Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Okužba z virusom SARS-CoV-2 kot poškodba pri delu

30.11.2020 13:46

Zdravniška zbornica Slovenije (v nadaljevanju: zbornica) se je seznanila z dopisom št. 181-70/2020/1135 z dne 27. 11. 2020, v katerem je Ministrstvo za zdravje RS (v nadaljevanju: ministrstvo) zavzelo stališče, da okužba z virusom SARS-CoV-2 pri zdravstvenih delavcih in sodelavcih ne more biti obravnavana kot poškodba pri delu.

Zbornica je na ministrstvo nemudoma naslovila dopis, v katerem je ministrstvo opozorila na nepravilnost in nezakonitost njihovega stališča.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) je v številnih dopisih in navodilih že pojasnil, da je v primeru okužbe z virusom SARS-CoV-2, do katere je prišlo na delovnem mestu, vzrok zavarovančeve začasne nezmožnosti za delo poškodba pri delu v smislu 3. alineje 66. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZPIZ-2). Navedeni člen namreč jasno določa, da se za poškodbo pri delu šteje tudi obolenje, ki je neposredna in izključna posledica nesrečnega naključja ali višje sile med opravljanjem dela oziroma dejavnosti, na podlagi katere je oboleli zavarovan.

Zbornica je ministrstvo opozorila, da niti predpisana oziroma priporočena varovalna oprema zaposlenim ne nudi popolne zaščite pred virusom SARS-CoV-2. Zaposleni na najbolj izpostavljenih deloviščih nedvomno tvegajo, da bodo prav oni žrtev nesrečnega naključja oziroma višje sile, ko jih niti ustrezna varovalna oprema ne bo zaščitila in se bodo okužili pri opravljanju svojega dela. Iz navedenega nadalje nedvomno tudi izhaja, da je realizacija tega tveganja izven sfere obvladovanja s strani delodajalca ali delavca. Zbornica je ministrstvo zato opozorila, da je a priori zavračanje možnosti, da je do okužbe z virusom SARS-CoV-2 prišlo pri delu, z argumentom, da je delodajalec spoštoval predpise s področja varnosti in zdravja pri delu, absurdno in nepravilno. Zbornica pojasnjuje, da je morebitna kršitev predpisov, ki urejajo varnost in zdravje pri delu, s strani delodajalca, lahko relevantna zgolj z vidika odškodninske odgovornosti delodajalca oziroma možnosti ZZZS, da od delodajalca zahteva povračilo stroškov, ki so nastali zaradi poškodbe pri delu. Navedeno pa nikakor ne more vplivati na samo dejstvo, da je prišlo do poškodbe pri delu, in na pravice, ki delavcem pripadajo iz obveznega zavarovanja.

Zbornica je zato pozvala ministrstvo, da nemudoma spremeni stališče, ki ga je zavzelo v dopisu. Ministrstvo je dolžno nemudoma obvestiti vse relevantne deležnike oziroma javnost, da je potrebno okužbo z virusom SARS-CoV-2 pri zdravstvenih delavcih in sodelavcih (zlasti tistih na najbolj izpostavljenih deloviščih) obravnavati kot poškodba pri delu. Zgolj na ta način se bo lahko v najkrajšem možnem času zamejilo škodljive posledice in nedopustne prakse delodajalcev, ki bi morebiti sledili nepravilnemu stališču ministrstva.

Oddelek za pravne zadeve