Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Poziv zdravnikov in zobozdravnikov Goriške ter skupščine Zdravniške zbornice Slovenije odločevalcem: Pri vsakršnih obremenitvah okolja izhajajte iz zdravja ljudi ​

10.01.2020 11:01

Sporočilo za javnost, 10.01.2020

Skupščina Zdravniške zbornice Slovenije, to je najvišji, 90-članski organ samostojne poklicne organizacije zdravnikov in zobozdravnikov v RS, je na včerajšnji seji v celoti podprla Poziv zdravnikov in zobozdravnikov širše Goriške regije k bolj odgovornemu pristopu do okoljske problematike in opozorilo glede potencialnih vplivov onesnaženega okolja na zdravje ljudi v srednji Soški dolini (v nadaljevanju: Poziv).

Poziv smo zdravniki in zobozdravniki širše Goriške regije pripravili decembra 2019 in je naslovljen na odgovorne institucije in odločevalce - zlasti na Ministrstvo za okolje in prostor ter Agencijo RS za okolje kot organ v sestavi Ministrstva. Do zdaj ga je podpisalo čez 140 zdravnikov in zobozdravnikov širše Goriške regije, v zadnjih dneh pa tudi več deset kolegov iz drugih območij Slovenije (zbiranje podpisov še teče).  

Zdravniki in zobozdravniki, ki spremljamo okoljsko in zdravstveno problematiko na območju srednje Soške doline,  smo namreč zaskrbljeni zaradi dogajanja. Gre za območje, ki ga je zaznamovala več desetletna proizvodnja azbest-cementnih izdelkov, zadnja leta pa cementarna-sosežiganica tam vse večji delež energije pridobiva s sežigom odpadkov, tudi nevarnih. Pri Agenciji za okolje RS je v teku postopek, ki nakazuje namero za povečanja količine odpadkov za  sosežig za skoraj četrtino, na 135.000 ton/leto.

Zdravnikom in zobozdravnikom Kodeks zdravniške etike nalaga odgovornost do družbe in zavezo k opozarjanju na tveganja (poglavje Odgovornost do družbe, 36.člen): »Socialni, ekonomski in okoljski dejavniki vplivajo na zdravje, bolezen in na izide zdravljenja. Zdravnik se tega zaveda in na to opozarja.« Zato smo to, da se na problematiko odzovemo, čutili za svojo strokovno in etično dolžnost. Visoka stanovska podpora Pozivu (trenutno že presega 160 zdravnikov in zobozdravnikov) ter podpora skupščine stanovske Zdravniške zbornice Slovenije daje zahtevam težo, odločevalcem pa nalaga dolžnost.

Poziv vključuje dve zahtevi, naslovljeni na odgovorne institucije in odločevalce, ki jih pozivamo k odgovornemu ravnanju ter k takojšnjemu upoštevanju in izpolnitvi zahtev:

1) Skupščina zdravniške zbornice Slovenije se pridružuje stališčem, da je potrebno pri uvajanju tehnologij in dejavnosti v okolje upoštevati tveganja, ki nastajajo za zdravje ljudi zaradi nepoznavanja vseh vplivov, ki so lahko tudi dolgoročnega značaja ter zaradi možnosti sinergijskega delovanja posameznih onesnaževlcem, kadar se ti pojavljajo istočasno. Vse odločevalce, ki sodelujejo v takih postopkih, zato skupščina poziva, da pri odločanju o tem uporabijo načelo previdnosti. Pri teh odločitvah je nujno, da se upošteva obstoječo zdravstveno obremenjenost lokalnih prebivalcev in kjer je ta velika, je potrebno onemogočiti nadaljnjo izpostavljenost onesnaževalcem.

2) Skupščina zdravniške zbornice Slovenije obenem poziva odločevalce, da pri določanju dopustnih mejnih vrednosti za vsakršno obremenitev okolja izhajajo iz zdravja ljudi in te mejne vrednosti določijo za vse prebivalce enako, ne glede na to iz katere dejavnosti ali tehnologije izhajajo. Zdravje mora biti zagotovljeno vsem prebivalcem v enaki meri, ne glede na kraj njihovega bivanja ali druge osebne okoliščine. Zaradi tega skupščina še posebej poziva k spremembi različno določenih mejnih vrednosti za sežigalnice in sosežigalnice odpadkov, ki predstavljajo veliko tveganje za zdravje ljudi, vendar so sedaj kljub temu postavljene po meri njihovega povzročitelja.

Poziv je v celoti dostopen tukaj >>>

Obveščamo vas, da se lahko k zbiranju podpisov vključite tudi preko zbornice. Vljudno vas prosimo, da nam jih po pošti ali e-pošti:pr@zzs-mcs.si posredujete do 21.1.2020 do 8:00 ure.

Zdravniki in zobozdravniki širše Goriške regije

Nevenka Mlinar, dr. med., specialist splošne medicine; prim. izr. prof. dr. Matjaž Klemenc, dr. med., spec. int. med., spec. kardiol. in vaskul. medicine; Dimitrij Klančič, dr. med., specialist interne medicine; Diana Bizjak, dr. med., specialist interne medicine (prvopodpisani)

Dodatne informacije: poziv.zdravniki@gmail.com

 

POMEMBNO: Obveščamo vas še, da bomo razloge za poziv in vse podatke, ki smo jih zbrali, predstavili na novinarski konferenci, ki bo predvidoma v tednu med 20. in 24. januarjem na Zdravniški zbornici Slovenije, o čemer vas bomo pravočasno obvestili.