Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Odgovor Ministrstva za zdravje glede neustreznosti pravilnika o povračilu sredstev zaradi izpada dejavnosti

13.08.2020 16:24

Zdravniška zbornica Slovenije (v nadaljevanju: zbornica) je dne 12. 8. 2020  prejela odgovor Ministrstva za zdravje RS (v nadaljevanju: ministrstvo) na očitke o neustreznosti in neustavnosti Pravilnika o načinu izračuna, postopku in rokih za uveljavitev plačila izvajalcem zdravstvene dejavnosti zaradi izpada opravljanja dejavnosti (Uradni list RS, št. 107/20).

Glede izključitve možnosti koncesionarjev, ki so uveljavljali zahtevek po Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20; v nadaljnjem besedilu: ZIUZEOP), da bi uveljavljali zahtevke po 76. členu Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list št. 80/20; v nadaljnjem besedilu: ZIUOOPE) ministrstvo odgovarja, da lahko koncesionarji že prejeta sredstva, ki so jih prejeli na podlagi uveljavljanja pravic iz ZIUZEOP, vrnejo preko informacijskega sistema e-davki, s tem pa postanejo upravičeni do uveljavljanja zahtevkov na podlagi 76. člena ZIUZEOP. Po navedbah ministrstva to velja tako za temeljni dohodek, kot tudi za druge pravice iz naslova plač in nadomestil plač, ki niso izredna pomoč v obliki temeljnega dohodka.

Ministrstvo je nadalje mnenja, da ni sporno z vidika pravne varnosti koncesionarjev, da so se le-ti dolžni odpovedati že pridobljeni pravici, da bi lahko uveljavljali pravico, ki še ni zagotovljena. Ministrstvo pojasnjuje, da je pravica do povračila zaradi izpada opravljanja dejavnosti zagotovljena v 76. členu ZIUOOPE, izvedbo navedenega člena podrobneje ureja pravilnik, višina možnega povračila pa je objavljena na spletni strani ZZZS. V kolikor se koncesionar, ki je uveljavljal pravice po ZIUZEOP, odloči, da bo uveljavljal pravico po ZIUOOPE, je po stališču ministrstva edini pogoj vrnitev že prejetih sredstev in nato izstavitev fakture ZZZS-ju. Pri tem mora koncesionar seveda še poslati na ministrstvo izjavo, da ni in ne bo prejel nobenih pomoči iz naslova plač ali nadomestil plač po ZIUZEOP.

Zbornica izpostavlja, da ministrstvo še ni pojasnilo, katere so tiste pravice iz naslova plač in nadomestil plač iz ZIUZEOP, katerih uveljavitev onemogoča uveljavljanje zahtevkov po ZIUOOPE. Takoj, ko bomo prejeli to informacijo, jo bomo objavili na spletni strani. Nadalje zbornica poudarja, da bo vztrajala pri svoji zahtevi, da se pravilnik spremeni na način, ki bo ustavno skladen in bo omogočal izvršitev vseh izplačil posameznemu izvajalcu iz proračuna na različnih podlagah brez izvedbe nepotrebnih transakcij in izpolnjevanja izjav, saj bo zgolj na ta način njenim članom zagotavljana pravna varnost in bo spoštovano načelo zaupanja v pravo in načelo enakopravnosti.

Zbornica pričakuje, da bo ministrstvo naslovilo zgoraj navedena odprta vprašanja v doglednem času, saj je bilo na podlagi pobude zbornice ministrstvu s strani Vlade Republike Slovenije dne 12. 8. 2020 izrecno naloženo, da preuči pobudo in pripravi odgovor najkasneje v roku 15 dni. Več o pobudi, ki jo je zbornica naslovila na Vlado Republike Slovenije, si lahko preberete tukaj.

Oddelek za pravne zadeve Zdravniške zbornice Slovenije