Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Spoštovani organizatorji izobraževalnih dogodkov

Organizatorje strokovnih srečanj vljudno vabimo k oddaji vloge za oceno strokovnih vsebin. V nadaljevanju je opisan enostaven postopek za oceno strokovnih vsebin, dodelitev kreditnih točk in vpis kreditnih točk posameznim zdravnikom.

1. Predlog za oceno strokovnih vsebin

Organizatorji izobraževalnih dogodkov lahko oddate vlogo za dodelitev kreditnih točk, ki jih zdravniki potrebujejo za obnovitev licence, preko aplikacije Licenčnik.

Ob prvi prijavi boste potrebovali geslo, za katerega zaprosite gospo Mojco Urana, e-naslov: mojca.urana@zzs-mcs.si.

Vlogo oddate preko spletne aplikacije licenčnik.

Aplikacija nudi tudi elektronsko vodenje celotne organizacije izobraževanj in strokovnih srečanj:
• posredovanja vlog za dodeljevanje kreditnih točk za izobraževalne dogodke,
• prijavo udeležencev prek spletnega portala,
• upravljanje s seznamom udeležencev
• priprava seznamov udeležencev izobraževanj ali strokovnih srečanj,
• oddaja seznama pasivnih in aktivnih udeležencev na ZZS.

Po zaključku izobraževanja organizatorje prosimo, da označite prisotnost udeležencev v spletni aplikaciji Licenčnik. S tem se zdravnikom avtomatično dodelijo kreditne točke.

Splošna navodila se nahajajo na naslednji povezavi: navodila.

Navodila za oddajo seznama aktivnih udeležencev se nahajajo na povezavi: navodila.

V primeru dodatnih vprašanj se obrnite na: Podpora.

 

2. Promocija izobraževalnih dogodkov

Izobraževalni dogodki so avtomatično objavljeni na spletni strani www.domusmedica.si, če je vaša vloga popolna in ste ob oddaji na vlogi označili, da želite imeti spletno objavo.

Za najavo v Isisu in v tedenskem biltenu vas prosimo, da se obrnete na gospo Slavko Sterle, e-naslov: slavka.sterle@zzs-mcs.si.

 

Obvestilo organizatorjem o roku za vložitev vloge

Organizatorje strokovnih vsebin obveščamo, da je v skladu s 14. členom Pravilnika o zdravniških licencah (Uradni list RS, št. 48/05) predlog za oceno strokovne vsebine možno vložiti le pred začetkom izvajanja strokovnih vsebin, in sicer najpozneje mesec dni pred začetkom.

Ker je v zadnjem času zelo poraslo število vlog, ki so bile na zbornico vložene prepozno,  ponovno pojasnjujemo, v katerih primerih je vlogo treba vložiti osem dni in kdaj mesec dni pred izvedbo dogodka.

Osem dni pred izvedbo dogodka je treba vlogo vložiti v primeru internega izobraževanja oziroma izobraževanja, ki ne zahteva kotizacije, ki poteka v rednem delovnem času med ponedeljkom in petkom, in časovno traja največ eno uro. Vlogi je treba priložiti obvezni dopolnilni obrazec in vabilo za dogodek, iz katerega je razvidna tema izobraževanja ter ime in naziv predavatelja, saj sta to obvezni prilogi za dodelitev kreditnih točk.

Za vsa ostala izobraževanja, ki časovno potekajo več kot eno uro, tudi če so v rednem delovnem času in nimajo kotizacije, je treba vlogo na zbornico vložiti mesec dni pred izvedbo. Vlogi mora biti priložen obvezni dopolnilni obrazec in program (po urah). V primeru, da program srečanja mesec dni pred dogodkom še ni povsem usklajen, ga lahko organizator priloži kot osnutek, ko je dokončen, ga pa ponovno pošlje. V tem primeru šteje,  da je bila vloga podana pravočasno, ne zagotavljamo pa, da bo ocenjena že pred začetkom izvajanja strokovne vsebine.

V primeru, da je vloga organizatorja oddana prepozno, obstaja še ena možnost, ki pa je zamudna tako za organizatorja kot za udeležence in zbornico in se ji s pravočasnim načrtovanjem dogodka izognete. V takšnem primeru lahko organizator v imenu vseh udeležencev strokovnega srečanja vloži individualno vlogo za vsakega udeleženca posebej. To pomeni, da mora organizator na dan srečanja pri registraciji udeležencem predložiti individualne vloge, ki jih izpolnijo in vrnejo organizatorju. Organizator po končanem srečanju izpolnjenim vlogam priloži še fotokopije potrdil in progam srečanja ter vse skupaj posreduje na Zdravniško zbornico Slovenije, Dunajska cesta 162, 1000 Ljubljana.

Obrazec za dodelitev kreditnih točk je dostopen na spletni povezavi: 
https://www.zdravniskazbornica.si/karierni-razvoj/stalni-strokovni-razvoj

Člani Zdravniške zbornice bodo svojo prisotnost na seminarju lahko evidentirali z novo člansko izkaznico preko čitalca kartic. V kolikor čitalca še nimate, ga lahko naročite pri nas. Cena čitalca je 21,00 EUR z DDV.
Naročilo oddate na e-naslov: Karmen Baš.


Obvestilo o izvedencih

Zbornica je imenovala izvedence za strokovno pomoč pri preverjanju in razvrstitvi strokovnih vsebin. Organizatorji izobraževanj ali vlagatelji predloga za oceno strokovnih vsebin se lahko ob vložitvi predloga za oceno izjavijo o navedenih izvedencih.