Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Ponovni poziv Ministrstvu za okolje in prostor ter Ministrstvu za zdravje: Nespremenjeno stanje po letu dni je nesprejemljivo!

05.02.2021 11:52

Sporočilo za javnost

Ljubljana, 5. februar 2021. Skupščina Zdravniške zbornice Slovenije je kot najvišji, 90-članski organ samostojne poklicne organizacije zdravnikov in zobozdravnikov v RS januarja 2020 v celoti podprla Poziv zdravnikov in zobozdravnikov širše Goriške regije k bolj odgovornemu pristopu do okoljske problematike. Na podlagi poziva so bile na odločevalce na državni ravni naslovljene zahteve, ki pa v letu dni niso uresničene, kar je nesprejemljivo. Pristojne pozivamo k takojšnji izpolnitvi zahtev iz poziva.

Poziv zdravnikov in zobozdravnikov je, izhajajoč iz problematike sosežiga v Anhovem, nastal na območju širše Goriške regije. Do februarja lani, ko je bil predan takratnemu ministru za okolje in prostor, pa ga je s podpisom podprlo skoraj 600 zdravnikov in zobozdravnikov iz vse Slovenije. Taka obsežna in enotna podpora zdravniške stroke se je zgodila prvič v zgodovini Slovenije, kar bi moral biti za odgovorne, zlasti za ministra za okolje in prostor ter ministra za zdravje, opomnik in obveza k prednostni obravnavi poziva.

Poziv vključuje dve zahtevi:

1) Skupščina Zdravniške zbornice Slovenije se pridružuje stališčem, da je treba pri uvajanju tehnologij in dejavnosti v okolje upoštevati tveganja, ki nastajajo za zdravje ljudi zaradi nepoznavanja vseh vplivov, ki so lahko tudi dolgoročni, ter zaradi možnosti sinergijskega delovanja posameznih onesnaževalcev, kadar se ti pojavljajo istočasno. Vse odločevalce, ki sodelujejo v takih postopkih, zato skupščina poziva, da pri odločanju o tem uporabijo načelo previdnosti. Pri teh odločitvah je nujno, da se upošteva obstoječo zdravstveno obremenjenost lokalnih prebivalcev, in kjer je ta velika, je treba onemogočiti nadaljnjo izpostavljenost onesnaževalcem.

2) Skupščina Zdravniške zbornice Slovenije obenem poziva odločevalce, da pri določanju dopustnih mejnih vrednosti za vsakršno obremenitev okolja izhajajo iz zdravja ljudi in te mejne vrednosti določijo za vse prebivalce enako, ne glede na to, iz katere dejavnosti ali tehnologije izhajajo. Zdravje mora biti zagotovljeno vsem prebivalcem v enaki meri, ne glede na kraj njihovega bivanja ali druge osebne okoliščine. Zaradi tega skupščina še posebej poziva k spremembi različno določenih mejnih vrednosti za sežigalnice in sosežigalnice odpadkov, ki predstavljajo veliko tveganje za zdravje ljudi, vendar so sedaj kljub temu postavljene po meri njihovega povzročitelja.

V Zdravniški zbornici Slovenije leto kasneje ugotavljamo, da ni dosežen nikakršen napredek k potrebni izenačitvi mejnih vrednosti za sežigalnice in sosežigalnice. Tudi posebna delovna skupina, ki jo je ustanovila vlada, je neoperativna. Enako, brez upoštevanja zdravniškega poziva, je pri drugih spremembah zakonodaje, zato odločevalce ponovno pozivamo, naj pri načrtovanih posegih v okolje in naravo upoštevajo načelo previdnosti in pri presojah prednostno upoštevajo vplive, ki jih bodo imeli posegi na zdravje ljudi. Upoštevati morajo lokalne posebnosti, torej obstoječo zdravstveno obremenjenost prebivalcev.

V Zdravniški zbornici Slovenije se zavedamo, da je epidemija posegla v številna področja in procese – a menimo, da je omenjena tematika prednostna in nujno potrebna presoje še zlasti v času epidemije. Zagon gospodarstva po epidemiji, kot ga načrtujejo odločevalci na ravni države, namreč temelji na spodbujanju investicij in na novih posegih v okolje in naravo, zaradi česar je upoštevanje vidikov, ki zadevajo vpliv na zdravje prebivalstva, nesporno nujno! Zato ponovno pozivamo Ministrstvo za okolje in prostor ter Ministrstvo za zdravje k takojšnji izpolnitvi zahtev iz poziva zdravniške stroke.