Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Pripravljeni novi vzorci pogodb glede vključevanja v izvajanje storitev potrebnih zaradi COVID-19

02.11.2020 15:49

Dne 25. 10. 2020 je začela veljati Odredba o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja epidemije COVID-19 in zagotavljanja neodložljive zdravstvene obravnave pacientov (Uradni list RS, št. 154/2020; v nadaljevanju: odredba), ki med drugim določa vključevanje koncesionarjev v delo izvajalcev zdravstvene dejavnosti z namenom zagotovitve zadostnih zmogljivostih za pravočasno obravnavo pacientov, obolelih za COVID-19.

Zdravniška zbornica Slovenije (v nadaljevanju: zbornica) je Ministrstvo za zdravje RS (v nadaljevanju: ministrstvo) nemudoma opozorila na nedoločeno in nejasno ureditev, ki jo predvideva odredba, saj pravice in dolžnosti koncesionarjev niso natančno in predvidljivo določene. Več o tem si lahko preberete tukaj.

Na poziv se je ministrstvo odzvalo s pojasnilom, da je pravna podlaga za vključitev koncesionarjev na primarni in sekundarni ravni pogodba o medsebojnem sodelovanju, na podlagi katere se koncesionarji že vključujejo v sistem neprekinjenega zdravstvenega varstva (v nadaljevanju: sistem NZV), če take pogodbe nimajo, pa jo morajo skleniti. Zasebniki brez koncesije še vedno nimajo obveznosti vključevanja, zato je podlaga za njihovo morebitno vključevanje, do katerega lahko pride na prostovoljni ravni, izključno pogodba.

Za potrebe izvajanja odredbe in varovanja pravic zdravnikov in zobozdravnikov, ki bi se vključevali v delo v javnih zavodih na njeni podlagi, je Zdravniška zbornica Slovenije pripravila nove vzorce pogodb, ki ustrezajo vsem možnim pravnim položajem glede na odredbo. Glede določb vseh vzorcev pa je pripravila tudi pojasnila k vzorcem pogodb, v katerih je natančneje pojasnjena vsebina vzorcev, pa tudi, katera pogodba je glede na odredbo najprimernejša za posameznega zasebnega izvajalca.

Zasebne izvajalce je glede na določbe odredbe mogoče uvrstiti v tri kategorije, vzorci za vsako od teh kategorij pa so dostopni na spodnjih povezavah. Vzorci za pravne osebe so namenjeni gospodarskim družbam (d.o.o.) in zasebnim zavodom. Vzorci za fizične osebe so namenjeni samostojnim podjetnikom (s.p.) in zasebnim zdravnikom (zdravniki, ki opravljajo samostojno poklicno dejavnost na podlagi vpisa v register zasebnih zdravstvenih delavcev).

1.      Koncesionarji, ki že imajo pogodbo o vključevanju v sistem NZV (pogodba o medsebojnem sodelovanju):

1.1.    Fizična oseba - Aneks k pogodbi o medsebojnem sodelovanju.

1.2.    Pravna oseba - Aneks k pogodbi o medsebojnem sodelovanju.

2.       Koncesionarji, ki še nimajo pogodbe o vključevanju v sistem NZV:

2.1.    Fizična oseba - Pogodba o medsebojnem sodelovanju.

2.2.    Pravna oseba - Pogodba o medsebojnem sodelovanju.

3.       Zasebniki brez koncesije, ki bi se v javnih zavodov, z namenom zagotovitve zadostnih zmogljivosti za pravočasno obravnavo pacientov, obolelih za COVID-19, želeli vključiti prostovoljno:

3.1.    Fizična oseba - Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev z namenom zagotovitve zadostnih zmogljivosti za pravočasno obravnavo pacientov, obolelih za COVID-19.

3.2.   Pravna oseba - Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev z namenom zagotovitve zadostnih zmogljivosti za pravočasno obravnavo pacientov, obolelih za COVID-19.

Zbornica predlaga, da vzorce pogodb in njihove utemeljitve še posebej natančno preučijo izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki tovrstnih pogodb v preteklosti niso sklepali (npr. izvajalci na sekundarni ravni zdravstvene dejavnosti).

Oddelek za pravne zadeve