Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Polovica mandata

jul. 1, 2019, 11:56 dop. by User Not Found
Zbornica je zaživela, množica strokovnih, kulturnih in družabnih srečanj potrjuje, da so vrata zbornice resnično odprta vsem, ki želijo sodelovati pri našem delu. To dokazujejo tudi številne delovne skupine, ki si prizadevajo za izboljšanje dejavnosti na različnih področjih.

Trinajsti februar 2017 označuje polovico mojega mandata predsednice Zdravniške zbornice Slovenije. To je priložnost za pregled izpolnjevanja predvolilnega programa iz leta 2016. Na prvem mestu je bilo izboljšanje pogojev dela. Skupaj s skupino zdravnikov, ki si prizadevajo za ločevanje delovišč v osnovnem zdravstvu, smo v dogovorih z ministrstvom za zdravje prišli do točke, ki bi omogočila to ločevanje tudi v praksi. Da torej zdravniki družinske medicine ne bi hkrati opravljali treh ali celo štirih raznovrstnih dejavnosti, seveda za eno samo plačo. Ponekod so to uredili, drugje pa so specialisti družinske medicine poleg rednega dela v ambulanti sočasno še vedno vpeti v izvajanje nujne medicinske pomoči, obiskov na domu in opravljanje mrliško pregledne službe. V okviru primarnega zdravstva se kolegi zdravniki in zobozdravniki dušijo v administrativnih opravilih. Kaj se da narediti na tem področju, bo pokazala javna tribuna 30. januarja. Če se bo izkazala za uspešno, bomo po tem vzoru obravnavali tudi druge težave (javnega) zdravstva. Ena največjih ta hip je pomanjkanje zdravnikov družinske medicine, o katerem so zelo nazorno spregovorili tudi kolegi poslanci na zadnji januarski seji skupščine zbornice. 

Zbornica je zaživela, množica strokovnih, kulturnih in družabnih srečanj potrjuje, da so vrata zbornice resnično odprta vsem, ki želijo sodelovati pri našem delu. To dokazujejo tudi številne delovne skupine, ki si prizadevajo za izboljšanje dejavnosti na različnih področjih. Zobozdravnikom smo omogočili praktično popolno avtonomijo, delovna skupina, ki so jo sami imenovali, pa si prizadeva za ustanovitev samostojne zobozdravniške zbornice. Pričakujem, da bo o tej temi potekala široka razprava med vsemi člani zbornice.

Delovanje zbornice je zelo povezano s strokovnostjo in učinkovitostjo strokovnih služb. Te smo reorganizirali, pripravili ustrezne notranje akte in začeli uvajati projektno vodenje. To se navzven odraža tudi na naši spletni strani, ki jo stalno dopolnjujemo in izboljšujemo. Elektronsko glasilo Bilten izhaja tedensko, Bilten za zobozdravnike pa mesečno, oba sta dostopna tudi v arhivu naše spletne strani. K preglednosti delovanja sodijo tudi poročila o delovanju odborov, opravljenih strokovnih nadzorih, pa tudi o opravljenem delu tožilca in razsodišč. Kmalu bo šel v razpravo tudi prenovljen statut zbornice, kjer bo dovolj možnosti za vaše pripombe.

Da bi osvežili znanje iz generičnih veščin, smo v sodelovanju z različnimi izvajalci pripravili izobraževanja o komunikaciji, profesionalizmu in etiki. Vsa ta izobraževanja so za člane zbornice brez kotizacije, imajo pa ovrednotene točke za podaljšanje licence.

Do največjih sprememb je prišlo na področju podiplomskega izobraževanja. Nekaj je k temu prispevala nova zakonodaja (ponovno uveden sekundariat, ukinitev specializacij za regijo), še več pa izjemno obsežno in aktivno delovanje Sveta za izobraževanje. Urejeno je področje pripravništva za zobozdravnike, vse skupaj pa nas čaka ogromno dela na akreditacijah učnih ustanov in mentorstva.

Za nami je leto in pol uspešnega delovanja zdravniškega ombudsmana, pripravili smo vse potrebno za delovanje mediacijske pisarne. Članom pomagamo tudi v primerih, ko se srečujejo z nesmisli veljavne zakonodaje, in jim praviloma odobrimo pomoč pravne službe oz. plačilo odvetnika, ko gre za vzorčne postopke, iz katerih se vsi lahko nekaj naučimo.

Pred dvema letoma smo si zastavili tudi dve temeljni vprašanji: Ali se zbornica lahko izkaže kot koristna, uporabna in prijazna ustanova za vse svoje člane in ali lahko zbornica sproži resnične spremembe v zdravstvenem sistemu?

Odzivi članstva kažejo, da smo na dobri poti. Tako vodstvo kot strokovne službe se trudimo, da bi svoje naloge in poslanstvo res dobro opravljali. Za resnične spremembe zdravstvenega sistema bomo potrebovali tudi »zunanje« zaveznike, torej tiste, ki jim je do tega, da se upošteva tudi naše mnenje. To so predvsem naši pacienti, ki od nas, zdravnikov in zobozdravnikov, pričakujejo uresničevanje svojih »pravic«, te pa jim (in nam) določajo drugi. Zato že preučujemo možnosti za vzpostavitev povratne poti (zanke), po kateri bi vprašanja in zahteve pacientov usmerjali nazaj k izvoru: na naslove MZ in ZZZS.

Videti je, da je politika v »boju« z zdravništvom zmagala in uvedla zakonske spremembe, s katerimi dodatno omejuje, obremenjuje in nadzoruje naše delo. Žal pa se uresničujejo tudi naše napovedi o negativnem vplivu teh sprememb na delovne pogoje zdravnikov in zobozdravnikov, s tem pa tudi na zdravniško obravnavo naših pacientov.

Zato za uspešno delovanje zbornice toliko bolj potrebujemo enotnost. Delitev zdravnikov in zobozdravnikov na tiste, ki imajo več pravic kot drugi, je najboljši način za slabitev naše moči. Tako so na primer nekateri imetniki licenc lahko »odgovorni nosilci zdravljenja«, drugim bo ta možnost omejena; pravila OOZ so z recepti za osebno rabo ustvarila dve vrsti zdravnikov: tiste, ki jih dobijo, in one, ki jih ne. Še kaj bi se našlo, a poanta je ista: eni si zaslužijo piškotek, drugi ne. Kaj lahko naredimo sami zoper to razdvajanje?

V tem letu nas čaka veliko izzivov, pri katerih bomo morali združiti svoje moči. Na prvem mestu bo priprava in sprejem novega statuta zbornice. Na drugem sprememba pravilnika o licencah in nadaljevanje prizadevanj za vzpostavitev sistema spletnega izobraževanja. Pripravili bomo tudi več javnih tribun o aktualnih temah.

Vabim vas, da se nam pridružite v še večjem številu, da bo naša zbornica še naprej živela s skupnimi močmi.

Dr. Zdenka Čebašek - Travnik
Predsednica

Revija Isis, 2019 (6)

Koledar dogodkovPlačevanje članarine

Zbornica želi preiti na skrbno in okolju prijazno poslovanje, zato stremi k zmanjšanju papirnega poslovanja. S tem namenom prosi vse člane, ki še vedno prejemajo položnice na svoj naslov, da se odločijo za enega od naslednjih načinov plačila članarine preko:

  • delodajalca (ta način uredite pri svojem delodajalcu),
  • SEPA direktne bremenitve (obrazec SEPA direktna bremenitev za fizične osebe in obrazec B2B za pravne osebe),
  • Hal mBills telefonske aplikacije (http://www.mbills.si/),
  • e-računa, ki ga prejmete v svojo spletno banko, kar uredite v svoji spletni banki,
  • računa, ki ga v pdf obliki prejmete na elektronski naslov (sporočite na: racunovodstvo@zzs-mcs.si).

Dogaja se

Delavnica: Kakšne barve si? - delavnica komunikacije in SDI
Modul šole klinične prehrane
Modul šole klinične prehrane

Iskalnik zdravnikov z veljavnimi licencami

Učni portal ZZS

Zbornica vzpostavlja učni portal za svoje člane.

  • Zborniki in publikacije so objavljeni tukaj>>>.
  • Posnetke nekaterih dogodkov najdete tukaj>>>.

 

Specializacije

Podstran specializacij je namenjen pregledu tekočih razpisov specializacij, pregledu vsebine posameznih specializacij ter z njimi povezanih dokumentov in seznamov glavnih mentorjev, koordinatorjev ipd.

Preberi več

Objava vseh Izobraževanj za člane ZZS

Oglejte si celoten seznam izobraževanj, ki vam jih nudi ZZS v okviru svojih storitev. Preverite kakšni so njihovi programi in kolikšne kreditne točke za udeležbo.

Preberi več

Navodila za organizatorje izobraževanj

Postopek za dodelitev kreditnih točk.

 

Preberi več

e-poslovanje z ZZS - SPLETNI OBRAZCI

Navodila za odprtje "Varnega elektronskega predala - VEP" in povezave do vlog ter obrazcev za oddajo preko VEP ali spletnega portala ZZS.

Več

Spremljajte nas na YouTube

Vabljeni k ogledu vseh posnetkov novinarskih konferenc, izjav za medije in drugih dogodkov na zbornici. 

Povezava

Prepoznava in obravnava žrtev nasilja v družini v okviru zdravstvene dejavnosti

Informacije in vsebine najdete na: www.prepoznajnasilje.si

- pripomočki in obrazci
- izobraževalne vsebine
- kontakti za pomoč žrtvam

Preberi več

Slovensko zdravniško športno društvo Medicus

Vabljeni k ogledu spletnih strani SZŠD Medicus in udeležbi na športne dogodke.

Preberi več


V primeru težav ali vprašanj v vezi zborničnih aplikacij nas kontaktirajte na: Podpora.