

  1. povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo in zaradi odsotnosti z dela iz razloga višje sile skupaj s prispevki za vsa socialna zavarovanja, ki je opredeljeno v podpoglavju 1.1 Povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo in zaradi odsotnosti iz razloga višje sile ter oprostitev plačila prispevkov ZIUZEOP;
  2. izredna pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka, ki je opredeljena v podpoglavju 1.3 ZIUZEOP;
  3. oprostitev plačila prispevkov za samozaposlene, verske uslužbence, družbenike in kmete, ki je opredeljeno v podpoglavju 1.4 ZIUZEOP.

Ministrstvo nadalje pojasnjuje, da je skladno s pojasnilom Finančne uprave RS mogoče sredstva prejeta na podlagi ukrepov po ZIUZEOP vrniti na način, da upravičenec poda izjavo, da želi sredstva vrniti zaradi neizpolnjevanja pogojev, ki so določeni v zvezi z upravičenostjo do posamezne vrste ukrepa ali pa iz drugih razlogov. Izjavo je mogoče vložiti izključno preko informacijskega sistema Finančne uprave RS eDavki. Upravičenci bodo sredstva po pojasnilih ministrstva vračali na podlagi izjave ali vročene odločbe. Sredstva pa se bodo vračala na naslednje račune:

  • št. 0110 0600 0066 856 z nazivom »FURS – vračilo povračila nadomestila plač delavcem na začasnem čakanju na delo«,
  • št. 0110 0600 0066 759 z nazivom »FURS – vračilo oproščenih prispevkov na podlagi 28. člena ZIUZEOP (delodajalci)«,
  • št. 0110 0600 0066 662 z nazivom »FURS – vračilo oproščenih prispevkov na podlagi 38. člena ZIUZEOP (samozaposleni)«,
  • št. 0110 0600 0064 140 z nazivom »FURS – izplačilo mesečnega temeljnega dohodka«.

 

Oddelek za pravne zadeve Zdravniške zbornice Slovenije