Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Novosti glede roka za določitev odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti s strani koncesionarjev

05.02.2021 14:30

Zdravniška zbornica Slovenije je v decembru 2020 člane seznanila, da PKP7 ni prinesel podaljšanja roka za imenovanje odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti pri koncesionarjih, ki so pridobili koncesijo za opravljanje zdravstvene dejavnosti pred 17. 12. 2017. Kljub večkratnim pozivom zbornice, da naj se rok iz 41. člena ZZDej-K (Uradni list RS, št. 64/17) podaljša za enako časovno obdobje, kot se je podaljšal rok iz 39. člena ZZDej-K, interventni zakoni tega niso uredili.

Oddelek za pravne zadeve člane zbornice, ki so pridobili koncesijo za opravljanje zdravstvene dejavnosti pred 17. 12. 2017, seznanja, da je danes stopil v veljavo PKP8. Ta v 57. členu določa:

Koncesionarji, ki opravljajo zdravstveno dejavnost na podlagi koncesijske odločbe in koncesijske pogodbe, ki je bila sklenjena pred 17. decembrom 2017, morajo do 17. decembra 2022 določiti odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti v skladu z določbami druge alineje prvega odstavka 44.č člena ZZDej.

To pomeni, da koncesionarji, ki so koncesijsko pogodbo sklenili pred 17. 12. 2017, koncedentu (tj. občina na primarni ravni in Ministrstvo za zdravje na sekundarni ravni) ne rabijo sporočiti odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti do 17. 12. 2022. Pred uveljavitvijo PKP8 je za navedene koncesionarje veljala obveznost, da koncedentu sporočijo odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti do 17. 12. 2020.

Na koncu ponovno opozarjamo tudi na spremembe, ki jih glede pogojev za odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti, prinesel že decembra 2020 veljavni PKP7. V skladu s sprejetim besedilo PKP7 se šteje, da odgovorni nosilec zdravstvene dejavnosti izpolnjuje pogoj iz prve alineje petega odstavka 3.a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (v nadaljevanju: ZZDej), če izpolnjuje pogoje za samostojno opravljanje dela v zdravstveni dejavnosti iz 64. člena ZZDej oziroma pogoje za samostojno opravljanje zdravniške službe iz zakona, ki ureja zdravniško službo. Od uveljavitve PKP7 torej za odgovornega nosilca ne velja več pogoj ustreznih delovnih izkušenj na strokovnem področju, za katerega se izdaja dovoljenje. Opozarjamo pa, da v skladu s PKP7 ta ukrep velja zgolj do 30. junija 2021. Zakonodajalec torej spremembe pogojev ni uredil trajno, ampak je to sprejeto zgolj kot začasna rešitev. Glede na besedilo PKP7 bo od 30. junija 2021 dalje ponovno veljal pogoj ustreznih delovnih izkušenj na strokovnem področju, za katerega se izda dovoljenje.

Oddelek za pravne zadeve