Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Javni poziv za imenovanje koordinatorja specializacije – klinična farmakologija in neonatologija

jun. 10, 2021, 09:07 dop. by User Not Found
Zdravniška zbornica Slovenije z dnem 10. 6. 2021 objavlja Javni poziv za imenovanje koordinatorja specializacije za specialistično področje: klinična farmakologija in neonatologija. Rok za oddajo vlog je do vključno 28. junija 2021.

Zdravniška zbornica Slovenije z dnem 10. 6. 2021 objavlja Javni poziv za imenovanje koordinatorja specializacije za specialistično področje:

 • klinična farmakologija
 • neonatologija

Na poziv za imenovanje koordinatorja specializacije za zgoraj navedeni specialistični področji se, skladno z določili Pravilnika o vrstah, vsebini, trajanju in poteku specializacij zdravnikov (Uradni list RS št. 22/18 in 187/20, v nadaljevanju: pravilnik), lahko prijavijo kandidati, ki:

 • so imenovani za glavnega mentorja,
 • so zaposleni v pooblaščeni ustanovi, kjer se lahko izvaja specializacija, za katero kandidirajo, in
 • so priznani strokovnjaki na svojem strokovnem področju.

Četrti odstavek 27. člena pravilnika določa, da mandat koordinatorjev specializacij traja štiri leta, z možnostjo enkratnega ponovnega imenovanja, če so kazalniki kakovosti znotraj izvajanja specializacije ustrezni. Naloge koordinatorjev so določene v pravilniku.

Kandidati morajo vlogi priložiti:

 • svoj življenjepis in
 • predlog oziroma vizijo usposabljanja za specializacijo, za katero kandidirajo.

Pisne vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite priporočeno ali osebno vložite na naslov Zdravniška zbornica Slovenije, Dunajska cesta 162, 1000 Ljubljana, s pripisom: JAVNI POZIV ZA IMENOVANJE KOORDINATORJA, do vključno 28. junija 2021 (rok za oddajo vlog). Vloga je pravočasna, če prispe na zbornico najpozneje zadnji dan razpisnega roka oziroma je do tega dne priporočeno oddana na pošto (do vključno 28. junija 2021).

Izbor med prijavljenimi kandidati, ki bodo izpolnjevali pogoje, bo opravila komisija, ki jo sestavljajo predsednica Sveta za izobraževanje zdravnikov, predsednik Komisije za podiplomsko usposabljanje in predsednica Zdravniške zbornice Slovenije.

 

Postopek imenovanja nacionalnih koordinatorjev

Izvršilni odbor je na svoji 23. in 56. seji sprejel sklep, po katerem postopek izbire kandidatov poteka na naslednji način: »Ob poteku mandata nacionalnih koordinatorjev ZZS pripravi poziv za imenovanje novih koordinatorjev, dosedanje koordinatorje pa se s pozivom opozori na potek mandata ter se jih povabi k ponovnemu sodelovanju«. Sprejet je bil naslednji postopek imenovanja koordinatorjev:

1. Ob izteku mandata koordinatorja, njegovem odstopu, razrešitvi, upokojitvi ali uvedbi nove specializacije se na spletni strani zbornice objavi javni razpis za imenovanje koordinatorja za posamezno specialistično področje. V njem se navedejo pogoji, ki jih morajo kandidati izpolnjevati. Kandidati morajo vlogi priložiti svoj življenjepis in obrazložen predlog/vizijo razvoja specializacije.*

2. Izbor med prijavljenimi kandidati (po posvetu s Komisijo za podiplomsko usposabljanje in Svetom za izobraževanje zdravnikov) opravijo predsednica Sveta za izobraževanje zdravnikov, predsednik Komisije za podiplomsko usposabljanje in predsednica zbornice.

3. Za namestnika koordinatorja se razpis ne objavi; izmed kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje, si ga izbere koordinator sam.

 

* Če v prvem krogu poziva za imenovanje nacionalnega koordinatorja ni nobenega kandidata, se zdravnike, ki izpolnjujejo pogoje za imenovanje na funkcijo nacionalnega koordinatorja za določeno specialnost, pozove, da lahko kandidirajo.

Kandidate za koordinatorja opozarjamo, da morajo vsi koordinatorji imeti opravljeno izobraževanje iz strukturiranih intervjujev. Če navedenega izobraževanja še niso opravili, ga bodo morali opraviti v najkrajšem možnem času.

Koledar dogodkovPlačevanje članarine

Zbornica želi preiti na skrbno in okolju prijazno poslovanje, zato stremi k zmanjšanju papirnega poslovanja. S tem namenom prosi vse člane, ki še vedno prejemajo položnice na svoj naslov, da se odločijo za enega od naslednjih načinov plačila članarine preko:

 • delodajalca (ta način uredite pri svojem delodajalcu),
 • SEPA direktne bremenitve (obrazec SEPA direktna bremenitev za fizične osebe in obrazec B2B za pravne osebe),
 • Hal mBills telefonske aplikacije (http://www.mbills.si/),
 • e-računa, ki ga prejmete v svojo spletno banko, kar uredite v svoji spletni banki,
 • računa, ki ga v pdf obliki prejmete na elektronski naslov (sporočite na: racunovodstvo@zzs-mcs.si).

Dogaja se

Komunikacijski krog ni samo krog- delavnica komunikacije in skupinske dinamike
Seja Odbora za zasebno dejavnost, ZZS
Seja Odbora za zasebno dejavnost, ZZS

Iskalnik zdravnikov z veljavnimi licencami

Učni portal ZZS

Zbornica vzpostavlja učni portal za svoje člane.

 • Zborniki in publikacije so objavljeni tukaj>>>.
 • Posnetke nekaterih dogodkov najdete tukaj>>>.

 

Specializacije

Podstran specializacij je namenjen pregledu tekočih razpisov specializacij, pregledu vsebine posameznih specializacij ter z njimi povezanih dokumentov in seznamov glavnih mentorjev, koordinatorjev ipd.

Preberi več

Objava vseh Izobraževanj za člane ZZS

Oglejte si celoten seznam izobraževanj, ki vam jih nudi ZZS v okviru svojih storitev. Preverite kakšni so njihovi programi in kolikšne kreditne točke za udeležbo.

Preberi več

Navodila za organizatorje izobraževanj

Postopek za dodelitev kreditnih točk.

 

Preberi več

e-poslovanje z ZZS - SPLETNI OBRAZCI

Navodila za odprtje "Varnega elektronskega predala - VEP" in povezave do vlog ter obrazcev za oddajo preko VEP ali spletnega portala ZZS.

Več

Spremljajte nas na YouTube

Vabljeni k ogledu vseh posnetkov novinarskih konferenc, izjav za medije in drugih dogodkov na zbornici. 

Povezava

Prepoznava in obravnava žrtev nasilja v družini v okviru zdravstvene dejavnosti

Informacije in vsebine najdete na: www.prepoznajnasilje.si

- pripomočki in obrazci
- izobraževalne vsebine
- kontakti za pomoč žrtvam

Preberi več

Slovensko zdravniško športno društvo Medicus

Vabljeni k ogledu spletnih strani SZŠD Medicus in udeležbi na športne dogodke.

Preberi več


V primeru težav ali vprašanj v vezi zborničnih aplikacij nas kontaktirajte na: Podpora.