Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.


Pomoč sočloveku

S pomočjo članov smo v sodelujočih organizacijah (Zdravniška zbornica Slovenije, Ustanova Državljani sveta in ADRA Slovenija) in z logistično podporo Slovenske karitas v več pošiljkah poslali preko 45 palet materiala na vojna območja. Prvih osem palet sanitetnega materiala in medicinske opreme je prispelo na najbolj prizadeta območja (Harkov, Dnipro, Vinica) že 13. marca (kar je bilo 14 dni po začetku vojne). Zadnja pošiljka je krenila iz Ljubljane v Ukrajino 16. junija. Del pomoči je bil zbran v fizični obliki, 40.559,25 evra pa je bilo zbrano v denarju in porabljeno za nakup medicinskega materiala in mleka v prahu. V sodelovanju z Državljani sveta smo prispevali dodatnih 4.000 evrov za ureditev kotička za pisanje domačih nalog in za učenje ter delno pomagali opremiti pomožno igralnico za ukrajinske otroke, ki so nameščeni v Sloveniji.

 

V sodelovanju z organizacijo Ustanova Državljani sveta smo zbirali denar za pomoč prizadetim v poplavah avgusta 2023. Prizadetim je bilo neposredno preko Ustanove ali preko humanitarne organizacije Adra Slovenija namenjenih 112.130 evrov.

 

Donacije za medicinske odprave študentov
Zbornica donira sredstva medicinskim fakultetam za podporo študentom na odpravah v okviru sekcij tropske medicine. Ta donacija spodbuja izobraževanje in razvoj bodočih zdravnikov ter omogoča pridobivanje praktičnih izkušenj v manj razvitih delih sveta, s čimer prispeva k globalni ozaveščenosti in izboljšanju zdravstvene oskrbe.

Socialna podpora članom
Zdravniška zbornica s finančnimi pomočmi aktivno skrbi za člane v socialni stiski in za njihove družine. Poleg tega zagotavlja sredstva za otroke pokojnih članov, kar krepi socialno varnost in solidarnost med člani, skrbi za njihovo dobrobit ter zagotavlja, da noben član ni prepuščen brez potrebne podpore v času stisk.


Dom zdravništva

Izobraževalna ustanova
Vsako leto izvedemo preko 100 (v letu 2022 108, v letu 2023 do konca septembra 78) izobraževanj za zdravnike in zobozdravnike, predvsem iz področij komunikacije in medsebojnih odnosov z namenom ozaveščanja področja in dvigovanja kulture v interakcijah v zdravstvu in s tem v družbi nasploh. Nekajkrat letno (3-5-krat) brezplačno ali po znižani ceni oddamo naše prostore za uporabo društvom pacientov in dobrodelnim ustanovam. 

 

Deprivilegiranim prijazno okolje

Celoten objekt je dostopen invalidom, ki imajo prilagojena parkirna mesta, sanitarije in prostore v vseh učnih, prireditvenih in administrativnih okoljih.

 

Defibrilator

AED oz. avtomatski zunanji defibrilator je prenosna naprava, ki lahko s pomočjo električnega sunka znova zažene srce nekoga, ki je doživel srčni zastoj. V času uradnih ur je dostopen pri vratarju stavbe Domus Medica na Dunajski cesti 162.

 

Demenci prijazna točka

Stavba Zdravniške zbornice Slovenije je od leta 2019 točka, ki je namenjena osebam z demenco, svojcem in vsem zaposlenim. Na DPT se lahko obrnejo po informacije, predvsem pa se seznanijo z načini in postopki usmerjanja oseb z demenco, ki se izgubijo in ne najdejo poti domov. Zaposleni na točki imajo potrebno znanje in informacije o demenci. Vedo, kakšni so prvi znaki in kako jih prepoznati, kako komunicirati z osebami z demenco, kako jim pomagati v primeru, ko se izgubijo in ne vedo, kje so, kdo so in kako najti pot domov. 


Skupaj za varno okolje

Sodelovanje z Zvezo organizacij pacientov Slovenije
Zdravniška zbornica Slovenije in Zveza organizacij pacientov sta sklenili sporazum o sodelovanju, v katerem smo se zavezali, da si bomo skupaj prizadevali za uresničevanje temeljnih ciljev zdravstvenega varstva vseh prebivalcev, zlasti na področjih dostopnosti, pravočasnosti in kakovosti ter varnosti zdravstvenih storitev.

Strokovna podpora skrbi za okolje 

Delovna skupina Zdravniške zbornice Slovenije za spremljanje, opozarjanje in ozaveščanje o nevarnostih onesnaženega okolja aktivno spremlja in opozarja na posledice velikih posegov v okolje. Poziv k bolj odgovornemu pristopu do okoljske problematike in opozorilo glede potencialnih vplivov onesnaženega okolja na zdravje ljudi v srednji Soški dolini je poleg peticije skoraj tisoč zdravnikov na seji dne 9. 1. 2020 podprla Skupščina Zdravniške zbornice Slovenije, najvišji, 90-članski organ poklicne organizacije zdravnikov in zobozdravnikov. Zdravniki in zbornica so poziv tudi uradno predali ministru za okolje in prostor ter ministru za zdravje.

 

Mediacija kot alternativno reševanje sporov v zdravstvu
V okviru mediacijske pisarne ZZS organiziramo in izvajamo mediacije, namenjene reševanju medsebojnih nesoglasij med pacienti in zaposlenimi v zdravstvu, različnimi oddelki in vodstvom ter ostalimi vpletenimi v nesoglasja v zdravstvu. Postopke izpeljejo usposobljeni mediatorji s seznama.

 

Aktivnosti za zmanjšanje nasilja v zdravstvu
Delovna skupina “Ne dopuščajmo nasilja” pri ZZS nudi pomoč in podporo žrtvam nasilja, odgovarja na prijave in prošnje zdravnikov - žrtev nasilja, izvaja izobraževanja s področja nasilja in ostale aktivnosti ozaveščanja članov, podaja pobude za spremembe na zakonodajnem področju. Sprejela je Priporočila za preprečevanje nasilnih incidentov, ki so objavljena na spletni strani ZZS.


Dan odprtih vrat zobozdravstvenih ambulant
V akciji, ki poteka od leta 2022, sodeluje več kot 50 zobozdravniških ambulant iz vseh delov Slovenije. Skupno je razpisanih več kot 250 terminov, na katerih bodo pacientom ponudili posvet o njihovem ustnem zdravju in težavah, ki jih imajo.

Natečaj Apolonija
Zdravniška zbornica Slovenije v sodelovanju z Odborom za zobozdravstvo vsako leto objavlja poziv za natečaj raziskovalnih in kliničnih del na področju zobozdravstva z naslovom Apolonija. Namen natečaja je spodbujanje raziskovalnega dela in izmenjava strokovnega znanja na področju zobozdravstva.

Smernice za uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih
V zadnjih letih se pediatri pri svojem delu vedno pogosteje srečujemo z otroki in mladostniki, ki imajo zaradi neprimerne uporabe naprav z zasloni (zaslonov) različne težave. Zato smo podprli projekt primarnih pediatrov Sekcije za primarno pediatrijo Združenja za pediatrijo in skupaj  s strokovnjaki z drugih področij pripravili prve nacionalne Smernice o uporabi zaslonov pri otrocih in mladostnikih. Nastale so na podlagi izsledkov raziskav in konsenza številnih strokovnjakov ter po zgledih smernic iz tujine. Dokument je dobil široko podporo različnih strokovnih organizacij, veliko medijsko pozornost in postal krovni dokument na tem področju. Več >>>