Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Poziv vladi k odpravi diskriminacije koncesionarjev pri aktualnem proračunskem financiranju izvajalcev

11.08.2020 17:12

Zdravniška zbornica Slovenije (v nadaljevanju: zbornica) je na Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije (v nadaljevanju: ministrstvo) naslovila številne dopise, v katerih je opozarjala na neustavnost in nezakonitost Pravilnika o načinu izračuna, postopku in rokih za uveljavitev plačila izvajalcem zdravstvene dejavnosti zaradi izpada opravljanja dejavnosti (Uradni list RS, št. 107/20; v nadaljevanju: pravilnik). S pravilnikom je ministrstvo uredilo način uveljavljanja povračila sredstev v višini 80% razlike med polno vrednostjo mesečnega z ZZZS dogovorjenega pogodbenega programa za leto 2019 (brez ločeno zaračunljivih materialov in storitev) in realizirano vrednostjo programa v letu 2020.

Pravilnik namreč določa, da koncesionarji do tega izplačila niso upravičeni, če so uveljavljali zahtevke iz naslova plač in nadomestil za plače po Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20; v nadaljnjem besedilu: ZIUZEOP).

V praksi zato prihaja do primerov, ko so koncesionarji zaradi pridobitve nekaj sto evrov pomoči iz naslova plač in nadomestil plač po ZIUZEOP prikrajšani tudi za več tisoč evrov, do katerih bi sicer bili upravičeni na podlagi povračila 80% razlike programa, dogovorjenega z ZZZS. Pri javnih zdravstvenih zavodih do takega oškodovanja ni moglo priti, saj ti niso mogli uveljavljati pomoči za gospodarstvo. Posledično ureditev, kakršno je sprejelo ministrstvo, diskriminira koncesionarje nasproti javnim zdravstvenim zavodom s tako stopnjo krivičnosti, kakršni zbornica še ni bila priča. Zbornica še poudarja, da so koncesionarji enako pomemben del javne zdravstvene mreže kot javni zavodi in si kot taki zaslužijo pravično in enakopravno obravnavo.

Zdravniška zbornica Slovenije je s svojimi dopisi (tu so dostopni prvi, drugi, tretji in četrti dopis) ministrstvo obširno in podrobno opozorila na vse problematične vidike predmetnega pravilnika in ministrstvu predlagala, kako naj ga spremeni, da bo ustavno skladen, vendar je to odgovorilo zgolj na prvi dopis in predlagalo, da koncesionarji vrnejo izredno pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka, če želijo uveljavljati zahtevke po pravilniku (odgovor dostopen tukaj). To na noben način ni rešitev za nastalo situacijo, saj je ključno vprašanje uveljavljanja pravic iz naslova plač in nadomestil plač po ZIUZEOP in ne prejemanje mesečnega temeljnega dohodka, do tega pa ministrstvo sploh ni zavzelo stališča. Popolnoma nedopustno pa je tudi siljenje koncesionarjev v nepovratno odpoved že pridobljeni zakonski pravici kot pogoj za uveljavljanje druge pravice, ki pa ni zagotovljena.

Ker se ministrstvo na vse naše nadaljnje dopise sploh ni več odzivalo, smo sami pripravila predlog sprememb in dopolnitev pravilnika (dostopen tukaj), ki koncesionarjem omogoča uveljavljanje povračila v višini razlike med sredstvi, do katerih bi bili upravičeni na podlagi povračila 80% programa, in sredstvi, ki so jih prejeli iz naslova plač in nadomestil plač v skladu z ZIUZEOP, kar je najbolj praktična in najpravičnejša rešitev.

Pripravljeni predlog smo posredovali vladi, pri tem pa smo jo tudi pozvali k posredovanju in odpravi protiustavnega in krivičnega stanja, ki ga je s sprejemom pravilnika povzročilo ministrstvo in ki se zaradi njegove neodzivnosti ohranja še naprej (celoten dopis dostopen tukaj).

Oddelek za pravne zadeve Zdravniške zbornice Slovenije