Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Ministrstvo podalo pojasnila o vključevanju koncesionarjev

29.10.2020 15:19

Dne 25. 10. 2020 je začela veljati Odredba o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja epidemije COVID-19 in zagotavljanja neodložljive zdravstvene obravnave pacientov (Uradni list RS, št. 154/2020; v nadaljevanju: odredba), ki med drugim določa vključevanje koncesionarjev v delo izvajalcev zdravstvene dejavnosti z namenom zagotovitve zadostnih zmogljivostih za pravočasno obravnavo pacientov, obolelih za COVID-19.

Zdravniška zbornica Slovenije (v nadaljevanju: zbornica) je Ministrstvo za zdravje RS (v nadaljevanju: ministrstvo) nemudoma opozorila na nedoločeno in nejasno ureditev, ki jo predvideva odredba, saj pravice in dolžnosti koncesionarjev niso natančno in predvidljivo določene. Več o tem si lahko preberete tukaj.

Zbornica je dne 29. 10. 2020 prejela odgovor ministrstva na njen dopis. Ministrstvo je v odgovoru pojasnilo, da se koncesionarji vključujejo v aktivnosti, ki so vezane na pravočasno obravnavo pacientov, obolelih s COVID-19, na podlagi pogodbe, sklenjene med izvajalcem zdravstvene dejavnosti in koncesionarjem, in sicer na območju, za katerega je koncesionarju podeljena koncesija.

Ministrstvo je izpostavilo, da se koncesionarji vključujejo v zdravstveno dejavnost na primarni ali sekundarni ravni v javnih zdravstvenih zavodih, na območju katerih opravljajo koncesijsko dejavnost v skladu s 45.b členom Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDejK, 49/18 in 66/19; v nadaljnjem besedilu: ZZdrS), ki med drugim določa, da se koncesionar mora vključiti v program zagotavljanja neprekinjene nujne zdravniške pomoči na območju, kjer opravlja zdravniško službo, pri izvajalcu, ki zagotavlja izvajanje te pomoči. Pogoji za zagotavljanje neprekinjene nujne zdravniške pomoči ter medsebojne pravice in obveznosti se uredijo s pogodbo med koncesionarjem in izvajalcem neprekinjene nujne zdravniške pomoči.

Ministrstvo je tudi poudarilo, da se skladno z drugim odstavkom 45.b člena ZZdrS koncesionar vključuje v zagotavljanje neprekinjene nujne zdravniške pomoči pod enakimi pogoji za delo in za enako plačilo kot zdravnik, ki je zaposlen v javnem zdravstvenem zavodu. Enako plačilo pomeni, da koncesionar prejme plačilo v višini stroška, ki bi ga imel izvajalec neprekinjene nujne zdravniške pomoči, če bi bil koncesionar zaposlen pri tem izvajalcu. 45.b člen ZZdrS prav tako določa, da se pogoji za zagotavljanje neprekinjene nujne zdravniške pomoči iz drugega odstavka tega člena ter medsebojne pravice in obveznosti uredijo s pogodbo med koncesionarjem in izvajalcem neprekinjene nujne zdravniške pomoči. Iz navedenega sledi, da je zavezanec za plačilo za opravljeno delo koncesionarjem v okviru neprekinjenega zdravstvenega varstva javni zdravstveni zavod, s katerim ima koncesionar sklenjeno pogodbo.

Ministrstvo je poudarilo, da so za vključevanje koncesionarjev v aktivnosti, ki so vezane na pravočasno obravnavo pacientov s COVID-19, ustrezna pravna podlaga že sklenjene in veljavne pogodbe na podlagi zgoraj navedenih zakonskih določb. Če pogodbe za vključevanje koncesionarjev v izvajanje neprekinjenega zdravstvenega varstva morda še niso sklenjene med izvajalcem zdravstvene dejavnosti in koncesionarjem, je navedeno potrebno urediti. Zbornica bo zato pripravila vzorce pogodb, ki ustrezajo vsem možnim pravnim položajem glede na odredbo in jih bodo njeni člani lahko uporabili za ureditev svojega razmerja z izvajalcem zdravstvene dejavnosti.

Oddelek za pravne zadeve