Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Zbornica pozvala ministrstvo k ureditvi položaja koncesionarjev, ki se vključujejo v delo javnih zavodov

02.11.2020 17:12

Zdravniška zbornica Slovenije (v nadaljevanju: zbornica) je dne 2. 11. 2020 na Ministrstvo za zdravje RS (v nadaljevanju: ministrstvo) naslovila dopis, s katerim ministrstvo je pozvala, naj uredi položaj koncesionarjev, ki se vključujejo v delo javnih zdravstvenih zavodov na podlagi Odredbe o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi zagotavljanja neodložljive zdravstvene obravnave pacientov (Uradni list RS, št. 154/20; v nadaljevanju: odredba). Zbornica je ministrstvo že večkrat opozorila na pomanjkljivosti in nedodelanost določb odredbe, ki koncesionarjem nalagajo dodatne obveznosti, brez da bi se pri tem upošteval njihov celoviti pravni položaj. Več o dosedanjih prizadevanjih zbornice si lahko preberete tukaj.

Zbornica je ministrstvo pozvala, da čim prej ustrezno zameji samovoljo javnih zdravstvenih zavodov, ki na podlagi odredbe neuravnoteženo in prekomerno nalagajo obveznosti koncesionarjem. S tem pa javni zdravstveni zavodi, zaradi slabo definirane obveznosti vključevanja v delo javnih zdravstvenih zavodov na podlagi odredbe, s svojimi zahtevami bistveno posegajo v redne oziroma obstoječe obveznosti koncesionarjev. Zbornica je pozvala ministrstvo, da izrecno predvidi omejitev obsega, v katerem so se koncesionarji dolžni vključevati v delo javnih zavodov na podlagi odredbe, kot je to za vključevanje v zagotavljanje neprekinjene medicinske pomoči že predvideno v veljavnem Splošnem dogovoru. Slednji določa, da vključevanje poteka sorazmerno glede na obseg programa pri posameznem izvajalcu ter da so se vsi izvajalcu osnovnega zdravstvenega varstva dolžni vključevati enakomerno in enakopravno.

Zbornica je ministrstvo nadalje opozorila, da imajo koncesionarji svoje lastne pogodbene obveznosti do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter dolžnost varovanja pravic svojih pacientov do ustreznih in pravočasnih zdravstvenih storitev. Odredba nedoločeno nalaga obveznosti koncesionarjem, izpolnjevanje katerih pa lahko v praksi koncesionarjem onemogoči oziroma oteži izpolnjevanje obveznosti v razmerju do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in torej do njihovih pacientov, ki se na koncesionarje v nezmanjšanem obsegu obračajo z zdravstvenimi težavami.

Zbornica je ministrstvo opozorila, da se večina zdravstvenih storitev še naprej izvaja, poleg tega pa ni bil sprejet še popolnoma noben predpis, ki bi zmanjšal oziroma prilagodil obveznosti koncesionarjev do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, glede na trenutne razmere, omejitve in dodatne obveznosti, ki so koncesionarjem naložene z odredbo. Zbornica je zato pozvala ministrstvo, da navedeno nedopustno stanje nemudoma odpravi in ustrezno uredi oziroma zmanjša obveznosti koncesionarjev do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kar pa naj ne pomeni zmanjšanja sredstev, ki jih prejme koncesionar. Nadalje je zbornica opozorila, da je pri predpisovanju obveznosti koncesionarjem, da se vključujejo v delo javnih zavodov, potrebno upoštevati ordinacijski čas koncesionarjev, ki je del njihove obveznosti do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in do zavarovanih oseb, ki potrebujejo zdravstvene storitve.

Oddelek za pravne zadeve