Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Zbornica predlagala amandmaje na predlog novele Zakona o pacientovih pravicah

07.10.2020 15:29

Zdravniška zbornica Slovenije (v nadaljevanju: zbornica) se je na spletni strani Državnega zbora seznanila s predlogom novele Zakona o pacientovih pravicah (EPA: 1347 – VIII; v nadaljevanju: predlog novele zakona), ki je bil dan s strani Državnega sveta RS. Ker predlog novele zakona ni bil dan v javno razpravo, je zbornica svoje komentarje poslala vsem poslanskim skupinam Državnega zbora.

Poleg komentarjev na predlog novela zakona je zbornica podala tudi svoje predloge sprememb in dopolnitev Zakona o pacientovih pravicah (v nadaljevanju: ZPacP; Uradni list RS, št. 15/08 in 55/17). Poslancem Državnega zbora je predlagala zlasti, da se uvedejo sankcije za kršitev pacientovih dolžnosti ter naj (predlagani člen) ZPacP naloži ministrstvu za zdravje, da sprejme pravilnik, s katerim predpiše varnostne ukrepe, ki so potrebni za zagotavljanje varnosti v prostorih izvajalca zdravstvene dejavnosti. Prav tako je poslala svoj predlog pravilnika za zagotavljanje varnosti v prostorih izvajalca zdravstvene dejavnosti.

V zvezi s predlogom novele zakona je zbornica izrazila naslednja stališča:

  1. Zbornica podpira predlog novele zakona v delu, ki določa zmanjšanje obsega podatkov, ki se vodijo v naročilni knjigi, saj se s tem razbremenjuje zdravnike z nepotrebnim administrativnim delom, s čimer se zagotovi več časa za dejansko obravnavo pacientov. Nadalje se zbornica zavzema, da se v osnovnem zobozdravstvu ne vodi čakalnih seznamov (niti za zobnoprotetične obravnave), ampak zgolj naročilne knjige, tako kot to velja za ostale izvajalce v osnovnem zdravstvu.

     

  2. Zbornica nasprotuje predlogu spremembe 15. člena ZPacP v delu, kjer Državni svet predlaga dodajo besede »elektronsko«. Izrecna navedba elektronske naročilne knjige je nomotehnično in pravno nepotrebna, saj že 11.c točka 2. člena ZPacP določa, da je naročilna knjiga elektronska evidenca zaporedno naročenih pacientov. V zvezi z 11.c točko 2. člena ZPacP je zbornica predlagala, da se besedilo le-te spremeni tako, da bi bila naročilna knjiga elektronska ali fizična evidenca naročenih pacientov.

     

  3. Zbornica podpira podaljšanje rokov za predložitev napotne listine s strani pacienta. Pacient bi moral tako na podlagi predloga novele izvajalcu zdravstvene dejavnosti napotnico predložiti v sedmih dneh, če gre za stopnjo nujnosti zelo hitro, oziroma v 21 dneh, če gre za stopnjo nujnosti hitro ali redno.

Celotno besedilo dopisa zbornice dostopno tukaj.

Oddelek za pravne zadeve