Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Predlog ureditve nadomestila plače v primeru okužbe z virusom SARS-CoV-2

17.12.2020 08:26

Zdravniška zbornica Slovenije (v nadaljevanju: zbornica) se je seznanila s predlaganim 49. členom osnutka predloga Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije covid-19 (PKP7), ki ureja nadomestila plače za zaposlene na najbolj izpostavljenih deloviščih v primeru okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Predlog ureditve se nanaša na zavarovance, ki delajo pri izvajalcu iz 56. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE; v nadaljnjem besedilu: ZZUOOP) in na delovnem mestu zbolijo zaradi okužbe s COVID -19. Predlagano je, da takim zavarovancem pripada  nadomestilo od prvega dne zadržanosti od dela iz razloga bolezni, in sicer to nadomestilo znaša 100 % osnove ob zadržanosti od dela. Sredstva za kritje razlike do 100 % nadomestila se zagotavlja iz sredstev proračuna Republike Slovenije preko Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS).

V skladu s predlagano ureditvijo pa je zavarovanec upravičen do navedenega nadomestila  zgolj, če je mogoče nedvoumno izkazati, da je do okužbe prišlo v delovnem procesu na delovišču pri izvajalcu iz 56. člena ZZUOOP kljub ustrezni uporabi osebne varovalne opreme, kar potrdi izvajalec s pisno izjavo, dano pod materialno in kazensko odgovornostjo. Zavarovanec navedeno izjavo nato posreduje izbranemu osebnemu zdravniku. ZZZS delodajalcu oziroma samostojnemu zavezancu povrne izplačano razliko nadomestila v 30 dneh po predložitvi njegove zahteve za povračilo razlike nadomestila.

Predlog zakona predvideva, da bi navedeni ukrep veljal od 1. 12. 2020 do 31. 12. 2021.

Zbornica nedvomno meni, da mora biti zaposlenim na najbolj izpostavljenih delovnih mestih, v primeru okužbe s SARS-CoV-2, zagotovljeno polno nadomestilo plače in pozdravlja pripravljenost pristojnih akterjev, da to zagotovijo. Po preučitvi predlagane ureditve pa zbornica ugotavlja, da v trenutni obliki zdravstvenim delavcem in sodelavcem ne podeljuje nujno več pravic, kot jim pripadajo na podlagi že veljavnih predpisov, vnaša pa v pravni red določene negotovosti. Nadalje menimo, da predlagana ureditev ne bo rešila problemov, ki se pojavljajo v praksi –  probleme dokazovanja okužbe na delovnem mestu in vzročne zveze ter probleme različnih praks med delodajalci glede opredelitve, ali je do okužbe prišlo na delovnem mestu.

Zbornica je posledično na Ministrstvo za zdravje RS in na Vlado RS naslovila dopis, v katerem je pristojne deležnike opozorila na določene neustreznosti predlagane ureditve ter predlagala spremembe predlagane ureditve. Pozvali smo jih, da ustrezno spremenijo predlog tako, da bo v praksi dejansko poenostavil oziroma zagotovil pridobitev pravice do polnega nadomestila zdravstvenim delavcem in sodelavcem v primeru okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Po mnenju zbornice se navedeno lahko zagotovi z vključitvijo obrnjenega dokaznega bremena glede kraja okužbe. Zdravstveni delavci in sodelavci naj bodo tako v primeru okužbe s SARS-CoV-2 vedno upravičeni do polnega nadomestila plače (pri čemer naj se sredstva za kritje razlike do 100 % nadomestila zagotovijo iz sredstev proračuna Republike Slovenije prek Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije), razen če je mogoče nedvoumno dokazati, da je do okužbe prišlo izven delovnega procesa.

Zbornica tudi izpostavlja, da zahteva, da je do okužbe prišlo navkljub ustrezni varovalni opremi, nadalje še dodano zaostruje pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da je zdravstveni delavec upravičen do polnega nadomestila plače. Ustrezna varovalna oprema ni natančno opredeljena za vsa relevantna delovišča in posledično predstavlja nedoločeni pravni standard, ki v ureditev vnaša dodatno negotovost in nepredvidljivost. Nejasno je tudi, kakšne pravice ima v primeru okužbe z virusom SARS-CoV-2 zdravstveni delavec in sodelavec, ki mu delodajalec ne zagotovi ustrezne varovalne opreme.

Oddelek za pravne zadeve