Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Osnutek PKP7 prinaša spremembe pogojev za odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti

15.12.2020 16:40

Osnutek predloga Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (v nadaljevanju: osnutek predloga PKP7) vsebuje spremembo 3.a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20 in 152/20 – ZZUOOP; v nadaljevanju: ZZDej). Osnutek predloga PKP7 predvideva črtanje pogoja glede delovnih izkušenj, ki jih veljavni 3.a člen ZZDej zahteva za odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti (tri leta delovnih izkušenj za primarno raven ter pet let za sekundarno in terciarno raven).

Predlagatelj osnutka predloga PKP7 glede spremembe pojasnjuje: »Ocenjuje se, da zadošča, da odgovorni nosilec izpolnjuje pogoje, ki jih zakon zahteva za samostojno opravljanje posameznega poklica ter dodatni pogoj, da ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja ali kaznivega dejanja, storjenega iz malomarnosti zoper življenje in telo, spolno nedotakljivost ali človekovo zdravje ali ni bil pravnomočno obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev za katerokoli kaznivo dejanje, storjeno pri delu ali v zvezi z delom, ki se preganja po uradni dolžnosti.«     

Po predvideni ureditvi, bo za imenovanje odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti zadoščalo, da izpolnjuje pogoje, ki jih zakon zahteva za samostojno opravljanje posameznega poklica, in da ni bil pravnomočno obsojen za katero od kaznivih dejanj naštetih v drugi alineji petega odstavka 3.a člena ZZDej. Osnutek predloga PKP7 tako sledi stališčem zbornice, ki je pristojne deležnike že ob številnih priložnostih opozorila, da je dodaten pogoj glede delovnih izkušenj za zdravnike, ki so že pridobili zdravniško licenco, nesprejemljiv. Nazadnje je zbornica predlagala črtanje tega pogoja v PKP 5 (več o tem si lahko preberete tukaj).

Osnutek predloga PKP7 predvideva tudi podaljšanje roka, v katerem so koncesionarji dolžni koncedentu sporočiti podatke o odgovornem nosilcu zdravstvene dejavnosti, s čimer se bo odpravila diskriminatorna obravnava koncesionarjev v razmerju do javnih zdravstvenih zavodov. Več podrobnosti glede spremembe roka je dostopnih v obvestilu Oddelka za pravne zadeve, na tej spletni strani.


Pri tem pojasnjujemo, da gre zgolj za osnutek predloga zakona ter ni mogoče predvideti kdaj in v kakšni obliki bo sprejet sam zakon. Do sprejetja zakona še vedno veljajo pogoji iz 3.a člena ZZDej glede odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti in rok za sporočanje podatkov o odgovornem nosilcu zdravstvene dejavnosti (17. 12. 2020). 

Oddelek za pravne zadeve