Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Državni zbor je sprejel novelo Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP-B)

23.11.2020 16:17

Državni zbor RS je na seji dne 20. 11. 2020 sprejel novelo Zakona o pacientovih pravicah (v nadaljevanju: ZPacP-B), ki bo začela veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS. V kolikor Državni svet RS na novelo ZPacP-B ne bo vložil veta oz. ne bo prišlo do drugih zapletov, bo novela ZPacP-B predvidoma pričela veljati v drugi polovici decembra 2020.

ZPacP-B prinaša naslednje bistvene sprememba Zakona o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08 in 55/17; v nadaljevanju: ZPacP):

1. Spreminja drugi odstavek 15. člena ZPacP, ki ureja predvsem podatke, ki jih mora izvajalec zdravstvene dejavnosti v mreži izvajalcev javne zdravstvene službe za zdravstvene storitve pri izbranem osebnem zdravniku splošne oziroma družinske medicine, izbranem osebnem ginekologu in izbranem osebnem pediatru ter za preventivne preglede in zdravstvene storitve, pri katerih ni čakalnih dob, vpisovati v naročilno knjigo.                                                                                                              

Dosedanja ureditev zahteva, da se v naročilno knjigo vpiše zaporedno številko vpisa pacienta, pacientovo osebno ime, pacientove kontaktne podatke (e-naslov ali telefonsko številko), razlog obravnave, termin ter navedbo o izvedbi zdravstvene storitve. Z uveljavitvijo novele ZPacP-B se bodo v naročilno knjigo rabili vpisovati zgolj naslednji podatki:

  • pacientovo osebno ime in priimek,
  • pacientove kontaktne podatke (e-naslov ali telefonsko številko),
  • termin.  

2. ZPacp-B spreminja tudi drugi odstavek 15. člena tako, da namesto čakalnega seznama naročilno knjigo vodijo izbrani osebni zobozdravniki, razen za zobnoprotetično obravnavo, pri kateri bi se zaradi čakalnih dob še naprej vodil čakalni seznam. V čakalnem seznamu za zobnoprotetično obravnavo pri izbranem osebnem zobozdravniku se bodo vodili podatki iz 1., 2., 3., 4., 5., 6., 9. (ki jo določi lečeči zobozdravnik), 10., 13., 16., 17., 18., 19., 22. in 23. točke tretjega odstavka 15. člena ZPacP ter podatek o datumu potrditve predloga za začetek zobnoprotetične obravnave.

3. ZPacP-B podaljšuje roke za predložitev napotne listine s strani pacienta. Pacient bo moral tako izvajalcu zdravstvene dejavnosti po novem:

  • napotnico s stopnjo nujnosti hitro ali redno v 21 dneh namesto v 14,
  • napotnico s stopnjo nujnosti zelo hitro predložiti v sedmih dneh namesto v petih.

Kadar pacient, ki je uvrščen na čakalni seznam, izbere drugega izvajalca zdravstvene dejavnosti oziroma zdravstvenega delavca, je rok za predložitev napotne listine po zgornjih alinejah pet delovnih dni od dneva, ko pooblaščena oseba za čakalni seznam, na katerega je pacient uvrščen, pacienta črta s čakalnega seznama ali pacient sam odpove termin prek sistema eNaročanje.

ZPacP-B določa, da za napotne listine, ki so bile izdane pred uveljavitvijo tega zakona in pri njih rok za predložitev še ni potekel, veljajo roki iz predstavljenih alinej.

  • napotnico s stopnjo nujnosti zelo hitro predložiti v sedmih dneh namesto v petih,
  • napotnico s stopnjo nujnosti hitro ali redno v 21 dneh namesto v 14.

4. ZPacP-B v 2. členu določa:

  • Da se prekrškovni postopki zoper pravne osebe, ki opravljajo zdravstveno dejavnost, ne uvedejo v šestih mesecih od uveljavitve novele ZPacP-B, če gre za kršitve iz četrte alineje prvega odstavka 87. člena ZPacP. V tej alineji je določena kršitev nevodenja naročilne knjige v skladu z drugim odstavkom 15. člena ZPacP.
  • Da se prekrškovni postopki zaradi kršitev nevodenja naročilne knjige v skladu z drugim odstavkom 15. člena ZPacP, ki so se začeli pred uveljavitvijo ZPacP-B, ustavijo.

Oddelek za pravne zadeve na koncu ugotavlja, da je bil v postopku sprejemanja zakona upoštevan predlog zbornice, s katerim se lahko seznanite na drugi točki te povezave.

Oddelek za pravne zadeve