Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Časovna omejitev opravljanja zdravstvenih storitev pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti

06.01.2021 09:09

S 1. 1. 2021 se je začela uporabljati časovna omejitev osem ur na teden iz drugega odstavka 53.b člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP in 203/20 – ZIUPOPDVE; v nadaljevanju: ZZDej) tudi za opravljanje zdravstvenih storitev pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti, ki je javni zdravstveni zavod ali drug javni zavod.

V skladu s 53.b členom ZZDej lahko zdravstveni delavec, ki je v javnem zavodu zaposlen za polni delovni čas, opravlja zdravstvene storitve pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti ali kot izvajalec zdravstvene dejavnosti največ v obsegu osem ur na teden. Pojasnjujemo, da pa se ta časovna omejitev lahko upošteva tudi kot povprečna časovna omejitev v obdobju šestih mesecev.

V navedeno omejitev se šteje opravljanje zdravstvenih dejavnosti na vseh pravnih podlagah (podjemna pogodba, pogodba o zaposlitvi – dopolnilno delovno razmerje itd.). Nadalje se v navedeno omejitev šteje tako delo pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti (javni zavod, d.o.o. s.p. itd.) kot tudi izvajanje zdravstvenih storitev kot sam izvajalec zdravstvene dejavnosti (s.p., zasebni zdravstveni delavec).

Delo pri vseh izvajalcih in v vseh navedenih oblikah se sešteva ter lahko skupaj obsega največ osem ur na teden. V primeru zaposlitve za krajši delovni čas se osem urna omejitev nanaša na delo, ki presega obseg dela, ki ustreza polnemu delovnemu času.

Nadalje opozarjamo, da lahko zaposleni v javnem zavodu zdravstvene storitve pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti ali kot izvajalec zdravstvene dejavnosti opravlja le na podlagi predhodnega pisnega soglasja delodajalca iz 53.b člena ZZDej. Soglasje izda direktor javnega zavoda na podlagi pisne vloge zdravstvenega delavca za največ 12 mesecev. Več o postopku in pogojih za pridobitev soglasja si lahko preberete tukaj.

Opozarjamo, da je v skladu s 53.č členom ZZDej zdravstveni delavec nadalje dolžan svojemu delodajalcu posredovati naslednje podatke:

  • naziv izvajalca zdravstvene dejavnosti, za katerega zdravstveni delavec opravlja zdravstvene storitve na podlagi izdanega soglasja iz 53.b člena ZZDej;
  • vrsta in obseg zdravstvenih storitev, ki jih zdravstveni delavec opravlja na podlagi izdanega soglasja iz 53.b člena ZZDej;
  • podatki o dejanskem mesečnem obsegu ur opravljanja zdravstvenih storitev oziroma podatki o dejanskem tedenskem obsegu opravljanja zdravstvenih storitev pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti na podlagi izdanega soglasja iz 53.b člena ZZDej.

Zdravstveni delavec mora svojemu delodajalcu podatke iz zadnje alineje prejšnjega odstavka posredovati do 8. v mesecu za pretekli mesec, in sicer na način, da so razvidni dan, ura začetka in konca opravljanja zdravstvenih storitev pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti. Zdravstveni delavec mora podatke posredovati za vsak mesec od prejetja soglasja iz 53.b člena tega zakona.

Oddelek za pravne zadeve