Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Novosti glede roka za določitev odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti s strani koncesionarjev

04.12.2020 14:06

Zbornica je danes od Ministrstva za zdravje RS prejela odgovor na naš dopis, s katerim smo ministrstvo pozvali k podaljšanju roka iz 41. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17; v nadaljevanju: ZZDej-K), s čimer bi se odpravila trenutna nesmiselnost, ki jo je vzpostavil Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (v nadaljevanju: ZZUOOP). V odgovoru ministrstvo pojasnjuje, da trenutna zakonska ureditev od koncesionarjev res zahteva, da uskladijo imenovanja odgovornih nosilcev zdravstvene dejavnosti do 17. 12. 2020, zato je ministrstvo v t.i. PKP7 pripravilo predlog za podaljšanje roka iz 41. člena ZZDej-K na 17. 12. 2022. Oddelek za pravne zadeve kljub podanim pojasnilom Ministrstva za zdravje RS opozarja, da bo do podaljšanje roka iz 41. člena ZZDej-K prišlo zgolj, če bo takšna sprememba določena v PKP7 (oz. drugem zakonu), ki še ni bil sprejet. Dokler zakonodajalec ne spremeni 41. člena ZZDej-K velja rok 17. 12. 2020, v katerem mora koncesionar koncedentu (tj. občina za koncesionarje na primarni ravni in ministrstvo za zdravje za koncesionarje na sekundarni ravni) sporočiti podatke o odgovornem nosilcu zdravstvene dejavnosti.

Za potrebe koncesionarjev je zato Oddelek za pravne zadeve pripravil vzorec izjave o določitvi odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti, ki je dostopen na "Imenovanje odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti". Obrazec za izpis iz kazenske evidence (potrdilo o nekaznovanosti) je dostopen na tej povezavi.

Za odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti se določi lahko zgolj osebo:

1. Ki je pri koncesionarju zaposlena (ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi) za polni delovni čas, razen ko je sam izvajalec zdravstvene dejavnosti odgovorni nosilec zdravstvene dejavnosti. Odgovorni nosilec zdravstvene dejavnosti je lahko zaposlen za krajši delovni čas, če gre za sorazmerno zaposlitev glede na predviden manjši obseg izvajanja programa zdravstvene dejavnosti oziroma zdravstvenih storitev specialistične bolnišnične dejavnosti.

2. Ki izpolnjuje pogoje za samostojno opravljanje dela v zdravstveni dejavnosti in ima ustrezne delovne izkušnje glede na vrsto zdravstvene dejavnosti, v katero sodi program zdravstvene dejavnosti oziroma sodijo storitve specialistične bolnišnične dejavnosti, ki so predmet koncesije. Za ustrezne delovne izkušnje se štejejo najmanj tri leta delovnih izkušenj pri koncesiji za opravljanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni in najmanj pet let delovnih izkušenj pri koncesiji za opravljanje zdravstvene dejavnosti na sekundarni ravni, pri čemer se upoštevajo delovne izkušnje po pridobitvi pogojev za samostojno opravljanje dela v zdravstveni dejavnosti oziroma zdravniški službi.

3. Ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja ali kaznivega dejanja, storjenega iz malomarnosti zoper življenje in telo, spolno nedotakljivost ali človekovo zdravje ali ni bil pravnomočno obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev za katerokoli kaznivo dejanje, storjeno pri delu ali v zvezi z delom, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Oddelek za pravne zadeve opozarja, da spremembe ZZDej-K, ki so bile sprejete na podlagi ZZUOOP, podaljšujejo zgolj rok za uskladitev delovanja izvajalca zdravstvene dejavnosti v povezavi z dovoljenjem za opravljanje zdravstvene dejavnosti. ZZUOOP namreč spreminja 39. člen ZZDej-K, ki določa rok, v katerem morajo izvajalci zdravstvene dejavnosti vložiti vlogo za dopolnitev izdanega dovoljenja z določitvijo odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti, če v dovoljenju za opravljanje zdravstvene dejavnosti nimajo navedenega odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti ali v dovoljenju navedeni odgovorni nosilec zdravstvene dejavnosti ne izpolnjuje pogojev iz 3.a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti. ZZUOOP navedeni rok podaljšuje iz treh let na pet let od uveljavitve ZZDej-K, torej se je rok za oddajo vloge prestavil s 17. 12. 2020 na 17. 12. 2022.

Z drugimi besedami, čeprav je bilo z ZZUOOP podaljšano obdobje iz 39. člena ZZDej-K za vse izvajalce zdravstvene dejavnosti, ki še niso določili ustreznega odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti z vidika dovoljenja za opravljanje zdravstvene dejavnosti, pa obdobje iz 41. člena ZZDej-K ni bilo podaljšano, zato morajo koncesionarji svojim koncedentom še vedno do 17. 12. 2020 javiti ustreznega odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti v povezavi s koncesijo, v nasprotnem primeru lahko le-to izgubijo. V zvezi s tem pa izpostavljamo, da ministrstvo v današnjem odgovoru pojasnjuje, da naj bi se s t.i. PKP7 uredilo podaljšanje roka iz 41. člena ZZDej-K na 17. 12. 2022 – dokler PKP7 le-tega ne bo uredil velja rok 17. 12. 2020.

O zakonskih spremembah 41. člena ZZDej-K, ki jih je ministrstvo napovedalo v današnjem dopisu, bo Oddelek za pravne zadeve ažurno obveščal člane zbornice.

Oddelek za pravne zadeve