Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Prošnja za dodatna pojasnila v zvezi z uveljavljanjem pomoči za koncesionarje po 76. členu ZIUOOPE

18.08.2020 18:02

Zdravniška zbornica Slovenije je zaradi pravne negotovosti glede uveljavljanja povračila sredstev koncesionarjem v višini 80 % razlike med vrednostjo mesečnega pogodbenega programa za leto 2019 in realizirano vrednostjo programa v letu 2020 po 76. členu Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20; v nadaljevanju ZIUOOPE) Ministrstvo za zdravje RS (v nadaljevanju ministrstvo) in Finančno upravo RS (v nadaljevanju FURS) pozvala k posredovanju jasnih navodil glede uveljavljanja te pravice.

Ministrstvo smo še enkrat z dopisom pozvali, naj pojasni, katere pomoči točno po Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20, 67/20, 80/20 - ZIUOOPE, 101/20; v nadaljevanju ZIUZEOP) je potrebno vrniti za pridobitev pravice uveljavljati povračilo stroškov na podlagi 76. člena ZIUOOPE. Opozorili smo jih, da iz ZIUOOPE ne izhaja zahteva po vrnitvi vseh pomoči, pač pa le pravic iz naslova plač in nadomestil plač, pri čemer mora iti za tako pravico, ki jo je bilo treba uveljavljati (oprostitve plačila prispevkov po 33. členu ZIUZEOP denimo ni bilo treba uveljavljati, saj so bili do tega avtomatično upravičeni vsi delodajalci, morali so jih samo obračunati).

FURS pa smo z dopisom pozvali, naj predloži jasna in natančna navodila, na kakšen način in v kakšnem postopku je potrebno vrniti posamezen tip pomoči, prejete na podlagi ZIUZEOP, da je vrnitev veljavna in omogoča uveljavljanje pravice po 76. členu ZIUOOPE.

Zbornica si bo prizadevala za to, da čim hitreje pridobi odgovore na vsa ta vprašanja in s tem zagotovi koncesionarjem najvišjo možno mero pravne varnosti ter minimizira tveganje, da njihovim zahtevkom za povrnitev sredstev ne bo ugodeno. Rok za uveljavljanje teh zahtevkov je namreč 15. 9. 2020, zato morajo pristojni organi čimprej posredovati natančna navodila, ki bodo koncesionarjem omogočila, da do takrat vložijo popolne in vsebinsko utemeljene zahtevke.

Oddelek za pravne zadeve Zdravniške zbornice Slovenije