Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Zbornica Vlado RS pozvala k takojšnjemu ukrepanju glede postopka vračanja sredstev po ZIUZEOP

31.08.2020 19:04

Zdravniška zbornica Slovenije je zaradi pravne negotovosti glede uveljavljanja povračila sredstev koncesionarjem v višini 80 % razlike med vrednostjo mesečnega pogodbenega programa za leto 2019 in realizirano vrednostjo programa v letu 2020 po 76. členu Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20; v nadaljevanju ZIUOOPE) Ministrstvo za zdravje RS, Finančno upravo RS (v nadaljevanju FURS) in Ministrstvo za finance RS pozvala k posredovanju jasnih navodil glede uveljavljanja te pravice (dopisi zbornice dostopni tukaj). S strani Ministrstva za zdravje 20. 8. 2020 smo prejeli pojasnila (pojasnila ministrstva dostopna tukaj), katera sredstva, ki so jih koncesionarji prejeli na podlagi ukrepov iz Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20; v nadaljevanju: ZIUZEOP), morajo vrniti za uveljavitev pravic po 76. členu ZIUOOPE. Glede postopka vračanja sredstev se je zbornica obrnila na FURS ter Ministrstvo za finance, ki nam je danes poslalo odgovor (dostopen tukaj). V odgovoru Ministrstvo za finance pojasnjuje, da so bili seznanjeni s problematiko ter so o najprimernejšem načinu vračila prejetih sredstev seznanili pristojni ministrstvi – Ministrstvo za zdravje ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Na koncu dopisa (v katerem sicer niso ponujene nobene vsebinske rešitve za problem vračanja sredstev) Ministrstvo za finance predlaga, da se v zvezi s tehnično izvedbo teh postopkov zbornica obrne na Ministrstvo za zdravje.

Zaradi očitne neodzivnosti navedenih ministrstev ter neprestanega prenašanja odgovornosti pri podaji potrebnih pojasnil je zbornica o tem obvestila Vlado RS (dopis dostopen tukaj). Zbornica s svojim dopisom poziva Vlado RS, da slednja z ustrezno koordinacijo pristojnih ministrstev in organov v njihovi sestavi poskrbi za učinkovito in hitro rešitev predstavljene problematike. V luči želje po čimprejšnji ureditvi tega problema je podala tudi lasten predlog, ki bi pomenil hitro in učinkovito rešitev, obenem pa administrativno ne bi preveč obremenil vpletenih organov, zagotavljal pa bi tudi pregleden in zakonit način vračanja prejetih sredstev.

Takoj, ko bomo prejeli kakršnakoli navodila v zvezi s to problematiko, bomo o njih obvestili vse člane.

Oddelek za pravne zadeve