Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Pravica zasebnih izvajalcev do dodatka po 56. členu ZZUOOP

23.11.2020 12:17

Zdravniška zbornica Slovenije (v nadaljevanju: zbornica) je na Ministrstvo za zdravje RS (v nadaljevanju: ministrstvo) naslovila dopis v zvezi s sklepom ministra št. 1001-497/2020/3 ter z njim povezanimi navodili ministrstva št. 1001-497/2020/7 (v nadaljevanju: navodila), ki urejata način predložitve zahtevkov za izplačilo sredstev po 56. členu Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, v nadaljnjem besedilu: ZZUOOP). Navedeni člen ureja dodatek za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za COVID-19, pri čimer peti odstavek 56. člena ZZUOOP določa, da se sredstva za financiranje dodatka zagotovijo v proračunu Republike Slovenije. Predstavitev navodil in sklepa ministrstva, katero je pripravil Oddelek za pravne zadeve zbornice, je na voljo tukaj.

V navodilih ministrstvo pojasnjuje način izstavitve zahtevkov za izplačilo sredstev za financiranje dodatka, pri čimer med drugim navaja, da se kot osnova za dodatek upošteva osnovna plača javnega uslužbenca. Podobno se osnovna plača upošteva tudi za zaposlene pri koncesionarjih, pri čemer je osnova za njih omejena z osnovno plačo za primerljivo delovno mesto v javnem sektorju. V navodilih je urejeno tudi izplačilo dodatka za samozaposlene, za katere se za izplačilo dodatka upošteva osnova za obračun prispevkov, ki je določena z davčnim obračunom preteklega leta.

Zbornica pa je z dopisom ministrstvo opozorila, da kljub jasni določbi 56. člena ZZUOOP v navodilih ni določilo načina obračuna dodatka za zasebne izvajalce zdravstvene dejavnosti brez koncesije in pri njih zaposlene delavce. V zvezi s tem je zbornica ministrstvo zaprosila za dopolnitev navodil, da bo iz njih jasno izhajalo:         
 - da so do dodatka za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za COVID19, in njegove refundacije po petem odstavku 56. člena ZZUOOP upravičeni tudi zasebni izvajalci zdravstvene dejavnosti brez koncesije in pri njih zaposleni delavci;           
 - način obračuna dodatka za izvajalce zdravstvene dejavnosti brez koncesije – slednji je lahko smiselno enak načinu obračuna za samozaposlene koncesionarje;      
 - način obračuna dodatka za zaposlene pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti brez koncesije – slednji je lahko smiselno enak načinu obračuna za delavce pri koncesionarjih.

Ker roki za izstavitev zahtevka za financiranje dodatka skladno z navodili ministrstva že tečejo, je zbornica ministrstvo pozvala k čimprejšnji dopolnitvi navodil.

Oddelek za pravne zadeve