Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Poziv Ministrstvu za zdravje k spremembi Pravilnika o povračilu sredstev zaradi izpada dejavnosti in ureditvi položaja zasebnikov izven javne mreže

05.08.2020 16:35

Zdravniška zbornica Slovenije (v nadaljevanju: zbornica) je svoje člane že obvestila o sprejetju Pravilnika o načinu izračuna, postopku in rokih za uveljavitev plačila izvajalcem zdravstvene dejavnosti zaradi izpada opravljanja dejavnosti (Uradni list RS, št. 107/20, v nadaljevanju: pravilnik), ki določa način izračuna, postopek in roke za uveljavitev povračil sredstev iz proračuna Republike Slovenije izvajalcem zdravstvene dejavnosti in nekaterim drugim osebam, ki v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, opravljajo zdravstveno dejavnost v mreži javne zdravstvene službe, in jim je bilo onemogočeno izvajanje pogodbenih obveznosti z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS) na podlagi predpisa, ki ureja začasne ukrepe na področju zdravstvene dejavnosti za zajezitev in obvladovanje epidemije. Več o vsebini in postopku sprejetja predmetnega pravilnika si lahko preberete tukaj.

V zvezi z ureditvijo, ki jo določa pravilnik, je zbornica dne 5. 8. 2020 na Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije (v nadaljevanju: ministrstvo) ponovno naslovila dopis, v katerem je ministrstvo pozvala, naj odpravi neustavnost pravilnika, saj ta očitno krši načelo varstva zaupanja v pravo ter uvaja arbitrarno razlikovanje, ki ne temelji na stvarno utemeljenem razlogu. Zbornica je tudi opozorila ministrstvo, da ni odgovorilo na njen dopis z dne 24. 7. 2020, v katerem je zahtevala pojasnilo, kako naj ravnajo koncesionarji, ki so v skladu z ZIUZEOP prejeli druge pravice iz naslova plač in nadomestil plač, ki niso izredna pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka, in bi želeli uveljavljati tudi pravice na podlagi 76. člena ZIUOOPE. Zbornica je nadalje ministrstvu pojasnila, da bo vztrajala pri svoji zahtevi, da se pravilnik spremeni na način, ki bo ustavno skladen ter bo omogočal izvršitev vseh izplačil posameznemu izvajalcu iz proračuna na različnih podlagah brez izvedbe nepotrebnih transakcij in izpolnjevanja izjav, saj bo zgolj na ta način njenim članom zagotavljana pravna varnost in bo spoštovano načelo zaupanja v pravo in načelo enakopravnosti. V kolikor se ministrstvo ne bo odzvalo na pozive zbornice, se bo zbornica primorana obrniti neposredno na Vlado Republike Slovenije.

Dodatno je zbornica v predmetnem dopisu opozorila ministrstvo na problematiko zasebnih izvajalcev zdravstvene dejavnosti, ki niso del mreže javne zdravstvene službe. Tem je bilo namreč onemogočeno izvajanje njihovih storitev na podlagi začasnih ukrepov na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19. A v nasprotju z izvajalci, ki so del mreže javne zdravstvene službe, niso izvajalci izven mreže javne zdravstvene službe prejeli nobene dodatne pomoči iz proračuna (razen pravic iz naslova plač in nadomestil plač v skladu z ZIUZEOP, ki veljajo za dejavnost gospodarstva), niti niso prejeli pomoči v obliki materialnih sredstev (zaščitne opreme, medicinskih pripomočkov itd.), ne glede na dejstvo, da so številni izmed njih dali na razpolago svoje kapacitete in delo z namenom reševanja situacije, nastale zaradi epidemije COVID-19. Zbornica je zato pozvala ministrstvo, naj poskrbi za sprejem ukrepov, ki bodo uredili položaj zasebnih izvajalcev zdravstvene dejavnosti in jim pomagali soočiti se s situacijo, nastalo zaradi epidemije COVID-19.

Oddelek za pravne zadeve Zdravniške zbornice Slovenije