Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Spoštovani organizatorji izobraževalnih dogodkov

Organizatorje strokovnih srečanj vljudno vabimo k oddaji vloge za oceno strokovnih vsebin.

1. Predlog za oceno strokovnih vsebin (vloga)

Organizatorji izobraževalnih dogodkov lahko oddate vlogo za dodelitev kreditnih točk, ki jih zdravniki potrebujejo za obnovitev licence, preko aplikacije Licenčnik.

Ob prvi prijavi boste potrebovali geslo, za katerega zaprosite gospo Mojco Urana, e-naslov: mojca.urana@zzs-mcs.si.

Vlogo oddate preko spletne aplikacije licenčnik.

Aplikacija nudi tudi elektronsko vodenje celotne organizacije izobraževanj in strokovnih srečanj:
• posredovanja vlog za dodeljevanje kreditnih točk za izobraževalne dogodke,
• prijavo udeležencev prek spletnega portala,
• upravljanje s seznamom udeležencev
• priprava seznamov udeležencev izobraževanj ali strokovnih srečanj,
• oddaja seznama pasivnih in aktivnih udeležencev na ZZS.

Po zaključku izobraževanja organizatorje prosimo, da označite prisotnost udeležencev v spletni aplikaciji Licenčnik. S tem se zdravnikom avtomatično dodelijo kreditne točke.

Navodila za vložitev vloge: navodila.

Organizatorje posebej opozarjamo, da morajo v primeru, ko podajajo predlog za oceno strokovnih vsebin (vlogo) za usposabljanje, na katerem bodo predstavljene tako vsebine s področja stroke kot vsebine s področja kakovosti in varnosti v zdravstvu, etike in komunikacije, za tovrstno usposabljanje vložiti dve ločeni vlogi (za vsako vsebino morajo vložiti svojo vlogo), in sicer pri eni vlogi označiti vsebino "strokovna" ter pri drugi vlogi vsebino "etika, komunikacija, varnost".

Navodila za vnos udeležencev: navodila.

Navodila za vnos aktivnih udeležencev: navodila.

V primeru dodatnih vprašanj se obrnite na: Podpora.

Cenik storitev

2. Celovita podpora pri izvedbi in promociji vašega dogodka

Več>>>

 

3. Obvestilo organizatorjem o roku za vložitev vloge

Organizatorje strokovnih vsebin obveščamo, da je v skladu s 14. členom Pravilnika o zdravniških licencah (Uradni list RS, št. 48/15 in 58/22) predlog za oceno strokovne vsebine možno vložiti le pred začetkom izvajanja strokovnih vsebin, in sicer najpozneje osem dni oziroma mesec dni pred začetkom.

Najpozneje osem dni pred izvedbo dogodka je treba vlogo vložiti za oceno protokoliranih internih izobraževanj znotraj organizacijske enote izvajalca zdravstvene dejavnosti.

Za vsa ostala izobraževanja je treba vlogo na zbornico vložiti najpozneje mesec dni pred izvedbo.

Če program srečanja mesec dni pred dogodkom še ni povsem usklajen, ga lahko organizator priloži kot osnutek ter nam ga posreduje, ko je dokončen. V tem primeru šteje, da je bila vloga podana pravočasno, ne zagotavljamo pa, da bo strokovna vsebina ocenjena že pred začetkom izvajanja.

ROK ZA ODLOČITEV O VLOGI - OCENA STROKOVNE VSEBINE

V skladu s 17. členom Pravilnika o zdravniških licencah ima zbornica od prejema predloga za oceno dalje na voljo deset delovnih dni časa, da preveri, ali strokovne vsebine ustrezajo pogojem iz tega pravilnika, jih razvrsti po predvidenih kategorijah in poda njihovo oceno (jim dodeli kreditne točke). Zbornica si prizadeva, da bi ocene podala v najkrajšem možnem času (prej kot v 10 delovnih dneh), vendar to ni vedno izvedljivo. Organizatorje prosimo, da so pri vlaganju predlogov (vlog) pozorni na to dejstvo.

Člani Zdravniške zbornice bodo svojo prisotnost na seminarju lahko evidentirali z novo člansko izkaznico preko čitalca kartic. V kolikor čitalca še nimate, ga lahko naročite pri nas. Cena čitalca je 21,00 EUR z DDV.
Naročilo oddate na e-naslov: Karmen Baš.

 

4. Pojasnilo glede dodelitve kreditnih točk za ogled posnetka strokovne vsebine

Organizatorjem strokovnih vsebin pojasnjujemo, da je v primeru kasnejšega ogleda posnetka strokovnih vsebin mogoče pridobiti kreditne točke le pod pogojem, da organizator posnetek opremi s testnimi vprašanji, s čimer je strokovno vsebino mogoče uvrstiti pod kategorijo Samoizpopolnjevanje in študij strokovne literature s testnimi vprašanji (samoizpopolnjevanje s pomočjo multimedijskih programov za učenje na daljavo). Navedeno Pravilnik o zdravniških licencah predvideva v 11. točki prvega odstavka 11. člena.

5. Obvestilo o izvedencih

Zbornica je imenovala izvedence za strokovno pomoč pri preverjanju in razvrstitvi strokovnih vsebin. Organizatorji izobraževanj ali vlagatelji predloga za oceno strokovnih vsebin se lahko ob vložitvi predloga za oceno izjavijo o navedenih izvedencih.

6. Vložitev individualne vloge za dodelitev kreditnih točk za podaljšanje licence

Organizatorje opozarjamo, da bodo udeleženci strokovnih vsebin od 14. 5. 2022 dalje lahko vložili predlog za oceno strokovne vsebine – individualno vlogo le za tiste izpopolnjevalne programe, ki so potekali v tujini. To pomeni, da bodo za izpopolnjevalne programe, ki bodo potekali v Sloveniji, kreditne točke dodeljene le tedaj, kadar bo organizator strokovne vsebine pravočasno pred dogodkom pri zbornici vložil predlog za oceno strokovne vsebine ter s tem poskrbel za predčasno oceno predmetne strokovne vsebine.

Gre za naslednje izpopolnjevalne programe:

– udeležba na nacionalnem ali mednarodnem strokovnem srečanju

– udeležba na nacionalni ali mednarodni šoli, učni delavnici, seminarju ali tečaju

– drugo strokovno usposabljanje v Sloveniji ali v tujini (npr. gostovanje, kroženje v tujini)

– protokolirana interna izobraževanja znotraj organizacijske enote izvajalca zdravstvene dejavnosti

7. Zaračunavanje stroškov administrativne obdelave predloga za oceno organizatorjem

Od 14. 5. 2022 dalje bo zbornica organizatorju, ki bo vložil predlog za oceno strokovnih vsebin, za katere je predvidena kotizacija oziroma so financirane iz drugih virov (sponzorstvo, donacije), zaračunala stroške administrativne obdelave predloga. Cenik