Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Poziv ministrstvu k podaji pojasnil glede novih obveznosti in omejitev

17.11.2020 13:11

Zdravniška zbornica Slovenije (v nadaljevanju: zbornica) je 16. 11. 2020 na Ministrstvo za zdravje RS (v nadaljevanju: ministrstvo) naslovila dopis, v katerem poziva ministrstvo k podaji pojasnil glede nejasnih določil Odredbe o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list št. 164/20; v nadaljevanju: Odredba). Celovit pregled vsebine odredbe, ki ga je pripravil Oddelek za pravne zadeve zbornice, je dostopen tukaj.

Odredba predvideva dolžnost delodajalca, da zaposlene najmanj enkrat tedensko testira na prisotnost virusa SARS-CoV-2. V zvezi s tem je zbornica ministrstvo prosila za pojasnilo glede vrst testov, ki so ustrezne, ter za informacije glede načina financiranja izvedenih testov. Zbornica meni, da se mora navedeno financirati iz proračuna Republike Slovenije in iz sredstev, pridobljenih iz proračuna Evropske Unije.

Odredba nadalje predvideva, da se lahko zdravstvenega delavca začasno s pisnim sklepom razporedi v javne zdravstvene zavode na sekundarni in terciarni ravni zdravstvene dejavnosti ter v socialno varstvene zavode, kjer poteka zdravstvena obravnava pacientov, obolelih za COVID-19. V zvezi s tem je zbornica pozvala ministrstvo, da poda jasno stališče, da nosijo v takih primerih stroške socialno varstveni zavodi, h katerim so delavci prerazporejeni, in ne morebiti izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki delujejo v okviru socialno varstvenih zavodov. Pozvala ga je tudi k podaji jasnega pojasnila, da so zdravstveni delavci v takem primeru upravičeni do dodatka v višini 20 odstotkov urne postavke osnovne plače zaposlenega iz petega odstavka 55. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20; v nadaljevanju: ZZUOOP).     

Ministrstvo je v svojem dopisu št. 1001-480/2020/7 z dne 9. 10. 2020 navedlo, da se institut prerazporeditve iz 55. člena ZZUOOP lahko uporabi zgolj pri premestitvi za polni ali pretežni del delovnega časa. Zbornica je ministrstvo opozorila na neutemeljenost in nezakonitost navedenega stališča. Ministrstvo s tako razlago namreč nedopustno omejuje uporabo instituta zgolj na prerazporeditve za polni ali pretežni del delovnega časa, čeprav taka omejitev ne izhaja iz zakonske ureditve.

Na koncu je zbornica tudi pozvala ministrstvo, naj se distancira od stališč, ki očitno poskušajo sejati razdor med njenimi člani (zaposlenimi v javnih zdravstvenih zavodih in koncesionarji ter pri njih zaposlenimi), in naj pokaže več razumevanja za legitimne skrbi koncesionarjev.

Oddelka za pravne zadeve