Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

PKP7 ne prinaša podaljšanja roka za imenovanje odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti pri koncesionarjih

30.12.2020 13:28

Zdravniška zbornica Slovenije (v nadaljevanju: zbornica) se je seznanila z besedilom Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije covid-19 (v nadaljevanju: PKP7), ki ga je sprejel Državni zbor na seji dne 29. 12. 2020. Zbornica žal ugotavlja, da je bil predlog podaljšanja roka, v katerem so koncesionarji dolžni koncedentu sporočiti podatke o odgovornem nosilcu zdravstvene dejavnosti, črtan iz besedila sprejetega zakona.

Ministrstvo za zdravje RS je sicer napovedovalo podaljšanje roka, v katerem so koncesionarji dolžni koncedentu sporočiti podatke o odgovornem nosilcu zdravstvene dejavnosti. Več o tem na voljo na tej spletni strani. Predlog podaljšanja roka je bil vsebovan tudi v predlogu osnutka zakona PKP7.

A ker besedilo PKP7, ki ga je sprejel Državni zbor RS, ne ureja morebitnega podaljšanja roka, zbornica svoje člane obvešča, da v veljavi ostaja rok iz 41. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17). Ker se je tako rok iztekel 17. 12. 2020 in ni bi podaljšan s PKP7, predlagamo koncesionarjem, ki se še niso uskladili glede imenovanja odgovornih nosilcev zdravstvene dejavnosti, da to storijo. Neizpolnjevanje pogojev glede imenovanja odgovornega nosilca je namreč en od možnih razlogov, iz katerih lahko koncedent koncesionarju odvzame koncesijo.

Vzorec izjave o določitvi odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti, ki ga je pripravil Oddelek za pravne zadeve, je dostopen na tej spletni strani. Obrazec za izpis iz kazenske evidence (potrdilo o nekaznovanosti) je dostopen na tej povezavi. V primeru dodatnih vprašanj se lahko obrnete na Oddelek za pravne zadeve.          

Opozarjamo tudi na spremembe, ki jih glede pogojev za odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti, prinaša PKP7. V skladu s sprejetim besedilo PKP7 se bo štelo, da odgovorni nosilec zdravstvene dejavnosti izpolnjuje pogoj iz prve alineje petega odstavka 3.a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20 in 152/20 – ZZUOOP; v nadaljevanju: ZZDej), če izpolnjuje pogoje za samostojno opravljanje dela v zdravstveni dejavnosti iz 64. člena ZZDej oziroma pogoje za samostojno opravljanje zdravniške službe iz zakona, ki ureja zdravniško službo.

Od uveljavitve PKP7 torej za odgovornega nosilca ne velja več pogoj ustreznih delovnih izkušenj na strokovnem področju, za katerega se izdaja dovoljenje. Opozarjamo pa, da v skladu s PKP7 ta ukrep velja zgolj do 30. junija 2021. Zakonodajalec torej spremembe pogojev ni uredil trajno, ampak je to sprejeto zgolj kot začasna rešitev. Glede na besedilo PKP7 bo od 30. junija 2021 dalje ponovno veljal pogoj ustreznih delovnih izkušenj na strokovnem področju, za katerega se izda dovoljenje.

          
Oddelek za pravne zadeve